Tullin valvontatehtäviä

Suuriruhtinaskunnan aikana Tulli valvoi henkilöiden maahantuloa. 1800-luvulla Tulli oli määritelty passintarkastusviranomaiseksi poliisin ohella. Sittemmin tehtävä vakiintui osaksi poliisin työtä. Samoin kulkutautialueilta saapuville laivoille määrättiin erityisiä turvatoimenpiteitä, jotka käytännössä usein tulivat Tullin hoidettaviksi.

Myrkylliset ja vaaralliset aineet vaativat jo 1800-luvulla erillisen tuontiluvan, joita ilman tavaroita ei saanut luovuttaa tullitoimipaikasta. Terveyssyistä myös tuontilihalle tuli erityismääräyksiä. 1800-luvun lopulla margariinin tuonti estettiin korkealla tullimaksulla vointuotannon suojaamiseksi. Aseiden tuontia oli rajoitettu 1700-luvulta lähtien, ja 1900-luvun alussa valvonta tiukkeni entisestään. Käytännössä Tulli valvoi, että maahan ei päässyt tavaroita ilman vaadittua lupaa.

Laajemmin tuontitavaroiden turvallisuudesta säädettiin vuoden 1941 elintarvikelaissa, joka käsitti myös kulutustavarat, kuten vaatteet ja pesuaineet. Lain mukaan Tullin tuli valvoa ulkomailta saapuvien tavaroiden laatua. Vasta 1960–70-luvulla kulutustavaravalvonta alkoi eriytyä elintarvikevalvonnasta. Tuolloin myös julkisuus ja kansalaiset kiinnostuivat tavaroiden turvallisuudesta ja terveellisyydestä.

Tullilaboratorio nimettiin vuonna 1953 yhdeksi virallisista elintarvikkeiden valvontalaboratorioista. Tullin oli otettava näytteitä tavaroiden turvallisuuden varmistamiseksi. Kuluttajansuojelutehtäviä lisättiin 1970-luvulla. Tuolloin Tullin valvonta ennen tavaran vapaaseen liikkeeseen laskemista todettiin kaikkien osapuolten kannalta edullisimmaksi vaihtoehdoksi.

Myös vaarallisten aineiden kuljetukset tulivat asteittain Tullin valvottaviksi. Tullilla on myös liikenneturvallisuuteen liittyviä valvontatehtäviä.

Koska maahantuonti on tavarakaupan kriittisin vaihe, Tulli on ratkaisevan tärkeä valvontaviranomainen. Tällä hetkellä Tulli valvoo erilaisia asioita 11 eri ministeriölle. Mukaan mahtuu uhanalaisia eläinlajeja, ihmisten ja eläinten turvallisuutta ja hyvinvointia, joukkotuhoaseita tai tuoteväärennöksiä.

Kuva: Lapissa partioitiin reellä ja myös poroilla.

 

Kuva: Tornion tulli 1960-luvulla. Maahantulotilanteessa on valvottava suurta joukkoa säädöksiä.