Tupakkatuotteiden matkustajatuonti

Tupakkalaissa säädetään tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja poltettavaksi tarkoitettujen kasviperäisten tuotteiden maahantuonnin kielloista ja rajoituksista. Alle 18-vuotias ei saa tuoda maahan tupakkatuotetta tai nikotiininestettä. Matkustajatuontia rajoittavat myös verotussäännökset.

Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja poltettavaksi tarkoitettujen kasviperäisten tuotteiden matkustajatuonti

Tupakkatermejä

  Tupakkatuote = kulutukseen sopiva, tupakasta (nicotiana) kokonaan tai osittain koostuva tuote.

Nikotiinineste = nikotiinia sisältävää nestettä, joka on tarkoitettu höyrystettäväksi sähkösavukkeen avulla ja jota ei käytetä lääkkeenä. Sen nikotiinipitoisuus saa olla enintään 20 mg/ml. Nikotiininesteen lisäksi on eräitä muita nikotiinia sisältäviä nesteitä, joiden nikotiinipitoisuus on yli 20 mg/ml tai joita käytetään lääkkeenä.

Poltettavaksi tarkoitettu kasviperäinen tuote = kasveista valmistettu tupakan vastike, joka on tarkoitettu poltettavaksi.

Lue tupakkatuotteiden matkustajatuonnista – valitse ensin, mistä matkustat.

Valitse

Tupakkatuotteet, nikotiininesteet ja poltettavaksi tarkoitetut kasviperäiset tuotteet

Voit tuoda maahan tupakkatuotteita, joiden pakkauksessa ei ole vaadittavia suomen- ja ruotsinkielisiä sekä kuvallisia varoitusmerkintöjä enintään:

 • 200 savuketta
 • 50 sikaria
 • 100 pikkusikaria
 • 250 grammaa kääre-, piippu- tai vesipiipputupakkaa ja
 • 200 annosyksikköä tai 250 grammaa irtonaisena muuta tupakkatuotetta

Lisäksi voit tuoda:

 • enintään 10 millilitraa nikotiininestettä sähkösavukkeessa tai täyttösäiliössä, jonka pakkauksessa ei ole vaadittavia suomen- ja ruotsinkielisiä varoitusmerkintöjä
 • enintään 200 yksikköä valmiiksi käärittyinä ja 250 grammaa irtonaisena poltettavaksi tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita, joiden pakkauksessa ei ole vaadittavia suomen- ja ruotsinkielisiä varoitusmerkintöjä.

Voit tuoda näitä tuotteita itsellesi, perheellesi tai lahjaksi.

Et voi edes verot maksamalla tuoda enempää tupakkatuotteita, nikotiininesteitä tai poltettavaksi tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita, jos niiden vähittäismyyntipakkauksissa ei ole vaadittavia merkintöjä.

Purutupakka, nenänuuska ja suussa käytettäväksi tarkoitettu tupakka (nuuska) sekä eräät nikotiinia sisältävät nesteet

Voit tuoda maahan

1. yhden kalenterivuorokauden aikana yhteensä enintään 1 000 grammaa

 • purutupakkaa
 • nenänuuskaa
 • suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa eli nuuskaa.

2. enintään 10 millilitraa sähkösavukkeen avulla höyrystettäväksi tarkoitettua nikotiinia sisältävää nestettä, jonka nikotiinipitoisuus on yli 20 milligrammaa millilitrassa tai jolla on lääkelain mukainen käyttötarkoitus.

Voit tuoda näitä tuotteita vain omaan henkilökohtaiseen käyttöösi. Tuotteita ei saa tuoda perheen käyttöön tai lahjaksi.

Lue myös: 

Tupakkatuotteiden nettitilaaminen
Tupakkatuotteet lahjana

Takaisin ylös
Tupakkatuotteiden tuonti Venäjältä
Kaikkien savukkeiden, pikkusikarien ja sikarien tuonti Venäjältä on kielletty.

Tupakkatuotteiden matkustajatuontia EU:n ulkopuolelta rajoittavat verotukselliset säännökset ja tupakkalain mukaiset maahantuontikiellot ja rajoitukset. 

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden veroton tuontioikeus

Voit tuoda maahan verottomasti

 • 200 savuketta tai
 • 50 sikaria tai
 • 100 pikkusikaria (enint. 3 g/kpl) tai
 • 250 grammaa kääre-, piippu- tai vesipiipputupakkaa.

Verotta saa tuoda useampaa kuin yhtä edellä tarkoitettua tupakkatuotetta, jos niiden prosentuaaliset osuudet verottomista enimmäismääristä ovat yhteensä enintään 100 prosenttia (esimerkiksi 100 savuketta ja 50 pikkusikaria). Saat tuoda näitä tuotteita verottomasti vain itsellesi, perheellesi tai lahjaksi.

Jos saavut Suomeen maanteitse, voit tuoda edellä mainittujen tuotteiden lisäksi verottomasti purutupakkaa, nenänuuskaa, suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa (nuuska) sekä nikotiininestettä ja eräitä nikotiinia sisältäviä nesteitä enintään 300 euron arvosta. Kun saavut Suomeen ilma- tai meriteitse, tuotteiden arvo saa olla enintään 430 euroa. 

Huomioi, että jos haluat tuoda tuotteita enemmän kuin mitä verottomasti on mahdollista, tuotteista on maksettava tuontiverot. Tuontia rajoittavat myös tupakkalain mukaiset maahantuontikiellot ja -rajoitukset, joista kerrotaan alla. 

Tupakkatuotteiden, poltettavaksi tarkoitettujen kasviperäisten tuotteiden ja nikotiininesteiden tupakkalain mukaiset maahantuontikiellot ja -rajoitukset

Tupakkatuotteet, nikotiininesteet ja poltettavaksi tarkoitetut kasviperäiset tuotteet

Voit tuoda maahan tupakkatuotteita, joiden pakkauksessa ei ole vaadittavia suomen- ja ruotsinkielisiä sekä kuvallisia varoitusmerkintöjä enintään:

 • 200 savuketta,
 • 50 sikaria,
 • 100 pikkusikaria,
 • 250 grammaa kääre-, piippu- tai vesipiipputupakkaa ja
 • 200 annosyksikköä tai 250 grammaa irtonaisena muuta tupakkatuotetta

Lisäksi voit tuoda:

 • enintään 10 millilitraa nikotiininestettä sähkösavukkeessa tai täyttösäiliössä, jonka pakkauksessa ei ole vaadittavia suomen- ja ruotsinkielisiä varoitusmerkintöjä
 • enintään 200 yksikköä valmiiksi käärittyinä ja 250 grammaa irtonaisena poltettavaksi tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita, joiden pakkauksessa ei ole vaadittavia suomen- ja ruotsinkielisiä varoitusmerkintöjä.

Voit tuoda näitä tuotteita omaan käyttöösi eli itsellesi, perheellesi tai lahjaksi.

Purutupakka, nenänuuska ja suussa käytettäväksi tarkoitettu tupakka (nuuska) sekä eräät nikotiinia sisältävät nesteet

Voit tuoda maahan:

1.  yhden kalenterivuorokauden aikana yhteensä enintään 1 000 grammaa

 • purutupakkaa
 • nenänuuskaa
 • suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa eli nuuskaa

2.  enintään 10 millilitraa sähkösavukkeen avulla höyrystettäväksi tarkoitettua nikotiinia sisältävää nestettä, jonka nikotiinipitoisuus on yli 20 milligrammaa millilitrassa tai jolla on lääkelain mukainen käyttötarkoitus.

Voit tuoda näitä tuotteita vain omaan henkilökohtaiseen käyttöösi. Tuotteita ei saa tuoda perheelle tai lahjaksi.

Aikarajoitukset

 • Jos asut Suomessa, saavut Suomeen Euroopan talousalueen (Eta) ulkopuolelta muulla tavalla kuin lentokoneella ja matkasi on kestänyt enintään 24 tuntia, et saa tuoda Suomeen tupakkatuotteita tai nikotiininesteitä.
 • Poikkeus: Saat tuoda Suomeen tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä, jos on ilmeistä, että olet hankkinut ne jo ennen Suomesta lähtöäsi.
 • Jos asut Euroopan talousalueen (Eta) ulkopuolella, saavut Suomeen muulla tavalla kuin lentokoneella ja viivyt Suomessa muussa kuin kauttakulkutarkoituksessa enintään kolme vuorokautta, et saa tuoda Suomeen tupakkatuotteita tai nikotiininesteitä.
 • Poikkeus: Saat tuoda Suomeen tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä, jos on ilmeistä, että tuotteet on tarkoitettu omaan käyttöösi Suomessa oleskelun ajaksi.

Nämä aikarajoitukset koskevat myös purutupakkaa, nenänuuskaa ja suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa (nuuska).

Lue myös: 

Tupakkatuotteiden nettitilaaminen
Tupakkatuotteet lahjana

Takaisin ylös

Ahvenanmaa on osa EU:n tullialuetta, mutta se ei kuulu EU:n veroalueeseen. Se kuuluu unionin niin sanottuihin erityisiin veroalueisiin. Tupakkatuotteiden matkustajatuontia Ahvenanmaalle rajoittavat määrällisten rajoitusten lisäksi aikarajoitukset. Myös sillä on merkitystä, onko kyseessä verollinen vai veroton tuonti. 

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden veroton tuontioikeus

Voit tuoda Ahvenanmaalle verottomasti

 • 200 savuketta tai
 • 50 sikaria tai
 • 100 pikkusikaria (enint. 3 g/kpl) tai
 • 250 grammaa kääre-, piippu- tai vesipiipputupakkaa.

Verotta saa tuoda useampaa kuin yhtä edellä tarkoitettua tupakkatuotetta, jos niiden prosentuaaliset osuudet verottomista enimmäismääristä ovat yhteensä enintään 100 prosenttia (esim. 100 savuketta ja 50 pikkusikaria). Saat tuoda näitä tuotteita verottomasti vain omaan käyttöösi eli itsellesi, perheellesi tai lahjaksi.

Jos saavut Ahvenanmaalle huvikäytössä olevalla ilma- tai vesialuksella, voit tuoda edellä mainittujen tuotteiden lisäksi verottomasti purutupakkaa, nenänuuskaa, suussa käytettäväksi tarkoitettu tupakkaa (nuuska) sekä nikotiininestettä ja eräitä nikotiinia sisältäviä nesteitä enintään 300 euron arvosta. Kun saavut Ahvenanmaalle ilma- tai meriteitse muulla kuin huvikäytössä olevalla ilma- tai vesialuksella, tuotteiden arvo saa olla enintään 430 euroa.

Huomioi, että jos haluat tuoda tuotteita enemmän kuin mitä verottomasti on mahdollista, on tuotteista maksettava tuontiverot. Tuontia rajoittavat myös tupakkalain mukaiset maahantuontikiellot ja -rajoitukset, joista kerrotaan alla.

Tupakkatuotteiden, poltettavaksi tarkoitettujen kasviperäisten tuotteiden ja nikotiininesteiden tupakkalain mukaiset maahantuontikiellot ja -rajoitukset

Tupakkatuotteet, nikotiininesteet ja poltettavaksi tarkoitetut kasviperäiset tuotteet

Voit tuoda maahan:

1. tupakkatuotteita, joiden pakkauksessa ei ole vaadittavia suomen- ja ruotsinkielisiä sekä kuvallisia varoitusmerkintöjä enintään

 • 200 savuketta,
 • 50 sikaria,
 • 100 pikkusikaria,
 • 250 grammaa kääre-, piippu- tai vesipiipputupakkaa ja
 • 200 annosyksikköä tai 250 grammaa irtonaisena muuta tupakkatuotetta

Lisäksi voit tuoda:

 • enintään 10 millilitraa nikotiininestettä sähkösavukkeessa tai täyttösäiliössä, jonka pakkauksessa ei ole vaadittavia suomen- ja ruotsinkielisiä varoitusmerkintöjä
 • enintään 200 yksikköä valmiiksi käärittyinä ja 250 grammaa irtonaisena poltettavaksi tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita, joiden pakkauksessa ei ole vaadittavia suomen- ja ruotsinkielisiä varoitusmerkintöjä.

Voit tuoda näitä tuotteita itsellesi, perheellesi tai lahjaksi.

Purutupakka, nenänuuska ja suussa käytettäväksi tarkoitettu tupakka (nuuska) sekä eräät nikotiinia sisältävät nesteet

Voit tuoda maahan:

1. yhden kalenterivuorokauden aikana yhteensä enintään 1 000 grammaa

 • purutupakkaa
 • nenänuuskaa
 • suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa eli nuuskaa

2. enintään 10 millilitraa sähkösavukkeen avulla höyrystettäväksi tarkoitettua nikotiinia sisältävää nestettä, jonka nikotiinipitoisuus on yli 20 milligrammaa millilitrassa tai jolla on lääkelain mukainen käyttötarkoitus.

Voit tuoda näitä tuotteita vain omaan henkilökohtaiseen käyttöösi. Tuotteita ei saa tuoda perheen käyttöön tai lahjaksi.

Aikarajoitukset

 • Jos asut Suomessa, saavut Suomeen Euroopan talousalueen (Eta) ulkopuolelta muulla tavalla kuin lentokoneella ja matkasi on kestänyt enintään 24 tuntia, et saa tuoda Suomeen tupakkatuotteita tai nikotiininesteitä.
  Poikkeus: Saat tuoda Suomeen tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä, jos on ilmeistä, että olet hankkinut ne jo ennen Suomesta lähtöäsi.
 • Jos asut Euroopan talousalueen (Eta) ulkopuolella, saavut Suomeen muulla tavalla kuin lentokoneella ja viivyt Suomessa muussa kuin kauttakulkutarkoituksessa enintään kolme vuorokautta, et saa tuoda Suomeen tupakkatuotteita tai nikotiininesteitä.
  Poikkeus: Saat tuoda Suomeen tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä, jos on ilmeistä, että tuotteet on tarkoitettu omaan käyttöösi Suomessa oleskelun ajaksi.

Nämä aikarajoitukset koskevat myös purutupakkaa, nenänuuskaa ja suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa (nuuska).

Lue myös: 

Tupakkatuotteiden nettitilaaminen
Tupakkatuotteet lahjana

Takaisin ylös

Ahvenanmaa on osa EU:n tullialuetta, mutta se ei kuulu EU:n veroalueeseen. Se kuuluu unionin niin sanottuihin erityisiin veroalueisiin. Eräiden tupakkatuotteiden matkustajatuontia Ahvenanmaalta muuhun Suomeen rajoittavat määrälliset rajoitukset. Myös sillä on merkitystä, onko kyseessä verollinen vai veroton tuonti.

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden veroton tuontioikeus

Voit tuoda Ahvenanmaalta muuhun Suomeen verottomasti

 • 200 savuketta tai
 • 50 sikaria tai
 • 100 pikkusikaria (maks. 3 g/kpl) tai
 • 250 grammaa kääre-, piippu- tai vesipiipputupakkaa.

Verotta voi tuoda useampaa kuin yhtä edellä tarkoitettua tupakkatuotetta, jos niiden prosentuaaliset osuudet verottomista enimmäismääristä ovat yhteensä enintään 100 prosenttia (esim. 100 savuketta ja 50 pikkusikaria). Saat tuoda näitä tuotteita verottomasti vain omaan käyttöösi eli itsellesi, perheellesi tai lahjaksi.

Kun saavut muuhun Suomeen Ahvenanmaalta huvikäytössä olevalla ilma- tai vesialuksella, voit tuoda edellä mainittujen tuotteiden lisäksi verottomasti purutupakkaa, nenänuuskaa, suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa (nuuska) sekä nikotiininestettä ja eräitä nikotiinia sisältäviä nesteitä enintään 300 euron arvosta. Kun saavut ilma- tai meriteitse muulla kuin huvikäytössä olevalla ilma- tai vesialuksella arvo saa olla enintään 430 euroa.

Huomioi, että jos haluat tuoda tuotteita enemmän kuin verottomasti on mahdollista, on tuotteista maksettava tuontiverot. Joidenkin tuotteiden tuontia rajoittavat myös tupakkalain mukaiset maahantuontikiellot ja -rajoitukset, joista kerrotaan alla.

Purutupakka, nenänuuska ja suussa käytettäväksi tarkoitettu tupakka (nuuska)

Voit tuoda Ahvenanmaalta

1. Yhden kalenterivuorokauden aikana yhteensä enintään 1 000 grammaa

 • purutupakkaa
 • nenänuuskaa
 • suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa eli nuuskaa.

Voit tuoda näitä tuotteita vain omaan henkilökohtaiseen käyttöösi. Tuotteita ei saa tuoda perheen käyttöön tai lahjaksi.

Lue myös: 

Tupakkatuotteiden nettitilaaminen
Tupakkatuotteet lahjana

Takaisin ylös

Lisää tärkeää tietoa

Tupakkatuotteiden tuonti matkalta

Kyllä voit. Nikotiinipusseja ei 4.4.2023 alkaen luokitella lääkkeeksi. Lue lisää tiedotteestamme: Nikotiinipusseja ei enää luokitella lääkkeeksi (4.4.2023).

Huomioi kuitenkin, että Fimean linjaama muutos ei vaikuta sellaisiin suuontelossa käytettäviin nikotiinipusseihin, jotka on tarkoitettu lääkkeenä käytettäviksi ja joille on myönnetty myyntilupa lääkkeenä. Näitä nikotiinivalmisteita markkinoidaan esimerkiksi tupakasta vieroittumisen tai vieroitusoireiden hoitoon.

Savuttomista nikotiinituotteista pitää maksaa tupakkaveroa 1.1.2024 alkaen. Lue lisää tupakkaverosta Verohallinnon verkkosivuilta.


Kuumennettava tupakkatuote on tupakkalain määritelmän mukainen tupakkatuote. Kuumennettavien tupakkatuotteiden tuontia rajoittavat alaikäisiä koskeva maahantuontikielto, matkustajatuonnin määrälliset rajat, matkustajatuonnin aikarajat ja kielto tuoda maahan etäviestimen välityksellä hankittuja tuotteita.

Alle 18-vuotias ei saa tuoda maahan tupakkatuotetta. 

Jos kuumennettavien tupakkatuotteiden pakkauksessa ei ole vaadittavia suomen- ja ruotsinkielisiä sekä kuvallisia varoitusmerkintöjä, voit tuoda niitä matkalta enintään 200 annosyksikköä tai 250 grammaa irtonaisena. Annosyksiköllä tarkoitetaan tupakkalain mukaan tuotteen kerralla käytettävää määrää.

Jos asut Suomessa, saavut Suomeen Euroopan talousalueen (Eta) ulkopuolelta muulla tavalla kuin lentokoneella ja matkasi on kestänyt enintään 24 tuntia, et saa tuoda Suomeen tupakkatuotteita tai nikotiininesteitä.
Poikkeus: Saat tuoda Suomeen tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä, jos on ilmeistä, että olet hankkinut ne jo ennen Suomesta lähtöäsi.

Jos asut Euroopan talousalueen (Eta) ulkopuolella, saavut Suomeen muulla tavalla kuin lentokoneella ja viivyt Suomessa muussa kuin kauttakulkutarkoituksessa enintään kolme vuorokautta, et saa tuoda Suomeen tupakkatuotteita tai nikotiininesteitä.
Poikkeus: Saat tuoda Suomeen tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä, jos on ilmeistä, että tuotteet on tarkoitettu omaan käyttöösi Suomessa oleskelun ajaksi.

Jos saavut EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta tai EU:n tullialueelta mutta veroalueen ulkopuolelta, saat tuoda kuumennettavia tupakkatuotteita omaan käyttöösi verotta 300 euron arvosta maanteitse ja 430 euron arvosta ilma- tai meriteitse. Lue lisää matkustajatuonnista.

Yksityishenkilö ei saa hankkia tai vastaanottaa elinkeinonharjoittajalta etäviestimellä tilattuja tupakkatuotteita postitse, tavarankuljetuksena tai muulla vastaavalla tavalla Suomen ulkopuolelta.

Laitteille, joilla kuumennettavia tupakkatuotteita käytetään, ei lähtökohtaisesti ole maahantuontirajoituksia.


Tupakkalain mukaan 

 • Tupakkatuote on kulutukseen sopiva, tupakasta (nicotiana) kokonaan tai osittain koostuva tuote. Sähkösavukkeissa käytettävä nikotiinineste ei ole tupakkatuote, vaan erityissäännöksen mukaisesti nikotiinineste.
 • Savuton tupakkatuote on purutupakkaa, nenänuuskaa, suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa tai muuta sellaista tupakkatuotetta, jota ei polteta.
 • Poltettavaksi tarkoitettu tupakkatuote tarkoittaa kaikkia muita kuin savuttomia tupakkatuotteita. Poltettavaksi tarkoitettuja tupakkatuotteita ovat esimerkiksi savukkeet, sikarit ja kääretupakka. Tupakkatuotedirektiivin mukaisesti myös vesipiipputupakka on poltettavaksi tarkoitettu tupakkatuote.
 • Tupakointiväline on tupakoinnissa tai sen valmistelussa pääasiassa käytettäväksi tarkoitettu väline tai tarvike. Tupakointivälineitä ovat esimerkiksi savukepaperit ja piiput.
 • Savuke on tupakkaverosta annetun lain (1470/1994) 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu tupakkakäärö.
 • Sikari on tupakkaverosta annetun lain 3 §:n 1 momentissa tarkoitettu tupakkakäärö.
 • Pikkusikari on sikari, joka painaa enintään kolme grammaa.
 • Kääretupakka on tupakkaa, jota kuluttajat tai vähittäismyyntiliikkeet voivat käyttää savukkeiden tekemiseen. Sellainen tupakka, jota voidaan käyttää sekä kääretupakkana että vesipiipuissa, on kääretupakkaa.
 • Piipputupakka on poltettavaksi tarkoitettua tupakkaa, joka on tarkoitettu käytettäväksi vain piipussa.
 • Vesipiipputupakka on tupakkatuote, jota voi käyttää tupakointiin vain vesipiipun avulla.
 • Purutupakka on savuton tupakkatuote, joka on tarkoitettu yksinomaan pureskeltavaksi.
 • Nenänuuska on nenän kautta käytettäväksi tarkoitettu savuton tupakkatuote.
 • Suussa käytettäväksi tarkoitettu tupakka on suussa käytettäväksi tarkoitettu ja kokonaan tai osittain tupakasta valmistettu tupakkatuote, joka on jauheena, pieninä paloina tai näiden yhdistelmänä, mutta ei ole hengittäväksi tai pureskeltavaksi tarkoitettu.
 • Poltettavaksi tarkoitettu kasviperäinen tuote on kasveista valmistettu tupakan vastike, joka on tarkoitettu poltettavaksi. Tuote ei sisällä tupakkakasvia vaan muita kasveja, kuten yrttejä tai hedelmiä. Esimerkiksi niin sanotut yrttisavukkeet sekä vesipiipuissa poltettavaksi tarkoitetut tupakattomat yrttiseokset ovat poltettavaksi tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita.
 • Sähkösavuke on tuote, jonka avulla voidaan hengittää sisään nikotiinipitoista höyryä suukappaleen kautta. Sähkösavukkeella tarkoitetaan myös tämän tuotteen osia.
 • Nikotiinineste on nikotiinia sisältävää nestettä, joka on tarkoitettu höyrystettäväksi sähkösavukkeen avulla ja jonka nikotiinipitoisuus on enintään 20 milligrammaa millilitrassa ja jolla ei ole lääkelain (395/1987) 3 §:n 1 momentin mukaista käyttötarkoitusta.
 • Höyrystettäväksi tarkoitettu nikotiiniton neste on sähkösavukkeen avulla tai muulla vastaavalla tavalla höyrystettäväksi tarkoitettua muuta nestettä kuin nikotiininestettä.
 • Täyttösäiliö on nikotiininestettä sisältävä astia, jota voidaan käyttää sähkösavukkeen täyttämiseen.

Tulli valvoo ja tarkastaa maahan saapuvaa ja maasta lähtevää tavara- ja matkustajaliikennettä. Tulli valvoo tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden maahantuonnin aikarajojen noudattamista muun valvonnan yhteydessä eri liikennemuotoihin kohdistuvilla kulkuneuvo- ja matkustajavirtojen valvontatoimenpiteillä.

Tupakkalain 66 §:ssä säädetään aikarajoista tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden matkustajatuonnille Euroopan talousalueen ulkopuolisista maista. Aikarajojen avulla torjutaan tupakkatuotteiden laitonta kauppaa ja ehkäistään sellaisten tupakkatuotteiden päätymistä Suomen markkinoille, jotka eivät ole tupakkatuotedirektiivin mukaisia.

Lue lisää: Tupakkatuotteiden tuonti matkalta


Yksityishenkilö saa omaa henkilökohtaista käyttöään varten tuoda mukanaan maahan yhteensä enintään 1 000 grammaa purutupakkaa, nenänuuskaa ja suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa (nuuskaa) kalenterivuorokaudessa. Lahjaksi edellä mainittuja tuotteita ei saa tuoda. 

Alle 18-vuotias ei saa tuoda maahan tupakkatuotteita.

Katso lisätietoa: Tupakkatuotteiden tuonti matkalta


Tupakkalain mukaan yksityishenkilö saa omaa henkilökohtaista käyttöään varten tuoda mukanaan Ahvenanmaalta Manner-Suomeen yhteensä enintään 1 000 grammaa purutupakkaa, nenänuuskaa ja suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa (nuuskaa) kalenterivuorokaudessa. Lahjaksi edellä mainittuja tuotteita ei saa tuoda.

Lue lisää: Tupakkatuotteiden tuonti matkalta


Savukepaperi ja savukehylsyt luokitellaan tupakointivälineeksi. Tupakkalaki ei rajoita tupakointivälineiden maahantuontia.

Tupakkaverolain mukaan savukepaperi ja savukehylsyt ovat kuitenkin valmisteveron alaisia tuotteita. Lue lisää valmisteverotuksesta Verohallinnon sivuilta.  

Jos saavut EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta tai EU:n tullialueelta mutta veroalueen ulkopuolelta saat tuoda savukepaperia sekä savukehylsyjä omaan käyttöösi arvolisäverotta 300 euron arvosta maanteitse ja 430 euron arvosta ilma- tai meriteitse. Lue lisää matkustajatuonnista.

Jos tilaat savukepaperia tai savukehylsyjä EU:n tullialueelta mutta veroalueen ulkopuolelta, lähetys tulliselvitetään ja siitä kannetaan yleensä valmisteveroa ja lisäksi aina arvonlisäveroa.

Jos tilaat savukepaperia tai savukehylsyjä EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta, lähetys tulliselvitetään ja siitä kannetaan maahantuontiverot normaalisti, eli yleensä tullia, valmisteveroa ja lisäksi aina arvonlisäveroa.

Lue lisää netistä tilaamisesta.


Tupakkatuotteiden varoitusmerkintöjä on lähes mahdotonta tehdä itse.

Tupakkatuotedirektiivi edellyttää, että kaikkien poltettavaksi tarkoitettujen tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkauksissa on terveysvaroitus, jossa on sekä varoitusteksti että siihen liittyvä värivalokuva. Varoitusmerkintävaatimukset koskevat myös sähkösavukkeissa tai täyttösäiliöissä olevien nikotiininesteiden ja poltettavaksi tarkoitettujen kasviperäisten tuotteiden vähittäismyyntipakkauksia.

Yksityishenkilö saa tuoda maahan vain tietyn määrän tuotteita, joista puuttuvat suomen- ja ruotsinkieliset varoitusmerkinnät tuotteen aiheuttamista terveyshaitoista sekä tupakkatuotteista lisäksi kuvalliset varoitukset.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut tarkempia säännöksiä merkintöjen tekstistä, kuvista, kirjasinlajista ja -koosta, väristä, kehystämisestä, pinta-alasta, sijoittelusta, vuorottelemisesta, kiinnittämisestä ja rikkoutumattomuudesta ja muusta määrittelystä. Terveysvaroitukset on pääsäännön mukaan painettava pysyvästi, niiden on oltava täysin näkyvissä, eivätkä ne saa rikkoutua vähittäismyyntipakkausta avattaessa. Terveysvaroitukset eivät saa millään tavoin peittää vähittäismyyntipakkauksen veromerkkejä, hintamerkintöjä, paikannus- ja jäljitysmerkintöjä tai turvaominaisuuksia eivätkä häiritä niiden lukemista. Kaikkia edellä mainittuja vaatimuksia on lähes mahdotonta täyttää esimerkiksi liimaamalla tuotteisiin varoitusmerkinnät itse.

Lue lisää: Tupakkatuotteiden tuonti matkalta


Vesipiipuissa poltettavaksi tarkoitetut, tupakattomat yrttiseokset ovat tupakkalain mukaan poltettavaksi tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita. Poltettavaksi tarkoitettujen kasviperäisten tuotteiden tuontia rajoittavat matkustajatuonnin määrälliset rajat ja kielto tuoda maahan etäviestimen välityksellä hankittuja tuotteita.

Voit tuoda maahan poltettavaksi tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita, joiden pakkauksessa ei ole vaadittavia suomen- ja ruotsinkielisiä varoitusmerkintöjä, enintään 200 yksikköä valmiiksi käärittyinä ja 250 grammaa irtonaisena. Määrärajat eivät koske poltettavaksi tarkoitettujen kasviperäisten tuotteiden matkustajatuontia Ahvenanmaalta muuhun Suomeen.

Voit tuoda maahan tupakkakasvia sisältämätöntä vesipiipputupakkaa verotta ja tullitta 250 grammaa EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta sekä EU:n tullialueelta mutta veroalueen ulkopuolelta.

Yksityishenkilö ei saa hankkia tai vastaanottaa elinkeinonharjoittajalta etäviestimellä tilattuja poltettavaksi tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita postitse, tavarankuljetuksena tai muulla vastaavalla tavalla Suomen ulkopuolelta.


Tupakkalaissa vesipiipputupakalla tarkoitetaan tupakkatuotetta, jota voi käyttää tupakointiin yksinomaan vesipiipun avulla. Vesipiipputupakan tuontia rajoittavat alaikäisiä koskeva maahantuontikielto, matkustajatuonnin määrälliset rajat, matkustajatuonnin aikarajat ja kielto tuoda maahan etäviestimen välityksellä hankittuja tuotteita.

Alle 18-vuotias ei saa tuoda maahan tupakkatuotetta.

Voit tuoda maahan vesipiipputupakkaa, joiden pakkauksessa ei ole vaadittavia suomen- ja ruotsinkielisiä sekä kuvallisia varoitusmerkintöjä, enintään 250 grammaa. Määrärajat eivät koske vesipiipputupakan matkustajatuontia Ahvenanmaalta muualle Suomeen.

Jos asut Suomessa, saavut Suomeen Euroopan talousalueen (Eta) ulkopuolelta muulla tavalla kuin lentokoneella ja matkasi on kestänyt enintään 24 tuntia, et saa tuoda Suomeen tupakkatuotteita tai nikotiininesteitä.
Poikkeus: Saat tuoda Suomeen tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä, jos on ilmeistä, että olet hankkinut ne jo ennen Suomesta lähtöäsi.

Jos asut Euroopan talousalueen (Eta) ulkopuolella, saavut Suomeen muulla tavalla kuin lentokoneella ja viivyt Suomessa muussa kuin kauttakulkutarkoituksessa enintään kolme vuorokautta, et saa tuoda Suomeen tupakkatuotteita tai nikotiininesteitä.
Poikkeus: Saat tuoda Suomeen tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä, jos on ilmeistä, että tuotteet on tarkoitettu omaan käyttöösi Suomessa oleskelun ajaksi.

Voit tuoda maahan vesipiipputupakkaa verotta ja tullitta 250 grammaa EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta sekä EU:n tullialueelta mutta veroalueen ulkopuolelta.

Yksityishenkilö ei saa hankkia tai vastaanottaa elinkeinonharjoittajalta etäviestimellä tilattuja tupakkatuotteita postitse, tavarankuljetuksena tai muulla vastaavalla tavalla Suomen ulkopuolelta.

Lue lisää: Tupakkatuotteiden tuonti matkalta


Voit. Maustettuja tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä voi tuoda matkustajatuontina Suomeen, koska niiden maahantuontia ei ole tupakkalaissa erikseen kielletty. Ota kuitenkin huomioon tupakkalain matkustajatuonnin määrälliset rajoitukset sekä aikarajat.

Alle 18-vuotias ei saa tuoda maahan tupakkatuotetta tai nikotiininestettä.

Lue lisää: Tupakkalain maahantuontirajoitukset ja -kiellot
 


Jos tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkauksissa ei ole vaadittavia suomen- ja ruotsinkielisiä sekä kuvallisia varoitusmerkintöjä, et saa tuoda edes verot maksamalla savukkeita enempää kuin 200 kappaletta.

Katso lisätietoa: Tupakkatuotteiden tuonti matkalta


Tupakkalain kokonaisuudistuksella pantiin täytäntöön tupakkatuotedirektiivi (2014/40/EU).

Tupakkalain (549/2016) valmisteli sosiaali- ja terveysministeriö, jolle on säädetty tupakkalain yleinen johto ja ohjaus. Tulli on säädetty laissa toimeenpanevaksi viranomaiseksi, jonka tehtävänä on valvoa tupakkalaissa säädettyjen maahantuontikieltojen ja -rajoitusten noudattamista. Tullin tehtäviin kuuluvat tarkastus ja valvonta myös sisäliikenteessä ja myös tuonnissa Ahvenanmaalta muualle Suomeen.


Kun tuot matkalta mukanasi tuotteita omaan käyttöösi tai lahjaksi, tuonti on matkustajatuonnin määrä- ja arvorajojen puitteissa tullitonta ja verotonta, jos se on satunnaista.

Jos tuot tietyn tuotteen matkalta kerran tai pari, kyseessä on satunnainen matkustajatuonti. Jos tuot samaa tavaraa toistuvasti matkoiltasi, tuontia ei enää luokitella lainsäädännössä välttämättä satunnaiseksi, ja joudut maksamaan tuotteista tullia.

Tuonnin satunnaisuus tai toistuvuus arvioidaan tapauskohtaisesti. Tällöin Tulli arvioi muun muassa tavaroiden laatua ja määrää sekä tuontikertojen määrää.


Tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden ja sähkösavukkeissa käytettävien nesteiden maahantuonnista säädetään tupakkalaissa. Myös poltettavaksi tarkoitetut kasviperäiset tuotteet kuuluvat tupakkalain sääntelyn piiriin. Ahvenanmaalla ovat voimassa vastaavat tuontirajoitukset ja -kiellot kuin Manner-Suomessa.

Alle 18-vuotias ei saa tuoda maahan tupakkatuotetta tai nikotiininestettä.


Kysyttävää?

Kysy tullineuvonnasta ma–pe 8–16.15

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin.

Postipakettien saapumiseen, sisältöön ja käsittelymaksuun liittyvissä kysymyksissä ota yhteys Postiin.

Tullineuvonta