Hyppää sisältöön

Ahvenanmaan verorajakauppa

Ahvenanmaa kuuluu EU:n erityisiin veroalueisiin, jonka erottaa EU:n arvonlisävero- ja valmisteveroalueesta niin sanottu veroraja. Erityisalueet ovat osa EU:n tullialuetta, mutta niihin ei sovelleta EU:n arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöä. Suomen lainsäädännön mukaan Ahvenanmaalle tuotavista tavaroista kannetaan valmiste- ja arvonlisävero.

Suomen ja Ahvenanmaan välillä kuljetettavat tavarat pitää esittää ja ilmoittaa Tullille. Tulli-ilmoituksen voi antaa yhdellä ilmoituksella, jota käytetään lähetys- ja tuonti-ilmoituksena. Tulli-ilmoituksen voi antaa joko etukäteen tai viimeistään siinä vaiheessa, kun tavara saapuu verorajan yli.

Kaikki tullataan 1.7. alkaen 

Heinäkuun alusta 22 euron tullausraja poistuu: tulli-ilmoitukset on tehtävä ja arvonlisävero maksettava kaikista Ahvenanmaan verorajan ylittävistä lähetyksistä. Muutos perustuu uuteen EU:n arvonlisäverolainsäädäntöön

Kun arvonlisäverorekisteröity yritys tuo tavaraa

Verovelvollinen yritys, joka tuo (ostaa) tavaraa, on vastuussa siitä, että tavara tullataan Tulliselvityspalvelussa tai sanoma-asiointina. Ilmoituksessa on oltava:

 • tiedot tuojasta
 • tiedot viejästä
 • tiedot edustajasta (jos edustajaa käytetään ilmoituksen antamiseen)
 • liiteasiakirjan viitenumero (liiteasiakirja pitää olla jälkikäteen löydettävissä tuojan kirjanpidosta)
 • ilmoituksen jättäjän viitenumero ilmoitukselle (toimijan viite)
 • arvioitu saapumisaika (poikkeava veropäivä).

Tullinimikettä ei tarvitse ilmoittaa. Laskutettu kokonaissumma ilmoitetaan, jos se on tiedossa. Jos laskutettua kokonaissummaa ei ilmoiteta, summa pitää käydä ilmi tuojan kirjanpidosta liiteasiakirjan viitenumeron avulla.

Tieto luovutuspäätöksestä on välitettävä kuljetusliikkeelle ennen kuin tavarat voidaan toimittaa määräpaikkaan Ahvenanmaalla tai viedä yli Ahvenanmaan verorajan muualle Suomeen.

Arvonlisäverorekisteröidyn tuojan kaksivaiheinen ilmoittaminen

Arvonlisäverorekisteröity yritys voi antaa ilmoituksen kaksivaiheisena. Rahtilähetyksissä maahantuonnista verovelvollinen tai tämän edustaja lähettää Tullille ensin ilmoituksen tavaran saapumisesta, esimerkiksi kuljetusasiakirjan, ja 10 päivän sisällä sähköisen tulli-ilmoituksen Tulliselvityspalveluun. Sähköisellä ilmoituksella on ilmoitettava viitenumero siitä asiakirjasta, joka käytettiin, kun lähetys saapui.

Kun käytetään kaksivaiheista ilmoittamista, on asiakirjassa, jota käytetään yksinkertaistettuna ilmoituksena oltava tiedot ilmoituksen tekijästä, viejästä, tuojasta, veronmääräytymispäivästä sekä tavaralähetyksen arvosta, jos se on tiedossa. Asiakirjan viitenumero on käytävä ilmi tuojan kirjanpidosta.

Tuojan kirjanpidosta pitää pystyä selvittämään laskutettu tavaran arvo yksinkertaistettuna ilmoituksena Tullille lähetetyn asiakirjan viitenumeron perusteella. Lähetä asiakirja Tulliin sähköpostilla osoitteeseen atp.skattegrans(at)tulli.fi. Asiakirjasta on selkeästi käytävä ilmi, että kyseessä on kaksivaiheinen ilmoittaminen.

Kaksivaiheinen ilmoittaminen postilähetyksissä

Kaksivaiheista ilmoittamista voi käyttää myös postilähetyksissä, joissa vastaanottajana on arvonlisäverorekisteröity yritys.

Postitoimija rekisteröi lähetyksen ja toimittaa Tullille luettelon verorajan yli saapuneista postilähetyksistä. Arvonlisäverorekisteröity tuoja on vastuussa, että sähköinen tulli-ilmoitus annetaan 10 päivän kuluessa siitä, kun tavara on ylittänyt verorajan.

Åland Post esittää sen kuljettamat kansalliset ja EU-lähetykset Tullille lähettämällä päivittäin Tullille listan saapuneista lähetyksistä. Nämä saapuneet lähetykset saavat saapumistunnuksen (muotoa AN1234567AX).

Jotta esittämisilmoitus voidaan yhdistää tulli-ilmoitukseen, pitää näistä lähetyksistä ilmoittaa seuraavat lisätiedot tullauksella:

 • Kansallisista lähetyksistä ilmoitetaan veronmääräytymispäiväksi se päivä, jolloin asiakas on saanut saapumisilmoituksen sekä lisämenettelykoodina 680. Sen lisäksi ilmoitetaan liiteasiakirjana 1ZZZ ja asiakkaan Åland Postilta saama saapumistunnus (muotoa AN1234567AX).
 • EU-lähetyksistä ei ilmoiteta veronmääräytymispäivää silloin, kun tullaus tehdään samana päivänä, kun asiakas on saanut saapumisilmoituksen. Jos asiakas tekee tullauksen jälkikäteen sen jälkeen, kun on saanut saapumisilmoituksen, ilmoitetaan veronmääräytymispäiväksi päivä, jolloin asiakas sai ilmoituksen sekä lisämenettelykoodina 680. Sen lisäksi ilmoitetaan liiteasiakirjana 1ZZZ ja asiakkaan saama saapumistunnus (muotoa AN1234567AX). Lisätiedoissa ilmoitetaan myös koodi FIEUP.

Koska Åland Post esittää lähetykset Tullille, pitää saapumistunnus ilmoittaa liiteasiakirjatiedoissa, jotta lähetykset voidaan yhdistää yrityksen kirjanpitoon. Lisää liiteasiakirjaksi myös jokin muu asiakirja, josta lähetyksen arvo voidaan todeta (N380-kauppalasku tai vastaava).


Kun tuoja on yhdistys, seura tai yritys, joka ei ole arvonlisäverorekisteröity

Tuoja (ostaja) on vastuussa siitä, että tavarasta tehdään tullaus Tulliselvityspalvelussa. Ilmoituksella on oltava:

 • tiedot tuojasta
 • tiedot viejästä
 • tiedot edustajasta (jos edustajaa käytetään ilmoituksen antamiseen)
 • liiteasiakirja viitenumerosta (liiteasiakirja pitää olla jälkikäteen löydettävissä tuojan kirjanpidosta)
 • ilmoituksen jättäjän viitenumero ilmoitukselle (toimijan viite)
 • arvioitu saapumisaika (poikkeava veropäivä)
 • arvotiedot (hinta, joka on maksettu tai maksetaan).

Tullinimikettä ei tarvitse ilmoittaa.

Vero on maksettava ennen kuin kuljetusliike saa luovuttaa tavarat Ahvenanmaalla eteenpäin tai saa viedä tavarat yli Ahvenanmaan verorajan muualle Suomeen.

Kun arvonlisäverorekisteröity yritys, jolla ei ole verorajanumeroa, myy tavaroita henkilöasiakkaille

Myynnin pitää olla arvonlisäverotonta, ja ostaja maksaa arvonlisäveron.

 • Henkilöasiakas on vastuussa siitä, että tavara tullataan Henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelussa. Jos yritys on valtuutettu tekemään ilmoituksen edustajana, yritys tekee ilmoituksen Tulliselvityspalvelussa.
 • Vero on maksettava ennen kuin kuljetusliike saa luovuttaa tavarat Ahvenanmaalla eteenpäin tai saa viedä tavarat yli Ahvenanmaan verorajan muualle Suomeen.

Kun arvonlisäverorekisteröity yritys, jolla on verorajanumero, myy tavaroita henkilöasiakkaille

Yritys, jolla on verorajanumero, myy tavaran henkilöasiakkaille niin, että arvonlisävero on otettu huomioon hinnassa. Yrityksen pitää täyttää yhteenvetoilmoitus, jättää veroilmoitus ja maksaa arvonlisävero Tullille. Tavaralähetys on varustettava yrityksen verorajanumerolla.

Verorajanumeroa käyttävän yrityksen pitää antaa rahtilähetyksistä myös esittämisilmoitus Tullin sähköisellä esittämisilmoituksella. Veroraja-asiakas on vastuussa siitä, että rahtilähetykset esitetään. Ilmoituksen voi antaa myös kuljetusliike tai muu edustaja.

Veroraja-asiakkaat täyttävät yhteenvetoilmoituksen Ahvenanmaan verorajailmoituspalvelussa (ALA). Ilmoitus pitää tulostaa ja lähettää veroilmoituksen (lomake 118As) kanssa kahtena kappaleena Maarianhaminan tulliin viimeistään tulli-ilmoituksen hyväksymispäivää seuraavan toisen kuukauden 12. päivänä. Viitenumeron saa ALA-verkkopalvelusta, ja arvonlisävero maksetaan oma-aloitteisesti viimeistään tulli-ilmoituksen hyväksymispäivämäärää seuraavan toisen kuukauden 12. päivänä.

Veroraja-asiakas voi toimia yksityishenkilön tai alv-rekisteröitymättömän yhteisön tai yrityksen välillisenä edustajana. Verorajanumeroa käytetään vain Ahvenanmaan ja muun Suomen välisessä kaupankäynnissä. Verorajanumeroa ei saa käyttää, jos on kyse arvonlisäverorekisterissä olevan yrityksen tuonnista. Veroraja-asiakkuushakemus, 580s, lähetetään Maarianhaminan tulliin.

Erityismenettelyjen yksinkertaistaminen

Jos EU:n tullilainsäädännön mukaisia erityismenettelyjä pitää käyttää Ahvenanmaan ja muun Suomen välisissä tavaralähetyksissä, tulli-ilmoituksen voi antaa yhdellä asiakirjalla, jota käytetään sekä lähetys- että tuonti-ilmoituksena.

Arvonlisäverorekisterissä olevat yritykset käyttävät tulli-ilmoittamisessa SAD-lomaketta, jota täydennetään lomakkeen 658s, Tulli-ilmoituksella haettava lupa  tiedoilla. SAD-lomake liitteineen jätetään Maarianhaminan tulliin ennen kuin tavara lähetetään Ahvenanmaalta, tai kun ne saapuvat Ahvenanmaalle.

Ilmoitusten muutokset  

Pyydä Tulliselvityspalveluun annettujen ilmoitusten muutoksia palvelussa.

Syventävät ohjeet 

Tuonti verorajan yli muualta Suomesta Ahvenanmaalle

 

Kansallisen verorajailmoittamisen prosessi, kun tuoja on arvonlisäverorekisteröity 

Kuljetusliikkeen ei enää tarvitse ilmoittaa lähetyksen saapumisesta Tullin sähköisellä Webropol-lomakkeella. Uusi prosessi: 

 1. Ilmoitus
  • Yhdistetty lähettämis- ja tuonti-ilmoitus ja tavaran esittämisilmoitus verorajalla
  • Voidaan antaa ennakolta (enintään 30 päivää aiemmin) tai saavuttaessa verorajan yli
 2. Luovutuspäätös, tullauspäätös
 3. Tavaran luovutus vastaanottajalle
 4. Arvonlisäveroilmoitus Verohallinnolle

Mahdollista ilmoittaa kaksivaiheisesti: kuljetusasiakirja tai joku muu asiakirja, joka on yhdistettävissä tuojan kirjanpitoon, lähetetään sähköpostitse Tulliin ennen kuin tavara luovutetaan vastaanottajalle. Tulli-ilmoitus annetaan viimeistään 10 päivän sisällä. 

Postilähetyksissä käytetään vastaavaa kaksivaiheista prosessia, ja posti vastaa ensimmäisen vaiheen ilmoituksesta. Tämä prosessi uudistuu keväällä 2022.


Ilmoituksen tiedot

(Tieto – Kuvaus)

Kielikoodi  –  Valittavissa, jos haluat saada päätökset eri kielellä

LRN, toimijan viitenumero  –  Pakollinen tieto, ilmoituksen tekijä oma vapaamuotoinen viitenumero

Ilmoituksen tyyppi (=CO) - Pakollinen tieto, asiointipalvelu täyttää automaattisesti

Tullimenettelykoodi (=40xx) –  Pakollinen tieto, asiointipalvelu täyttää automaattisesti

Lisämenettelykoodi (=615) –  Pakollinen tieto, asiointipalvelu täyttää automaattisesti

Edeltävä asiakirja: tyyppi ja tunniste  –  Vapaaehtoinen tieto, voidaan käyttää postilähetyksissä

Lisätietokoodi ja lisätiedon mahdollinen kuvaus  –   Vapaaehtoinen tieto

Liiteasiakirja: tyyppi ja tunniste  –  Lasku tai muu asiakirja, joka on yhdistettävissä tuojan kirjanpitoon ja tavaratoimitukseen ja tavarasta laskutettuun tai laskutettavaan summaan.

Saapumispäivä (veronmääräytymispäivä) –  Pakollinen, enintään 30 pv ennen saapumista

Yhteyshenkilö: nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero  –  Pakollinen, ilmoituksen jättäjän yhteystiedot

Viejä: nimi- ja osoite  –   Pakollinen, toimija, joka myy tai lähettää

Tuoja: tunnistenumero (yritystunnus) –   Pakollinen, toimija, joka ostaa tai vastaanottaa

Edustaja: edustusmuoto ja tunnistenumero  –   Ilmoitetaan, jos tuoja on valtuuttanut edustajan

Varasto: tyyppi ja tunnistenumero  –   Vapaaehtoinen. Kun ilmoitusta valittaessa ilmoitetaan kuljetusliikkeen saapumistunnus, ja kuljetusliikkeellä on IT-rajapinta Tullin kanssa, palvelu täyttää varastotiedon automaattisesti.

Laskutettava summa ja valuuttalaji  –  Arvonlisäverorekisteröityneelle tuojalle tieto on toistaiseksi vapaaehtoinen. Ilmoitetaan, jos se on tiedossa. Jos tuoja ei ole arvonlisäverorekisteröitynyt, tieto on pakollinen ja se ilmoitetaan tavaraerätiedoissa.

Huomaa, että ilmoituksessa ei vaadita tullinimikettä tai tavaran kuvausta. 


Tuoja on vastuussa, että ilmoitus annetaan

 • Tuoja on vastuussa antamaan arvonlisäveroilmoitukset verohallinnolle sekä vastuussa antamaan tulli-ilmoituksen (kansallisen verorajailmoituksen)
 • Tuoja voi valtuuttaa edustajan antamaan tulli-ilmoituksen
  • Myös kuljetusliike voidaan valtuuttaa antamaan tulli-ilmoitus
  • Huomaa, että edustaja tulee tietää, minkä asiakirjan hän ilmoittaa liiteasiakirjaksi, joka on yhdistettävissä tuojan kirjanpitoon (lasku tai muu tavaralähetyksen asiakirja, josta käy ilmi laskutettava summa)
 • Kuljetusliikkeelle pitää välittää tieto Tullilta saadusta luovutuspäätöksestä, jotta tavara voidaan luovuttaa vastaanottajalla määräpaikassa Ahvenanmaalla
 • Kaksivaiheinen ilmoitus: ilmoituksen voi antaa tuoja tai edustaja
  • Kuljetusasiakirja tai muu asiakirja tulee olla yhdistettävissä tuojan kirjanpitoon

Viitenumerot

Erilaisia viitenumeroita:

 • Liiteasiakirjan viitenumero

  • Oltava yhdistettävissä tuojan kirjanpitoon sekä tavaratoimitukseen ja tavarasta laskutettuun tai laskutettavaan summaan.

 • Toimijan viitenumero LRN (”Local Reference Number”)

  • Ilmoittajan antama ilmoituskohtainen ja viitenumero, jota ei voi antaa muille ilmoituksille

 • Tullin viitenumero MRN (”Master Reference Number”)
  • Tullin viitenumero ilmoitukselle, jonka ilmoittaja saa tulliselvityspalvelusta, kun ilmoitus on otettu vastaan käsiteltäväksi palvelussa. Korvaa tullausnumeron, jonka Tulli aiemmin antoi tullauspäätöksissä

Sanoma-asiointi

 • Jos jätät paljon tulli-ilmoituksia, Tulliselvityspalvelun käyttö voi olla työlästä, ja sinun kannattaa toimittaa ilmoitukset sanoma-asiointina
 • Sanoma-asioinnissa toimitat ilmoituksia suoraan omasta tietojärjestelmäsi
 • Sanoma-asiointi voi olla vain Tullin kuvausten mukaista suoraa sanoma-asiointia, joka edellyttää tullausohjelmistoa, Tullin lupaa ja IT-järjestelmän toimivuuden testausta Tullin kanssa
 • Valitse sinulle sopivin asiointitapa – myös nettitullaus voi olla nopeaa
  • Voit vähentää tietojen syöttämiseen kuluvaa aikaa tulliselvityspalvelussa, kun käytät palvelussa omia ilmoituspohjia.

Huomioi nämä

Seuraavista tavaroista ei tarvitse antaa tulli-ilmoitusta:

 • palautustavarat
 • tavarat, jotka ovat osa palvelumyyntiä (pankkikortit, sim-kortit, kirjaston kirjat, analysoitavaksi lähetettävät laboratorionäytteet).

Kyllä, tulli-ilmoitus on annettava myös lähetyksistä, jotka on vapautettu arvonlisäverosta.


Toimituspäivä määrää ensi sijassa mihin kauteen toimitus kuuluu. Jos toimituspäivä ei ole tiedossa, voi toimituksen ilmoittaa laskun päiväyksen mukaan.


Lainsäädäntö ei sano mitään siitä, että omat tavarat tai siirrot päätoimipisteen ja sivutoimipisteen välillä olisivat vapautettuja arvonlisäverosta, kun tavaroita viedään verorajan yli.


Ahvenanmaalainen lähettäjä voi tehdä tarvittavan tulli-ilmoituksen eli kansallisen verorajailmoituksen niin, että lähettäjä merkitsee omat tietonsa sekä viejä-, että edustaja –kohtaan, ja vastaanottajan tiedot tuoja-kohtaan.  Edustusmuodoksi merkitään suora edustus. 


Täytä lomake 658s ja palauta lomake Maarianhaminan tulliin. Kun lähetys palautuu, anna kansallinen verorajailmoitus. Valitse lisämenettelykoodi FISAP tulliselvitettävän erän tiedoissa. Tavaraerätiedoissa tullimenettelyn tulee olla 61 ja edeltävän tullimenettelyn tulee olla 21 (väliaikainen vienti). Valitse myös lisämenettelykoodi (202 tai 203).


Kyllä pitää, sillä verorajanumero myönnetään yritystunnuksittain. Tee uusi hakemus lomakkeella 580s.


Jos hyvityslasku koskee saman kuukauden aikana tapahtunutta ostoa, merkitään tapahtuma yhteenvetoilmoitukseen kahdelle riville, yksi rivi ostolle (+) ja yksi hyvitykselle (-). Jos palautus on tapahtunut eri kuukautena kuin myynti, ei siitä voi tehdä vähennystä veroilmoituksessa.


Lokakuussa. Sitä aikaisemmat kaudet ilmoitat verohallinnolle. Jos ALA-järjestelmä ei anna sinun tehdä yhteenvetoilmoitusta lokakuusta, ota yhteyttä Maarianhaminan tulliin.


Tee tulli-ilmoitus yritysten tulliselvityspalvelussa. Tavaraerätiedoissa valitse lisämenettelykoodi C41, ruumisarkut, tuhkauurnat ja hautajaiskoristeet. Laskutettavaksi kokonaissummaksi voit ilmoittaa 0 euroa.


Ota yhteyttä

Ahvenanmaan verorajaneuvonta
ma–pe 9–15
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6fanetrggnxf99Tglox1jZcgn

Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välinen kauppa ja ALA-ohjelman neuvonta

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma–pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta