Kiellettyjä tavaroita

Tarkista tuontikiellot ennen tilaamista Tullin rajoituskäsikirjasta – tilaajana olet vastuussa määräysten noudattamisesta.

Esimerkkejä kielletyistä tavaroista

 • Yksityishenkilönä et saa hankkia tai vastaanottaa ulkomailta biosidia sisältäviä tuotteita, jollei niiden pakkauksissa ole Tukesin lupanumeroa. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi  hyttyskarkottimiin tarkoitetut hyttystyynyt tai jyrsijämyrkyt. Lisätietoa saat Tukesista: Biosidit 
 • Nuuskan hankkiminen ja vastaanottaminen Suomen ulkopuolelta on kielletty. Nuuskan tilaaminen netistä on laitonta.
  Lisätietoa saat Valvirasta.
 • Lääkevalmisteiden hankkiminen ja vastaanottaminen postitse Eta-alueen ulkopuolelta on kielletty.
  Lisätietoa saat Fimeasta.
 • Huumausainetta sisältävän lääkevalmisteen hankkiminen ja vastaanottaminen Suomen ulkopuolelta on kielletty.
  Lisätietoa saat Fimeasta.
 • Eläinlääkkeiden hankkiminen ja vastaanottaminen Suomen ulkopuolelta on kielletty.
  Lisätietoa Fimeasta.
 • Nyrkkirautojen, stilettien, heittotähtien, sähkölamauttimien, sähköpatukoiden sekä tarkkuussinkojen ja -linkojen maahantuonti on kielletty.
  Lue lisää Tullin rajoituskäsikirjasta.
 • Tekijänoikeutta loukkaavien tuotteiden ja tuoteväärennösten maahantuonti on kielletty.
 • Ilotulitteiden yksityinen tuonti Eta-alueen ulkopuolelta on kiellettyä.
  Kysy lisää Tukesista.
 • Tietyille kasveille, puille, hedelmille, kasvituotteille ja muille tavaroille on maahantuontikieltoja.
  Selvitä tällaisten tavaroiden tuontikiellot Ruokaviraston nettisivuilta tai kysy tarvittaessa lisää Ruokavirastosta.
Vaarallisia esineitä koskevien säännosten rikkominen
Tapauksia rikosnimikkeellä ”vaarallisia esineitä koskevien säännösten rikkominen” nousee säännöllisesti esiin Postin kautta yksityishenkilöille saapuneiden lähetysten valvonnan yhteydessä. Tulli ottaa usein haltuun vaarallisia esineitä, kuten sähkölamauttimia, jousipatukoita, stilettejä, heittotähtiä ja nyrkkirautoja.

Huomioi nämä

Lääkevalmisteiden hankkiminen ja vastaanottaminen Eta-alueen ulkopuolisesta valtiosta on kielletty

Lääkevalmisteiden hankkiminen on sallittua vain Eta-alueelta

Yksityishenkilö voi vastaanottaa henkilökohtaiseen käyttöönsä resepti- ja itsehoitolääkevalmisteita toisesta Eta-maasta korkeintaan kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän edellyttäen, että:

 1. lääkevalmisteella on myyntilupa valtiossa, josta se on hankittu, tai jos lääkevalmisteella ei ole myyntilupaa, sen hankinta on perustunut lääkkeen määräämiseen oikeutetun henkilön asianmukaisesti antamaan lääkemääräykseen;
 2. lääkevalmiste on hankittu toimittajalta, jolla on valmisteen ostomaassa oikeus lääkkeiden vähittäisjakeluun; ja
 3. henkilö pystyy tarvittaessa osoittamaan, että lääkevalmiste on tarkoitettu hänen omaan lääkitykseensä. Reseptilääkkeestä tämä tulee osoittaa lääkkeen määräämiseen oikeutetun henkilön asianmukaisesti antamalla lääkemääräyksellä tai lääkärintodistuksella, tai apteekista saatavalla yhteenvetotulosteella mikäli kyseessä on sähköinen resepti (eResepti).
 4. Jos olet tilannut lääkevalmisteita postitse Eta-alueelta, sinulla tulee olla tarvittavat asiakirjat ennen lääkevalmisteen vastaanottamista.
 5. Itsehoitolääkkeet: Jokaiselle lääkevalmisteelle ja sen pakkauskoolle määritellään reseptistatus, joka kertoo, saako kyseistä lääkettä toimittaa ilman reseptiä ja kuinka suuren pakkauskoon sitä voi ostaa ilman lääkemääräystä. Tilatessasi netistä lääkkeitä varmista pakkauskoot ja reseptistatus lääkevalmisteelle. Lisätietoja saat Fimeasta: fimea.fi - Itsehoitovalmisteet

Jos tilaat lääkkeitä netistä tai nettiapteekeista varmista, että apteekki on laillistettu lääkkeiden etämyyntiin. Euroopan unionin alueella toimivat verkkopalvelut tunnistaa yhteisestä tunnuksesta. Lue lisää: fimea.fi - Verkkopalvelun yhteinen eurooppalainen tunnus.

 • Huumausainetta sisältäviä lääkevalmisteita ei saa hankkia eikä vastaanottaa postitse Suomen ulkopuolelta.
 • Eläinlääkevalmisteita ei saa hankkia eikä vastaanottaa postitse Suomen ulkopuolelta.

Jos ostat netistä melatoniinia sisältäviä valmisteita, selvitä tuotteen annostus ja käyttötarkoitus. Näin varmistat, ettet tietämättäsi tee lääkerikosta. Melatoniinivalmiste voidaan luokitella lääkkeeksi tai ravintolisäksi. Muistathan, että lääkkeitä ei saa tilata netistä Eta-alueen ulkopuolelta.

Nyrkkisääntönä voidaan pitää seuraavaa: jos valmiste sisältää enintään 1,9 mg melatoniinia päiväannoksessa ja sen käyttötarkoitus on esimerkiksi nukahtamisajan lyhentäminen tai aikaerorasituksen lievittäminen, se luokitellaan yleensä ravintolisäksi. Valmisteen käyttötarkoitus selviää pakkausmerkinnöistä ja mainonnasta. Tällaisiin ravintolisiin Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ei puutu.

Muista seuraavat asiat:

 • Sellainen melatoniinia sisältävä valmiste, jonka käyttötarkoitukseksi on ilmoitettu unettomuuden hoito, luokitellaan päiväannostuksesta riippumatta aina reseptilääkkeeksi.
 • Valmiste, jonka päiväannos melatoniinia on tasan 2 mg tai enemmän, luokitellaan aina reseptilääkkeeksi.
 • Jos tilaat liian vahvan valmisteen tai valmisteen, joka on tarkoitettu unettomuuden hoitoon, syyllistyt reseptilääkkeen tilaamiseen ilman lääkemääräystä.

Lue lisää melatoniinista Fimean sivuilta:


Tulli valvoo maahantuotavien tavaroiden rajoitusten alaisuutta riskianalyysin keinoin, hyödyntämällä läpivalaisua ja tullikoiria sekä tarvittaessa tekemällä tavarantarkastuksia.


Sovellettavan lainsäädännön löydät Tullin rajoituskäsikirjasta, asiaa ohjeistavasta kohdasta.


Lisää aiheesta

 • Ruokavirasto – (mm. luontaiselintarvikkeet ja ravintolisät, eläinten tuonti)
 • STUK – (mm. lasertuotteet)
 • Fimea – (mm. rohdosvalmisteet, lääkkeelliset homeopaattiset ja antroposofiset tuotteet sekä ohjeet aineen luokittelupyynnön tekemiseen)
 • Ympäristö – (mm. uhanalaiset eläimet ja kasvit ja niistä valmistetut tuotteet/CITES)
 • Poliisi – (mm. aseet ja aseiden osat)
 • Liikenne- ja viestintävirasto Traficom (mm. tele- ja viestintälaitteiden taajuudet)
 • Valvira (mm. nuuska)

Ota yhteyttä

Kysy tullineuvonnasta ma–pe 8–16.15

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin.

Postipakettien saapumiseen, sisältöön ja käsittelymaksuun liittyvissä kysymyksissä ota yhteys Postiin.

Tullineuvonta