Hoppa till innehåll

Bli bekant med tulltermer – tullordlistan har publicerats på Tullens webbplats

Utgivningsdatum 3.2.2023 8.16
Pressmeddelande

Vad är ett EORI-nummer? Hur skiljer sig tulldeklareringen i en fas från tulldeklareringen i två faser? Se definitioner av tulltermer i Tullordlistan som nu finns publicerad på Tullens webbplats.

Tullens kunder kan nu använda Tullordlistan lätt via Tullens webbplats. När en kund stöter på en besvärlig tullterm t.ex. när hen fyller i en tulldeklaration eller läser Tullens texter, kan kunden kontrollera termens betydelse i tullordlistan.

Tidigare har tulltermer publicerats i Ordlistan för tullverksamhet på webbplatsen Suomi.fi. Senast har ordlistan utökats med allmänna termer som hänför sig till förtullning, t.ex. tullförfarande, särskilt förfarande och förtullningsbeslut. Därtill innehåller Tullordlistan termer gällande kundrelationer och registrerade företagskunder samt utrikeshandelsstatistik.För närvarande innehåller Tullordlistan sammanlagt cirka 150 finska termer samt svenska och engelska översättningar av de flesta av dem. Ordlistan kompletteras allteftersom nya termer definieras.

Ordlistan har en behändig sökfunktion som utöver själva termerna också söker i definitioner, anmärkningar och ämnesområden. Till exempel så har den finska termen tuonti två definitioner, eftersom termen har en egen särskild betydelse vid statistikföring av utrikeshandeln.

Bekanta dig med Tullordlistan på Tullens webbplats.

Terminologiarbetet tjänar både kunder och utvecklingen av datasystem

Terminologiarbete utförs vid Tullen för kundernas bruk. Målet är att förklara besvärliga tulltermer på ett tydligt och begripligt sätt och på så vis göra det lättare för medborgare och företag att uträtta sina tullärenden. När termerna har definierats på ett enhetligt sätt är det lättare att använda dem begripligt i Tullens texter.

Terminologiarbetet stöder också organisationens informationshantering i och med att det främjar datasystemens interoperabilitet och sökning av information. Enhetliga termer underlättar också samarbetet mellan olika myndigheter.

Ordlistan för utrikeshandelsstatistik sammanställdes i samarbete mellan Tullen och Statistikcentralen. I arbetet har också en terminolog från Terminologicentralen medverkat.

Mediemeddelande