Hoppa till innehåll

Kommissionen har publicerat en förteckning över produkter för vilka autonoma tullbefrielser eller tullkvoter kan sökas fr.o.m. 1.1.2022

Utgivningsdatum 19.4.2021 16.43
Pressmeddelande

Ekonomiska aktörer informeras om att kommissionen har tagit emot ansökningar i enlighet med de administrativa förfaranden som fastställs i kommissionens meddelande om autonoma tullbefrielser och tullkvoter för januariomgången 2022. Meddelande 2021/C 136/06, publicerat i EUT C 136/19.4.2021.

En förteckning över de produkter för vilka tullbefrielse söks är nu tillgänglig på Europeiska kommissionens webbplats.

Tidsfristen för att inkomma med invändningar mot nya ansökningar löper ut den 17 juni 2021. På denna dag planerar gruppen för tulltaxefrågor av ekonomisk art att ha sitt möte.

Aktörerna uppmanas att regelbundet konsultera förteckningen för att få information om ansökningarnas status.

Mera information:
Minna Nyberg, fornamn.efternamn(at)tulli.fi
Pirjo Nyberg, fornamn.efternamn(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling