Hyppää sisältöön

Ahvenanmaan ja muun Suomen välinen tulli-ilmoittaminen uudistuu

Julkaisuajankohta 21.1.2021 11.06
Tiedote

Euroopan unionin tullikoodeksin uudistus edellyttää, että kaikki tulli-ilmoitukset tehdään sähköisesti. Jäsenmaiden on uudistettava tietojärjestelmänsä vaiheittain EU:n työohjelman mukaisessa aikataulussa vuosina 2016–2025. Samalla tulli-ilmoitusten tietosisältö muuttuu vastaamaan uusia tietovaatimuksia. 

Yritysten tuonnin tulli-ilmoituksiin tulee huhtikuussa 2021 uudistuksia. Ahvenanmaan yritysten tulli-ilmoittaminen muuttuu, mutta uudistusten jälkeenkin yritykset voivat käyttää yksinkertaistettuja ilmoituksia. Ahvenanmaan ilmoittamisen uudistuksia käsiteltiin vuoden 2021 alussa julkaistussa Tullin verkkoseminaarissa. Tämä tiedote tarkentaa verkkoseminaarin esitystä. 

Helmikuun aikana henkilöasiakkaat voivat alkaa tullata Henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelussa Ahvenanmaan ja muun Suomen välillä kuljetettavia tavaroita.

Arvonlisäverorekisteröidyn tuojan ilmoituksessa ei tarvita laskua eikä tarkkaa arvotietoa

Huhtikuussa 2021 käyttöön otettavassa Ahvenanmaan ja muun Suomen välisessä tulli-ilmoituksessa on mainittava tavaralähetykseen liittyvän liiteasiakirjan numero. Jos tuoja on arvolisäverorekisteröity, liiteasiakirjan ei tarvitse olla lasku, eikä tarkkaa arvotietoa tarvitse ilmoittaa tulli-ilmoituksessa, jos se ei ole tiedossa.  Liiteasiakirjaksi voi ilmoittaa minkä tahansa dokumentin, joka on olemassa, kun tavaraa kuljetetaan verorajan yli ja jonka viitenumero löytyy tuojayrityksen kirjanpidosta. Liiteasiakirja täytyy myös pystyä yhdistämään Tullille annettuun ilmoitukseen. 

Jos yritys ei ole arvonlisäverorekisteröity, sen on aina ilmoitettava tulli-ilmoituksessa tavaran arvo arvonlisäveron laskemiseksi. Arvonlisävero on maksettava Tullille, ennen kuin vastaanottaja voi saada tavaran. Liiteasiakirjaksi on tällöin ilmoitettava lasku tai muu tavaran arvon osoittava asiakirja.

Kaksivaiheinen ilmoittaminen edelleen mahdollista

Arvonlisäverorekisteröity yritys voi edelleen tehdä tulli-ilmoituksen kahdessa vaiheessa Ahvenanmaan ja muun Suomen välisessä tavaraliikenteessä (Tullin määräys 1/2019). Kun tavara ylittää verorajan, tuoja voi lähettää Tullille yksinkertaistettuna ilmoituksena mukaisesti kuljetusasiakirjan tai laskun, jossa on Tullin vaatimat tiedot (Tullin määräys1/2020). Varsinainen sähköinen tulli-ilmoitus täytyy antaa 10 päivän kuluessa siitä, kun yksinkertaistettu ilmoitus on lähetetty Tullille. Kaksivaiheista menettelyä noudatetaan toistaiseksi myös tuotaessa tavaraa Ahvenanmaalle toisesta EU-maasta, kuten Ruotsista.

Esimerkkejä muutoksista arvonlisäverorekisteröityneille yritysasiakkaille

Alla on esimerkkejä muutoksista tulli-ilmoittamisessa, kun tuodaan tavaraa muualta Suomesta Ahvenanmaalle tai lähetetään tavaraa Ahvenanmaalta muualle Suomeen. Tuonnin tulli-ilmoittamisessa käytetään tällöin kansallisesti määritettyä kevennettyä lähetys- ja tuonti-ilmoitusta. Kun tavara lähetetään Ahvenanmaalta muualle Suomeen, tulli-ilmoitus on annettava viimeistään tavaran ylittäessä verorajan.

Esimerkki 1: Kaupallista tavaraa saapuu rahtina muualta Suomesta Ahvenanmaalle arvonlisäverorekisteröidylle tuojalle 

Tällä hetkellä tavarat esitetään ja ilmoitetaan Tullille sähköisellä ilmoituslomakkeella. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää kaksivaiheista menettelyä: Tullille lähetetään ensin esittämisasiakirja, esimerkiksi rahtikirja tai tavaraluettelo, ja 10 päivän kuluessa tulli-ilmoitus.

Huhtikuusta 2021 alkaen: 

  • Maahantuonnin arvonlisäverosta vastuullinen tai tämän edustaja antaa ilmoituksen Tullin uuteen tulliselvityspalveluun. Ilmoituksen voi antaa etukäteen, jopa 30 päivää ennen saapumista. Ilmoitus on annettava viimeistään, kun tavara saapuu verorajan yli. Ilmoituksessa on viitattava liiteasiakirjaan, joka voi olla lasku tai muu asiakirja. Ilmoituksen voi antaa myös sanoma-asiointina.

tai

  • Jos sähköistä ilmoitusta ei ole annettu saapumishetkeen mennessä, voidaan käyttää kaksivaiheista menettelyä.  Maahantuonnin arvonlisäverosta vastuullinen tai tämän edustaja lähettää Tullille ensin esittämisasiakirjan, kuten rahtikirjan, ja 10 päivän kuluessa sähköisen tulli-ilmoituksen Tulliselvityspalveluun. Sähköisessä ilmoituksessa on ilmoitettava esittämisasiakirjan viitenumero, joka on maahantuonnista verovelvollisen kirjanpidossa.

Esimerkki 2: Kaupallista tavaraa saapuu postissa muualta Suomesta Ahvenanmaalle arvonlisäverorekisteröidylle tuojalle

Tällä hetkellä posti voi luovuttaa tavarat vastaanottajalle kirjanpitoon tekemällään merkinnällä. 

Huhtikuusta 2021 alkaen:

  • Arvonlisäverorekisteröity tuoja antaa tulli-ilmoituksen Tulliselvityspalveluun, kun se on saanut postilta saapumistunnuksen. Tuoja voi käyttää edustajaa ilmoituksen antamiseen. Jos Tulliselvityspalvelussa annetussa ilmoituksessa on sekä postin saapumistunnus että varastotunniste, Tulli ilmoittaa suoraan postille, että tavaran saa luovuttaa. Jos tuoja ei ole antanut varastotunnistetta, sen on itse välitettävä tieto Tullin luovutuspäätöksestä postille, jotta posti voi toimittaa tavarat tuojalle. 

Myös henkilöasiakkaiden tulli-ilmoittamiseen tulee uudistuksia – tavarat voi jatkossa tullata verkossa

Yritysten lisäksi myös yksityishenkilöiden täytyy tulliselvittää tavarat, joita he lähettävät Ahvenanmaalta muualle Suomeen tai vastaanottavat Ahvenanmaalle muualta Suomesta postitse tai rahtina. Lähetyksistä pitää tehdä tulli-ilmoitus, ja tavaroista on maksettava arvonlisävero.

Tähän asti ilmoituksen on voinut tehdä käymällä tullitoimipaikassa tai käyttämällä edustajaa. Helmikuussa ilmoituksen voi tehdä kätevästi verkossa, henkilöasiakkaiden tullauspalvelussa. Asiakkaiden on kuitenkin edelleen mahdollista asioida myös tullitoimipaikassa.

Esimerkkejä muutoksista henkilöasiakkaille ja arvonlisäverorekisteröimättömille toimijoille


Esimerkki 1: Käteisasiakas eli henkilöasiakas tai muu arvonlisäverorekisteröimätön toimija saa postitse tavaraa muualta Suomesta Ahvenanmaalle. Tavaran lähettäjällä ei ole verorajanumeroa.

Tällä hetkellä käteisasiakas käy Maarianhaminan tullissa esittämässä laskun ja maksaa arvonlisäveron Tullille. Käteisasiakas voi myös käyttää postia edustajanaan ja maksaa arvonlisäveron postille, joka tilittää sen Tullille.

Helmikuussa 2021 muuttuu henkilöasiakkaiden asiointi: 

  • Henkilöasiakas voi itse antaa ilmoituksen Henkilöasiakkaan tuontitullauspalveluun sen jälkeen, kun hän on saanut postilta saapumisilmoituksen. Tavarasta on maksettava Tullille arvonlisävero, ennen kuin tavaran saa postilta. 

Huhtikuussa 2021 muuttuu muiden arvonlisäverorekisteröimättömien toimijoiden asiointi: 

  • Arvonlisäverorekisteröimätön yritys tai yhteisö voi antaa ilmoituksen Tullin uuteen tulliselvityspalveluun sen jälkeen, kun se on saanut postilta saapumisilmoituksen. Tavarasta on maksettava Tullille arvonlisävero, ennen kuin kuljetusliike voi luovuttaa tavaran vastaanottajalle. 

Käteisasiakkaat voivat edelleen antaa ilmoituksen myös tullitoimipaikassa tai käyttää ilmoituksen antamiseen edustajaa. Tulli ilmoittaa myöhemmin, milloin asiointimahdollisuus tullitoimipaikassa loppuu. 

Esimerkki 2: Henkilöasiakas saa tavaraa postitse muualta Suomesta Ahvenanmaalle. Tavaran lähettäjällä on verorajanumero, ja se on sisällyttänyt arvonlisäveron tavaran myyntihintaan.

Tällä hetkellä lähettäjä, jolla on verorajanumero, täyttää verojen maksamiseksi yhteenvetoilmoituksen Tullin ALA-verkkopalvelussa ja maksaa arvonlisäveron. Vastaanottajan ei tarvitse tehdä tullausta.  

  • Ei muutoksia vuonna 2021. Ilmoitusmenettelyihin tulee uudistuksia aikaisintaan keväällä 2022. 

Jos tavarat eivät ole saapuneet postina vaan rahtina ja lähettäjällä on verorajanumero, tavaroista annetaan yhteenvetoilmoitus ALA-järjestelmän kautta. Lisäksi lähettäjän on esitettävä tavarat Tullille erityisellä sähköisen ilmoittamisen menettelyllä.

Esimerkki 3: Henkilöasiakas saa tavaraa rahtina muualta Suomesta Ahvenanmaalle. Tavaran lähettäjällä ei ole verorajanumeroa.

Tällä hetkellä henkilöasiakas käy Maarianhaminan tullissa esittämässä laskun ja maksaa arvonlisäveron Tullille.  Henkilöasiakas voi myös käyttää edustajaa.

Helmikuussa 2021:

  • Henkilöasiakas voi antaa itse ilmoituksen Henkilöasiakkaan tuontitullauspalveluun sen jälkeen, kun hän on saanut kuljetusliikkeeltä tiedon tavaran saapumisesta. Tavarasta on maksettava Tullille arvonlisävero, jotta kuljetusliike voi toimittaa tavaran vastaanottajalle. 

Henkilöasiakas voi edelleen antaa ilmoituksen myös tullitoimipaikassa tai käyttää ilmoituksen antamiseen edustajaa. Tulli ilmoittaa myöhemmin, milloin asiointimahdollisuus tullitoimipaikassa loppuu. 

Esimerkki 4: Henkilöasiakas lähettää lahjan Ahvenanmaalta muualle Suomeen.

Tällä hetkellä tulli-ilmoitusta ei tarvitse antaa lahjalähetyksistä, joiden arvo on enintään 45 euroa. Lahjan lähettäjän tai saajan on annettava Tullille selvitys lahjan sisällöstä ja arvosta, jotta lähetys voidaan kuljettaa verorajan yli. Jos tavara lähetetään postitse, selvityksen voi antaa myös suoraan postille. 

Jos lahjalähetyksen arvo on yli 45 euroa, lahjan lähettäjän on annettava tulli-ilmoitus käymällä Maarianhaminan tullissa tai käyttämällä edustajaa. 

Helmikuussa 2021:

  • Enintään 22 euron arvoisista lahjalähetyksistä ei tarvitse tehdä tulli-ilmoitusta, jos niiden arvo on ilmoitettu postilähetyksessä. Jos lahjalähetyksen arvo on yli 22 euroa, lahjan lähettäjä tai saaja voi itse tehdä tulli-ilmoituksen Henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelussa, ennen kun hän antaa tavaran kuljetettavaksi verorajan yli. 

Heinäkuusta 2021 alkaen:

  • Kaikista lahjalähetyksistä on annettava tulli-ilmoitus niiden arvosta riippumatta.

Muita uudistuksia Ahvenanmaan ja muun Suomen väliseen tulli-ilmoittamiseen keväällä 2022

Ahvenanmaan ja muun Suomen väliseen tulli-ilmoittamiseen tulee myöhemmin muitakin muutoksia. 

Myös arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityjen tuojien tulli-ilmoituksissa on annettava tieto tavaran arvosta aikaisintaan keväällä 2022. Tavaran arvon voi antaa ensin arviotietona, ja sitä voi tarkentaa myöhemmin täydentävällä ilmoituksella.

Keväällä 2022 uudistuvat muun muassa myös kaksivaiheinen ilmoittaminen sekä sellaisten tavaroiden tulli-ilmoittaminen, joiden lähettäjällä on verorajanumero.

Lisätietoa: 
UCC(at)tulli.fi 
Tullin yritysasiakkaiden verkkosivut: Ahvenanmaan erityisasema
Tullin henkilöasiakkaiden verkkosivut: Ahvenanmaa
Verkkoseminaari: Muutoksia EU:n verorajan yli tuotavan tavaran tuonti-ilmoituksissa

Uudistuvan lainsäädännön ja tulli-ilmoittamisen tiedotteet