1918: Sota viraston sisällä

Uusi teemanäyttely käsittelee tullilaitosta ja sen henkilökuntaa kevään 1918 pyörteissä. Näyttely avautuu yleisölle 16.5.2018.

Sata vuotta sitten, tammikuussa 1918, tullilaitoksen työntekijät joutuivat vaikean valinnan eteen. Vallan maassa otti punainen kansanvaltuuskunta. Tullihallitus lopetti toimintansa Helsingissä. Tärkeimmät tullitoimipaikat jäivät kansanvaltuuskunnan hallitsemalle alueelle. Virkamiehet olivat saaneet kehotuksen jäädä pois töistä. Osa henkilökunnasta kuitenkin jäi, koska tarvitsi palkkansa.

Näyttely ”1918 – Sota viraston sisällä” kuvaa tätä lyhyttä ja kiihkeää ajanjaksoa, joka vaikutti monen elämään dramaattisella tavalla.

Tornion suojeluskuntalaisia Tornion tullin vartiotuvalla talvella 1918.

Tornion suojeluskuntalaisia Tornion tullin vartiotuvalla talvella 1918. Suuri osa heistä on tullimiehiä.