Hoppa till innehåll

Autonoma tullkvoter fr.o.m. 1.1.2023

Utgivningsdatum 27.12.2022 14.03
Pressmeddelande

Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning om ändring av förordning (EU) 2021/2283 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter. Förordningen (EU 2022/2563) finns publicerad i Europeiska unionens officiella tidning nr L 330,  23.12.2022.

Genom den nya förordningen fastställs autonoma tullkvoter som ska vara tillgängliga fr.o.m. den 1 januari 2023.

Förordningen tillämpas från och med den 1 januari 2023.

Mera information: yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om förmånsbehandling