1918: Sota viraston sisällä -verkkonäyttely

Teemanäyttely käsittelee tullilaitosta ja sen henkilökuntaa kevään 1918 pyörteissä.

Sata vuotta sitten, tammikuussa 1918, tullilaitoksen työntekijät joutuivat vaikean valinnan eteen. Vallan maassa otti punainen kansanvaltuuskunta. Tullihallitus lopetti toimintansa Helsingissä. Tärkeimmät tullitoimipaikat jäivät kansanvaltuuskunnan hallitsemalle alueelle. Virkamiehet olivat saaneet kehotuksen jäädä pois töistä. Osa henkilökunnasta kuitenkin jäi, koska tarvitsi palkkansa.

Näyttely ”1918 – Sota viraston sisällä” kuvaa tätä lyhyttä ja kiihkeää ajanjaksoa, joka vaikutti monen elämään dramaattisella tavalla.

1: Venäjän vallankumouksesta kansanvaltuuskuntaan

2: Punainen valta tullikamareissa

3: Tulli valkoisella puolella

4: Teloitukset, tutkinnat ja rangaistukset Tullissa