Ahvenanmaan verorajakauppa

Ahvenanmaa on osa EU:n tullialuetta, mutta se ei kuulu EU:n veroalueeseen. Se kuuluu unionin niin sanottuihin erityisiin veroalueisiin. Veroraja erottaa Ahvenanmaan ja muut unionin erityiset veroalueet EU:n arvonlisä- ja valmisteveroalueesta, eikä siellä sovelleta EU:n arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöä. Suomen lainsäädännön mukaan kuitenkin myös Ahvenanmaalle tuotavista tavaroista kannetaan valmiste- ja arvonlisävero.

Verorajakaupassa Ahvenanmaalle vietävistä ja sieltä tuotavista tavaroista pitää antaa ilmoitukset Tullille. Ilmoituksia ovat esittämisilmoitus, tulli-ilmoitus ja tuonnissa Ahvenanmaalle myös mahdollinen väliaikaista varastointia koskeva ilmoitus.

Ahvenanmaan verorajakaupassa tavaroiden ilmoittamiseen käytetään Webropol-lomaketta

Webropol-lomakkeella on kolme erilaista käyttötilannetta. Sillä voidaan antaa:

  1. tavaroiden esittämisilmoitus ja tavaroiden lähtemistä ja tuontia koskeva tulli-ilmoitus, kun tavaroita viedään Manner-Suomesta Ahvenanmaalle
  2. tavaroiden esittämisilmoitus, kun tavaroita viedään Manner-Suomesta Ahvenanmaalle
  3. tavaroiden esittämisilmoitus ja tavaroiden lähtemistä ja tuontia koskeva tulli-ilmoitus, kun tavaroita viedään Ahvenanmaalta Manner-Suomeen.

Käyttötilanteet 1 ja 3 ovat mahdollisia, jos tuoja on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin tai jos ilmoittaja on Tullin veroraja-asiakas.

Ilmoitukseen täytyy liittää kuljetusasiakirja, esimerkiksi rahtikirja. Jos tavaraeriä on useampia, voi ilmoitukseen liittää kuljetusasiakirjaksi tavaraluettelon, jossa on Tullin vaatimat tiedot jokaisesta tavaraerästä. Tavaraluetteloa voi käyttää kuljetusasiakirjana kuitenkin vain, jos Maarianhaminan tulli on antanut siihen luvan.

Tavaroiden esittämisilmoitus ja tavaroiden lähtemistä ja tuontia koskeva tulli-ilmoitus (Webropol-lomake)

Postilähetyksissä Webropol-lomaketta ei voi käyttää.

Muita verorajakaupassa käytettäviä lomakkeita

Hakemus rekisteröidyksi veroraja-asiakkaaksi, 580s
Veroilmoitus tuonnista, 118As
Yhteenveto tuonnin veroilmoituksista, 118s
Rajanylitysasiakirja, 740s
Hakemus Ahvenanmaalle tapahtuvaa väliaikaista maahantuontia varten, 741s
Selvitys sisäisestä/ulkoisesta jalostuksesta, 742s
Jälkikantoon johtava muutosilmoitus verorajakauppa FI – ÅL - FI, 969s

 

Ota yhteyttä

Ahvenanmaan verorajaneuvonta
ma–pe 9–15

Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välinen kauppa, ALA-ohjelman neuvonta ja tulliselvitys

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma—pe 8–16 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta

 

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus