Hyppää sisältöön

Yritysten tuonti-ilmoituksiin huhtikuussa 2021 tulevat muutokset

Julkaisuajankohta 11.3.2021 9.00 | Julkaistu suomeksi 16.3.2021 klo 15.14
Tiedote

Yritysten antamat tuonnin tulli-ilmoitukset uudistuvat huhtikuussa 2021. Uusia ilmoituksia annetaan EU:n ulkopuolelta tuotavista tavaroista sekä tavaroista, jotka tuodaan EU:n tullialueelta mutta verorajan ulkopuolelta. Samalla uudistuvat myös Ahvenanmaan ja muun Suomen välillä annettavat ilmoitukset.

Nykyistä Tuonti-ilmoituspalvelua (ITU) ja SAD-lomaketta voi uudistuksen jälkeen käyttää vain yksinkertaistettuihin ilmoituksiin sekä sisäisen jalostuksen, tietyn käyttötarkoituksen ja väliaikaisen maahantuonnin ilmoituksiin.

Varamenettelyn käyttämisestä tiedotetaan erikseen.

Muutoksia tuonti-ilmoituksissa EU:n ulkopuolelta

Uudistetut ilmoitukset annetaan uudessa Tulliselvityspalvelussa tai suorana sanoma-asiointina. Jos käytät sanoma-asiointia, muista päivittää tullausohjelmasi ja hakea uusi lupa sanoma-asiointiin.

Huhtikuussa muuttuvat ilmoitukset vapaaseen liikkeeseen luovutettavista tavaroista eli ilmoitukset tullimenettelykoodeilla 40 sekä 01, 07, 42, 45, 61, 63 ja 68. Tullimenettelykoodi 49 poistuu käytöstä, ja sen sijaan jatkossa käytetään tullimenettelykoodia 40. Tietyn käyttötarkoituksen ilmoitukset eivät kuitenkaan muutu, vaikka niissä käytetään tullimenettelykoodia 40. Muutoksia ei myöskään tule jaksotullausten ilmoituksiin eikä kirjanpitomerkinnällä tehtävän tulliselvityksen (EIR) ilmoituksiin.

Ilmoitukset tariffikiintiöistä tai puuttuvan tiedon luvista annetaan jatkossa uuteen Tulliselvityspalveluun yksivaiheisella vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella.

Jatkossa liiteasiakirjoja ei voi enää toimittaa sähköpostitse tai Liitetiedoston lähetyspalvelun (Liitu) kautta. Liiteasiakirjat voi liittää suoraan ilmoitukseen uudessa Tulliselvityspalvelussa. Sanoma-asiakkaat lähettävät liiteasiakirjat sanoma-asiointina. Uusien ilmoitusten oikaisu- ja mitätöintipyynnöt voi antaa vapaamuotoisella yhteydenottopyynnöllä sanomana tai Tulliselvityspalvelun kautta.

Tuonnin tulli-ilmoitus ei enää saa Tullilta tullausnumeroa eli tapahtumatunnusta vaan MRN-viitenumeron.

Esimerkkejä muutoksista tulli-ilmoituksessa annettaviin tietoihin:

 • Tulli-ilmoitustyyppi EU poistuu, ja sen sijaan käytetään esimerkiksi seuraavia tyyppejä:
  • Kun tavaraa tuodaan Ruotsista Ahvenanmaalle, käytetään ilmoitustyyppiä CO. Lisäksi on ilmoitettava lisämenettelykoodi F15 ja nimike kahdeksan numeron tarkkuudella.
  • Kun tavaraa tuodaan Turkista, käytetään ilmoitustyyppiä IM. Lisäksi on ilmoitettava lisämenettelykoodi F16.
 • Toimijatietojen ilmoittaminen muuttuu:
  • Toimijasta (edustaja, ilmoittaja ja tuoja) ilmoitetaan EORI-numero.
  • Jos tuojana on ulkomainen yritys, tuojan tunnisteeksi ilmoitetaan y-tunnus ja EORI-numero lisätietokoodilla FIEOR.
 • Tuonnin T-jatko-osan korvaa toimipistetunniste.
 • Tulli-ilmoituksissa käytettävät koodit muuttuvat.
 • Varastotunniste sijaintipaikan tunnisteena ilmoitetaan muodossa FI1234567-800101.
 • Jos tuonti-ilmoituksen päätökset ja muut tulosteet halutaan PDF-muodossa, lisätietokoodiksi on ilmoitettava FIPDF.
 • Jos tuonnin koontilaskut eli jaksoerittelyt halutaan verkkolaskuna, verkkolaskuosoite ilmoitetaan lisätietokoodilla FIVER.
 • Tullauspäätöksessä ei ole laskutustietoja, vaan lasku on erillinen asiakirja. Laskut voi edelleen maksaa yksittäin.
 • Jos edeltävä asiakirja on turvatietoilmoitus (Arex), on ilmoitettava, onko se yleisilmoitus vai saapumisen yleisilmoitus.   
 • Tavaran arvotietojen arvonmääritysmenetelmä on ilmoitettava aina.
 • Etuuskohtelukoodeihin tulee pieniä muutoksia.
 • Tullijärjestelmätieto ilmoitetaan maatietona kohdassa ”Etuuskohteluun oikeuttava alkuperämaa tai maaryhmä”.

Muutoksia verorajailmoituksissa Ahvenanmaan ja muun Suomen välillä

Jos yritys tai yhteisö tuo tavaraa verorajan yli, kuten Ahvenanmaan ja muun Suomen välillä, ilmoitukset annetaan jatkossa uudessa Tulliselvityspalvelussa. Arvonlisäverorekisteröidyn tuojan ilmoituksissa ei tarvita laskua eikä tarkkaa arvotietoa, jos niitä ei ole käytettävissä ilmoitusta tehdessä. Ilmoituksessa on kuitenkin ilmoitettava tavaran lähetykseen liittyvän liiteasiakirjan numero, joka löytyy tuojayrityksen kirjanpidosta viitenumerona.

Kaksivaiheinen ilmoittaminen on edelleen mahdollista arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityneelle yritykselle. Täydentävä tulli-ilmoitus on annettava uuteen Tulliselvityspalveluun kymmenen päivän kuluessa yksinkertaistetun ilmoituksen antamisesta.

Jos yrityksellä on verorajanumero ja se lähettää tavaraa henkilöasiakkaille, yritys voi edelleen antaa Ahvenanmaan ja muun Suomen välisessä tavaraliikenteessä koonti-ilmoituksia nykyiseen Ahvenanmaan verorajailmoituspalveluun (ALA).

Lisätietoa:
Tullin verkkoseminaarit
Uuden Tulliselvityspalvelun koodisto
Asiakastiedote 30.11.2020 Yrityksille avattu Omat tiedot -palvelu - tarkista palvelusta uusissa tulli-ilmoituksissa tarvittava toimipistetunniste
Omat tiedot -palvelu: toimipistetunnisteet ja tuonnin vakuuden varaustilanne
Asiakastiedote 22.2.2021 Muutoksia etuuskohtelukoodeihin huhtikuussa 2021 käyttöönotettavissa tuonnin tulli-ilmoituksissa

Lisämenettelykooditaulukko

Asiakastiedote 21.1.2021 Ahvenanmaan ja muun Suomen välinen tulli-ilmoitus uudistuu

UCC(at)tulli.fi

Uudistuvan lainsäädännön ja tulli-ilmoittamisen tiedotteet