Hyppää sisältöön

Venäjän hyökkäys Ukrainaan – vientipakotteet sekä vaikutukset yrityksiin ja yksityishenkilöihin

Venäjän hyökkäys Ukrainaan -teksti sinikeltaisella pohjalla.

EU:ssa on päätetty laajoista Venäjään kohdistuvista pakotteista. Syynä on Venäjän Ukrainaan kohdistama hyökkäys, joka rikkoo räikeästi kansainvälistä oikeutta.  Kokoamme tälle sivulle tietoa Venäjä-pakotteiden vaikutuksista yritysten vientiin ja tuontiin sekä tietoa yksityishenkilöille ja hyväntekeväisyys- ja avustusjärjestöille. 

Kysymykset

 • ulkoministeriö vastaa kysymyksiisi pakotteiden tulkinnasta  
 • Tulli vastaa kysymyksiisi tullimuodollisuuksista ja tulli-ilmoituksista.

Tietoa ulkoministeriön sivuilla: Venäjän hyökkäys Ukrainaan

Yritysten kannattaa seurata aktiivisesti EU:n asettamien vientipakotteiden tilannetta. Yrityksen pitää ensisijaisesti itse tutkia, ovatko sen tuotteet kokonaan tai osittain rajoituksenalaisia. 

Pakotteiden tulkintaan liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä ulkoministeriöön sähköpostitse: KPO-40(at)formin.fi. Tulli puolestaan ohjeistaa yrityksiä kysymyksissä tullimuodollisuuksista ja tulli-ilmoituksista. 

Tietoa ulkoministeriön sivuilla

Tietoa Tullin sivuilla

Tietoa Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n sivuilla

Webinaaritallenteet

EU:n Venäjälle säätämät pakotteet EU:n virallisessa lehdessä


Turvapaikanhakijat

Tullin ohjeita Suomeen saapuville turvapaikanhakijoille

Henkilökohtainen omaisuus

Ukrainasta sotaa pakenevat ihmiset saavat tuoda Suomeen henkilökohtaista omaisuuttaan tullitta ja verotta. Huomioi, että tavaroita koskevat samat rajoitukset kuin matkustajatuonnissa. Esimerkiksi alkoholia ja tupakkatuotteita saa tuoda mukanaan vain rajoitetun määrän. Lue lisää matkustajatuonnin rajoituksista.

Lemmikit

Ukrainasta tulevat henkilöt voivat tuoda lemmikin mukanaan Suomeen ilman erillistä lupaa. Näin voivat tehdä myös Venäjältä Suomeen saapuvat henkilöt, jotka asuvat Venäjällä ulkomaalaisina ja poistuvat sieltä pakottavasta syystä. Ukrainasta voi tuoda mukanaan ilman erillistä lupaa myös CITES-lemmikin eli eksoottisen lemmikkieläimen. Lemmikit pitää esittää Tullille maahan saavuttaessa. Tietoa lemmikeistä Ruokaviraston sivuilla.

Oman auton käyttö Suomessa

Ukrainasta omalla autollaan sotaa pakenevat henkilöt saavat käyttää omaa autoaan tullitta ja verotta Suomessa 6 kuukauden ajan. Tätä kutsutaan väliaikaiseksi maahantuonniksi.

Väliaikaisen maahantuonnin määräaika alkaa päivästä, jolloin auto on tuotu EU:n alueelle esimerkiksi Puolan, Slovakian, Unkarin tai Romanian kautta. Asiakkaan on kysyttävä lisäohjeita Tullista viimeistään, kun 6 kuukauden määräaika on päättymässä. Tulli päivittää tätä ohjetta myöhemmin.

Esimerkki: Auto on tuotu ajamalla Puolaan 1.4.2022 ja Suomeen 5.4.2022. Kuuden kuukauden määräaika päättyy 30.9.2022.

Muuta tietoa:


Valtion toimielimet ja Tullin hyväksymät hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestöt voivat maahantuoda tiettyjä tavaroita EU:n ulkopuolelta ilman, että niistä pitää maksaa tulleja tai veroja. Järjestöt tarvitsevat tuontiin luvan Tullin lupakeskukselta.

Mitä tavaroita voi tuoda?

Valtion toimielimet ja järjestöt voivat tuoda tullitta ja verotta seuraavia tavaroita:

 • perustarvikkeita, joita jaetaan apua tarvitsevien ihmisten välittömien tarpeiden tyydyttämiseksi EU:n tullialueella ilman vastiketta (esim. elintarvikkeet, lääkkeet, vaatteet ja peitteet)
 • kaikenlaisia tavaroita, jotka järjestöt saavat satunnaisissa hyväntekeväisyystilaisuuksissa ilman vastiketta ja joita käytetään varojen keräämiseksi puutteenalaisille 
 • varusteita ja toimistotarvikkeita, jotka järjestöt saavat ilman vastiketta ja jotka saadaan käytettäväksi toiminnassaan puutteenalaisten auttamiseksi.

Huomioi, että tullitta ja verotta ei voi tuoda alkoholi- ja tupakkatuotteita, kahvia, teetä tai moottoriajoneuvoja (poikkeuksena ambulanssit).

Mitkä järjestöt voivat saada luvan?

Jotta hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestö voi tuoda tiettyjä tavaroita tullitta ja verotta, ne tarvitsevat luvan Tullilta. Lupa voidaan myöntää järjestöille, joiden toiminta ei ole kaupallista tai julkisen alan toimintaa.

Valtion toimielimet eivät tarvitse Tullin lupaa.

Miten lupaa haetaan?

Lupaa haetaan kirjallisesti Tullin lupakeskukselta. Lupahakemus voi olla vapaamuotoinen. Siinä on oltava sellaisen henkilön allekirjoitus, jolla on järjestön nimenkirjoitusoikeus. Hakemuksessa on kuvattava järjestön toiminta. Liitä mukaan myös hakemusta tukevia asiakirjoja, kuten järjestön säännöt, vuosikertomus ja toimintakertomus.

Lähetä lupahakemus sähköpostitse lupakeskus(at)tulli.fi tai postitse Tullin lupakeskus, PL 56, 90401 Oulu. Jos lähetät Tullille henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja, suosittelemme käyttämään turvallisuuden vuoksi turvasähköpostia. Katso ohjeet turvasähköpostin lähettämiseen.  

Lupaa kannattaa hakea hyvissä ajoin, koska se on esitettävä, kun tavarat tulliselvitetään.

Mitkä tiedot pitää ilmoittaa tulli-ilmoituksessa?

Ilmoita tulli-ilmoituksessa seuraavat tiedot: 

 • tullinimike
  •  nimikettä 9919 00 00 50 voi käyttää, jos tullittomuuden edellytykset täyttyvät
 • Tullin lupakeskuksen myöntämä valtuutuslupa liiteasiakirjakoodilla ”1ZZZ – Muu asiakirja”, jos vastaanottaja on muu kuin valtion toimielin
 • tavaraluettelo, jossa on selvitys tavaroiden käyttötarkoituksesta, liiteasiakirjakoodilla ”1ZZZ –Muu asiakirja”
 • lisäksi jokin seuraavista lisämenettelykoodeista:
  • lisämenettelykoodi ”C20 – Hyväntekeväisyys- ja avustusjärjestöille osoitetut tavarat – valtion elinten tai muiden hyväksyttyjen organisaatioiden tuomat perustarvikkeet. (Tulliton TTA 61 art. 1 kohdan a alakohta, arvonlisäveroton AVL 94.1. § 12 k.)”, jos tullaat perustarvikkeita, joita jaetaan vastikkeetta EU:n tullialueella apua tarvitsevien ihmisten välittömien tarpeiden tyydyttämiseksi 
  • lisämenettelykoodi ”C49 – Hyväntekeväisyys- ja avustusjärjestöille osoitetut kaikenlaiset tavarat, jotka lähetetään vastikkeetta varojen keräämiseksi satunnaisissa hyväntekeväisyystilaisuuksissa puutteenalaisille. (Tulliton TTA 61 art. 1 kohdan b alakohta, arvonlisäveroton AVL 94.1. § 12 k.)”, jos tullaat tavaroita, jotka lähetään vastikkeetta varojen keräämiseksi satunnaisissa hyväntekeväisyystilaisuuksissa puutteenalaisille
  • lisämenettelykoodi ”C50 – Hyväntekeväisyys- ja avustusjärjestöille osoitetut tavarat – vastikkeetta lähetetyt varusteet ja toimistotarvikkeet. (Tulliton TTA 61 art. 1 kohdan c alakohta, arvonlisäveroton AVL 94.1. § 12 k.)”, jos tullaat ambulanssin tai vastikkeetta lähetettyjä varusteita ja toimistotarvikkeita, joita käytetään normaalissa toiminnassa.

Avustuslähetysten vienti

Suomesta Ukrainaan vietävät avustuslähetykset voidaan ilmoittaa suullisella ilmoituksella ilman arvo- ja painorajoituksia. Tällöin lähetyksestä ei tarvitse tehdä sähköistä vienti-ilmoitusta.

Suullisen ilmoituksen voi antaa vain viimeisellä toimipaikalla, ennen tavaran poistumista EU:sta. Suullisen ilmoituksen tueksi on esitettävä luettelo siitä, mitä tavaroita avustuslähetyksen sisältää. Huomioi, että vientirajoitusten alaisia tai valmisteverottomuusjärjestelmässä lähetettäviä tavaroita ei voi kuitenkaan ilmoittaa suullisesti.

Sovellettava lainsäädäntö:


Mitä saa viedä Venäjälle?

Huomioi, että EU:n Venäjälle määräämät pakotteet koskevat myös yksityishenkilöitä.

Ylellisyystuotteiden eli yli 300 euron arvoisten tavaroiden vienti on kielletty 

Ylellisyystavaroita ovat esimerkiksi älylaitteet, korut ja urheiluvälineet.  Katso lisää esimerkkejä:

Niin sanottujen ylellisyystuotteiden vienti Venäjälle on kielletty.  Ylellisyystuotteet ovat tuotteita, joiden tuotekohtainen arvo ylittää 300 euroa.

Esimerkkejä:

 • ajoneuvojen osat ja tarvikkeet sekä johdot, kaapelit, polttimot
 • vaatteet, jalkineet, asusteet, kosmetiikka
 • elektroniikan komponentit
 • elintarvikkeet, pesuaineet ja vaipat
 • harrastus- ja urheiluvälineet ja -tarvikkeet 
 • kodinkoneet ja laitteet
 • korut
 • tietokoneet, digilaitteet
 • lelut, pelit, kirjat, levyt
 • lämmityslaitteet
 • sisustus- ja keittiötarvikkeet sekä välineet
 • soittimet, äänen tallennus- ja toistolaitteet 
 • älypuhelimet.

Poikkeukset 300 euron arvorajasta:

Voit viedä Venäjälle esimerkiksi

 • sähkölaitteen, jonka arvo on enintään 750 euroa
 • soittimen, jonka arvo on enintään 1 500 euroa.
 • ajoneuvon, jonka arvo on enintään 50 000 euroa.

Ylellisyystuotteiden luettelo voi muuttua

Ylellisyystuotteiksi luokiteltavien tuotteiden lista on laaja, ja se voi muuttua jatkuvasti. Tuotteisiin voi kohdistua myös muita vientirajoituksia ja -kieltoja.


Ylellisyystuotteiden kieltoa ei kuitenkaan sovelleta tuotteisiin, jotka ovat

 • välttämättömiä EU-jäsenvaltioiden Venäjällä sijaitsevien diplomaatti- tai konsuliedustustojen virallisia tarkoituksia varten tai niiden henkilökunnan henkilökohtaisia tavaroita
 • välttämättömiä kansainvälisen oikeuden perusteella vapauksia nauttivien kansainvälisten järjestöjen virallisia tarkoituksia varten tai niiden henkilökunnan henkilökohtaisia tavaroita.

Lisäksi toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan siirtää tai viedä Venäjälle sellaisia kulttuuriesineitä, jotka ovat lainassa Venäjän kanssa tehtävän virallisen kulttuuriyhteistyön puitteissa.

Kieltoa ei myöskään sovelleta EU-maiden tai EU:n ulkopuolisten maiden matkailijoiden niihin kuljetusvälineisiin, joilla he kulkevat. Tällaisia kuljetusvälineitä ovat esimerkiksi matkailijan henkilöauto, matkailijan huvivene tai matkustajia rajan yli kuljettava linja-auto.

Kieltoa sovelletaan neuvoston asetuksen (EU) 2022/428 liitteessä XVIII lueteltuihin ylellisyystuotteisiin, jos niiden arvo on yli 300 euroa tavaraa kohti, ellei liitteessä toisin säädetä.


Käteinen raha

Venäjälle ei saa viedä EU-maiden virallista valuuttaa seteleinä.

Poikkeukset käytännössä:

 • Yksityishenkilö ja hänen kanssaan matkustavat perheenjäsenet voivat viedä valuuttaa seteleinä omaan käyttöönsä.
 • Valuuttaa seteleinä voi viedä diplomaatti- tai konsuliedustojen tai kansainvälisten järjestöjen käyttöön.

Lue lisää käteisvarojen ilmoittamisesta Tullille.


Mitä saa tuoda Venäjältä? 

Esimerkiksi polttoaineen ja alkoholin tuontia Venäjältä on rajoitettu.  Lue lisää:

EU:n Venäjälle asettamien pakotteiden vuoksi myös tuontiin liittyy myös joitakin rajoituksia. Esimerkkejä:

Polttoaine

Venäjältä saa toistaiseksi tuoda polttoainetta ainoastaan moottoriajoneuvon tavanomaisessa polttoainesäiliössä. Ylimääräistä polttoainetta ei saa tuoda kannettavassa säiliössä tai erillisessä kanisterissa ajoneuvon mukana.

Alkoholi

Venäjältä ei saa myöskään nyt tuoda Suomeen väkeviä alkoholijuomia, kuten esimerkiksi viskiä, rommia, giniä, votkaa, likööreitä. Omaan käyttöön tai lahjaksi saa edelleen tuoda rajoitetun määrän mietoja alkoholijuomia, kuten olutta ja viiniä.

Määräykset voivat muuttua

Huomaa, että tuonti- ja vientimääräykset voivat muuttua pakotteiden vuoksi nopeastikin.  Tiedotteet

Vienti-ilmoitusten käsittelyssä on ruuhkaa

Voit nopeuttaa ilmoituksesi käsittelyä tarkistamalla etukäteen, onko tavaroiden viennissä rajoituksia. Liitä myös tarvittavat liitedokumentit ennen ilmoituksen lähettämistä. 

Usein kysytyt kysymykset

EU:n pakotteet kieltävät rajoitusten piiriin kuuluvan tavaran myynnin, toimituksen, siirron tai viennin, suoraan tai välillisesti, Venäjällä oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä. Rajoitus on siis muotoiltu kattavasti, ja se koskee muun ohella kaikenlaista tavaran siirtymistä ja toimittamista Suomesta Venäjälle. Tällaisen tavaran vieminen eteenpäin Venäjälle on siis lähtökohtaisesti kiellettyä (ellei jokin asetuksen tarkkarajaisista poikkeuksista sovellu vientiin).

Ulkoministeriöstä on mahdollista hakea lupaa sellaisen toimituksen toteuttamiseksi, josta on sitovasti sovittu ennen rajoitusten voimaantuloa. Ulkoministeriö ratkaisee tällaiset lupahakemukset tapauskohtaisesti.

(Nosto Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n sivulta Venäjä-pakotteet: QA-vastaukset yritysten kysymyksiin)