Hoppa till innehåll

Ändringar i skyddsåtgärder för stålprodukter fr.o.m. 1.7.2023

Utgivningsdatum 28.6.2023 15.45 | Publicerad på svenska 28.6.2023 kl. 15.47
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har utfärdat en genomförandeförordning om ändring av skyddsåtgärder för stålprodukter. Förordning (EU) 2023/1301 finns publicerad i Europeiska unionens officiella tidning nr L 161/27.6.2023 och tillämpas från och med den 1 juli 2023.

Genom förordningen uppdateras förteckningen över de utvecklingsländer som omfattas av åtgärderna i bilaga III.2 till förordning 2019/159 om skyddsåtgärderna för stålprodukter. Därtill uppdateras punkterna IV.1 och IV.2 i bilaga IV till förordningen om skyddsåtgärderna så att en landsspecifik kvot öppnas för Malaysia i produktkategori 9 (kallvalsade plåtar och band av rostfritt stål). Kvotens volym dras av från den återstående tullkvoten.


Mera information: 
Tullkvoter 
yritysneuvonta(at)tulli.fi 
 

Kundmeddelande Meddelanden om förmånsbehandling