Vuosi 2019 oli tullikoirien juhlavuosi

Tullin koiratoiminta täytti 50 vuotta vuonna 2019. Juhlavuoden aikana julkaistiin tullikoirien historiikki, ja Tullimuseossa avattiin Tullin koiratoimintaa esittelevä juhlanäyttely.

Huumausaineita haistamaan koulutettujen koirien käyttö alkoi Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen. Pohjoismaista Ruotsi koulutti ensimmäiset huumausainekoirat. Ruotsissa kaikki palveluskoirat koulutti armeijan koirakoulu, Arméns Hundskola, jossa alkoi myös huumekoirien koulutus.

1960-luvun lopulla huumausaineiden käytöstä tuli muoti-ilmiö. Huumeaalto levisi Euroopasta Tanskan ja Ruotsin kautta Suomeen. Huumeita oli helppo kätkeä pieneen tilaan, joten perinteiset tullivalvontakeinot eivät niihin tepsineet.

Kun ruotsalaiset tullimiehet kävivät vuonna 1968 esittelemässä Helsingin Eteläsatamassa huumekoiratoimintaa, innostuttiin Suomen tullissakin koiratoiminnan aloittamisesta. Kesällä 1969 Tullista lähetettiin tullietsivä Robert Schlauf sekä tullivartija Guy Grönvall Ruotsiin saamaan oppia huumausainekoirien koulutukseen. Tullin ensimmäiset koirat ostettiin vuonna 1969 Opaskoirakoululta, jossa ne myös saman vuoden syksyllä koulutettiin.

Neljä ensimmäistä koiraa, Eri, Eka, Luija ja Jopi, valmistuivat ohjaajineen kurssilta saman vuoden joulukuussa. Opaskoirana käytetty labradorinnoutaja osoittautui erittäin sopivaksi huumeiden etsintään, ja lisää koiria hankittiin heti vuonna 1970. Tullin huumekoirat koulutettiin aluksi opaskoirakoulun vanhoissa tiloissa Espoon Mäkkylässä, kunnes 1970-luvun alkupuolella koirakoulu muutti Haminaan, Vilniemeen. Nykyisiin Kirkkonummen tiloihin, Navalan entiseen karjanhoitokoulun oppilasasuntolaan saneerattuun, siirryttiin 1991.

Tullikoirien määrä alkoi pikkuhiljaa kasvaa. 1980-luvulla määrä ylitti kolmekymmentä ja nyt tullikoiria on jo lähes viisikymmentä. Suurin osa tullikoirista koulutetaan edelleen vain huumausaineiden etsintään. Ensimmäiset savukekoirat aloittivat työnsä Tullissa 2000-luvun alussa, ja käteisen rahan etsintään koulutetut koirat vuonna 2014. Ensimmäinen huumausaineiden lisäksi savukkeiden etsintään koulutettu tullikoira oli Iiris, joka koulutettiin 2000-luvun alussa kaupalliseen liikenteeseen silloisessa Kotkan tullissa. Vuonna 2008 valmistui virallisesti Suomen ensimmäinen savukekoira Helmi, joka etsi niin ikään savukkeita kaupallisesta liikenteestä. Saatujen kokemusten perusteella savukekoiria alettiin kouluttaa myös muihin Tullin toimipaikkoihin. Ensimmäinen ase- ja räjähdekoira Tulliin saatiin 2017 ja eläinperäisten elintarvikkeiden etsintään erikoistunut ruokakoira 2018.

Tullikoirien työhön oli mahdollisuus tutustua Tullimuseon Koirat Tullissa – 50 vuotta koiratoimintaa -teemanäyttelyssä Suomenlinnassa kesällä 2020.

Vanhassa valokuvassa ensimmäiset opaskoirat Eri, Eka, Luija ja Jopi yhdessä ohjaajiensa kanssa.Ensimmäiset opaskoirat Eri, Eka, Luija ja Jopi yhdessä ohjaajiensa kanssa.