Hyppää sisältöön

Aseet ja vaaralliset esineet

Vaaralliset esineet

Vaarallisten esineiden, kuten nyrkkirautojen, stilettien, heittotähtien, muuksi esineeksi naamioitujen teräaseiden, sähkölamauttimien, sähköpatukoiden, jousipatukoiden sekä tarkkuussinkojen ja -linkojen maahantuonti Suomeen on kielletty.

Voit kuitenkin tuoda ja tilata Suomeen puukon tai miekan. Niiden maahantuontia ei ole järjestyslain mukaan kielletty, mutta niiden hallussapidolle yleisellä paikalla on rajoituksia.

Lisää tietoa vaarallisista esineistä on Tullin rajoituskäsikirjassa. 

Ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja kaasusumuttimet

Ampuma-aseiden, luvanvaraisten aseen osien, kaasusumuttimien ja patruunoiden

  • tuonti EU:n ulkopuolelta
  • vienti EU:n ulkopuolelle
  • kuljetus Suomen kautta
  • siirto EU-maasta toiseen

on rajoitettua ja edellyttää lupaa.

Ampuma-aseiden ja aseen osien hankkimiseen ja hallussapitoon oikeuttavat luvat Suomessa myöntää poliisi, joissain tilanteissa myös Poliisihallitus. Tulli ei myönnä ampuma-aselain mukaisia lupia.

Lupatarpeen selvittämiseksi ole yhteydessä poliisiin. Lue lisää luvista ja niiden hakemisesta poliisin sivuilta.

Lähdössä matkalle

  • Selvitä poliisilta mitä lupia tarvitset Suomessa ampuma-aseiden, luvanvaraisten aseen osien, kaasusumuttimien ja patruunoiden kuljettamiseen ulkomaille. Huomaa, että poliisi ja Poliisihallitus myöntävät vain Suomessa vaadittavat luvat.
  • Selvitä kohdemaan lupakäytännöt ja ilmoitusmenettelyt kohdemaiden viranomaisilta tai suurlähetystöstä.
  • Selvitä Tullin rajoituskäsikirjasta ne tilanteet, jolloin ampuma-aseet, luvanvaraisten aseiden osat, kaasusumuttimet ja patruunat sekä lupatodistukset on esitettävä tullille.

Saapumassa matkalta

  • Selvitä poliisilta mitä lupia tarvitset ampuma-aseiden, luvanvaraisten aseen osien, kaasusumuttimien ja patruunoiden Suomeen tuontia varten.
  • Selvitä Tullin rajoituskäsikirjasta ne tilanteet, jolloin aseet tai rajoituksenalaiset tavarat ja lupatodistukset on esitettävä tullille.
  • Esitä vaadittavat tavarat ja lupatodistukset tullille saapuessasi maahan. Valitse punainen kaista.

Deaktivoidulla ampuma-aseella tarkoitetaan esinettä, joka on ollut toimiva ampuma-ase, mutta se on tehty pysyvästi ampumakelvottomaksi.

Deaktivoidut aseet eivät välttämättä ole riittävästi deaktivoituja. Deaktivoituja aseita tuodaan Suomeen muun muassa asekeräilijöille. Toisinaan ampuma-aseita ei ole deaktivoitu riittävästi Suomen lainsäädännön mukaan, ja silloin ne luokitellaan edelleen ampuma-aseiksi. Aseet on deaktivoitava uudelleen, jotta ne voidaan luovuttaa maahantuojalle.

Deaktivoidun ampuma-aseen maahantuontiin liittyvä ohjeistus on Tullin rajoituskäsikirjassa kohdassa Ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset.

Selvitä ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja kaasusumuttimien tuontiin liittyvät luvat poliisista tai Poliisihallituksesta.

Selvitä Tullin rajoituskäsikirjasta ne tilanteet, jolloin aseet tai rajoituksenalaiset tavarat ja lupatodistukset on esitettävä Tullille.

Jos suunnittelet aseen ostamista ulkomailta, ota yhteyttä poliisiin lupatarpeen selvittämiseksi.

Selvitä Tullin rajoituskäsikirjasta ne tilanteet, jolloin aseet tai rajoituksenalaiset tavarat ja lupatodistukset on esitettävä tullille.

Huomaa, että EU:n ulkopuolelta tilattavista tavaroista on yleensä tehtävä tulli-ilmoitus ja maksettava maahantuontiverot. Lue lisää maahantuontiveroista.

Tulli valvoo maahantuotavien tavaroiden rajoitusten alaisuutta riskianalyysin keinoin, hyödyntämällä läpivalaisua ja tullikoiria sekä tarvittaessa tekemällä tavarantarkastuksia.