Hoppa till innehåll

Ändrad tidtabell: import- och införseldeklarationerna förnyas 5.11.2022

Utgivningsdatum 16.5.2022 12.00 | Publicerad på svenska 27.5.2022 kl. 10.18
Pressmeddelande

Tulldeklareringen förändras stegvis. Det var meningen att import- och införseldeklarationerna skulle förnyas 24.9.2022, men ibruktagandet skjuts upp. De nya deklarationerna tas i bruk 5.11.2022.

De nya deklarationerna som tas i bruk 5.11.2022 är:

 • deklarationer för aktiv förädling
 • deklarationer för slutanvändning
 • deklarationer för passiv förädling som börjar med import
 • deklarationer för tillfällig införsel
 • förenklade deklarationer (bl.a. periodförtullning)
 • elektroniska anmälningar av varors ankomst som inges av EIR-tillståndshavare, dvs. tidigare hemförtullare vid import
 • kompletterande tulldeklarationer vid import
 • införseldeklarationer: deklarationer för tillfällig lagring som inges av transportfirmor
 • anmälan av varors ankomst, som inges efter deklarationen för tillfällig lagring
 • kombinerad deklaration för tillfällig lagring och anmälan av varors ankomst
 • anmälan om lossningsresultat
 • deklarationer för befordran av varor mellan tillfälliga lager, såsom deklaration för tillfällig lagring efter befordran.

Övergångstid för meddelandedeklaranter

Om ett företag ansöker om att bli meddelandekund, ska företaget börja använda de nya deklarationsmeddelandena senast 1.1.2023. Om företaget redan nu inger nya standardtulldeklarationer för import eller tullagring med meddelanden, ska företaget övergå till att använda de förnyade meddelandena för import och tullagring senast 1.1.2023.

Mera information:

UCC(at)tulli.fi

Kundmeddelande 25.1.2022: Nya förenklade deklarationer och deklarationer för särskilda förfaranden vid import införs den 24 september 2022

Kundmeddelande 25.1.2022: Nya införseldeklarationer för varor som anländer från hamnar och flygplatser i EU införs den 24 september 2022

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering