Tupakkatuotteiden nettitilaaminen ja matkustajatuonti

Etäviestimen välityksellä elinkeinonharjoittajalta hankittuja tupakkatuotteita, sähkösavukkeita tai nikotiininesteitä ei saa tuoda maahan. Myös matkustajatuonnissa on rajoituksia.

Tupakkatuotteita ovat kulutukseen sopivat, tupakasta (nicotiana) kokonaan tai osittain koostuvat tuotteet. Tupakkalaissa säädetään tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden ja niissä käytettävien nesteiden maahantuonnista. Tupakkalaki koskee myös poltettavaksi tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita.

Tupakkatuotteita, sähkösavukkeita tai nikotiininesteitä ei saa hankkia tai vastaanottaa ulkomailta Suomeen elinkeinonharjoittajalta. Tuotteita ei saa hankkia etäviestimellä, kuten internetin kautta, sähköpostilla, postilla tai puhelimella.

Tupakkatuotteet lahjana -sivulla kerrotaan, millaisia rajoituksia ja maksuja ulkomailta lähetettäviin tupakkatuotelahjoihin liittyy.

Tupakkatuotteiden matkustajatuonti

Alle 18-vuotias ei saa tuoda maahan tupakkatuotetta tai nikotiininestettä.

Lue tupakkatuotteiden matkustajatuonnista – valitse ensin, mistä matkustat.

Valitse

Matkustajatuonti toisesta EU-maasta

Savukkeet, sikarit, kääre- ja piipputupakka, nikotiinineste ja poltettavaksi tarkoitetut kasviperäiset tuotteet

Voit tuoda maahan:

 1. tupakkatuotteita, joiden pakkauksessa ei ole vaadittavia suomen- ja ruotsinkielisiä sekä kuvallisia varoitusmerkintöjä enintään
  • 200 savuketta,
  • 50 sikaria,
  • 100 pikkusikaria ja
  • 250 grammaa kääre- tai piipputupakkaa
 2. nikotiininestettä sähkösavukkeessa tai täyttösäiliössä, jonka pakkauksessa ei ole vaadittavia suomen- ja ruotsinkielisiä varoitusmerkintöjä, enintään 10 millilitraa
 3. poltettavaksi tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita, joiden pakkauksessa ei ole vaadittavia suomen- ja ruotsinkielisiä varoitusmerkintöjä, enintään 200 yksikköä valmiiksi käärittyinä ja 250 grammaa irtonaisena.

Saat tuoda näitä tuotteita verottomasti omaan käyttöösi eli itsellesi, perheellesi tai lahjaksi.

Purutupakka, nenänuuska ja suussa käytettäväksi tarkoitettu tupakka (nuuska) sekä nikotiininesteet

Voit tuoda maahan

1. yhden kalenterivuorokauden aikana yhteensä enintään 1 000 grammaa

 • purutupakkaa
 • nenänuuskaa
 • suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa

2. enintään 10 millilitraa sähkösavukkeen avulla höyrystettäväksi tarkoitettua nikotiinia sisältävää nestettä, jonka nikotiinipitoisuus on yli 20 milligrammaa millilitrassa tai jolla on lääkelain mukainen käyttötarkoitus.

​Saat tuoda näitä tuotteita vain omaan käyttöösi. Omalla käytöllä tarkoitetaan näiden tuotteiden kohdalla vain henkilökohtaista käyttöä; tuotteita ei saa tuoda perheen käyttöön tai lahjaksi.

Postilähetykset EU-maasta

On kiellettyä tilata, hankkia tai vastaanottaa tupakkatuotteita ulkomailta Suomeen postipakettina tai muulla vastaavalla tavalla. Et saa tilata, hankkia tai vastaanottaa elinkeinonharjoittajalta eli tupakkatuotteiden myyjältä lähetystä, jossa on

 • purutupakkaa
 • nenänuuskaa
 • suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa tai
 • sähkösavukkeen avulla höyrystettäväksi tarkoitettua nikotiinia sisältävää nestettä, jonka nikotiinipitoisuus on yli 20 milligrammaa millilitrassa tai jolla on lääkelain mukainen käyttötarkoitus.

Lue myös: Tupakkatuotteet lahjana

Takaisin ylös

Tupakkatuotteiden matkustajatuonti EU:n ulkopuolelta (ns. kolmansista maista)

Tupakkatuotteiden matkustajatuonnin rajat vaihtelevat tuotteittain ja sen mukaan, onko kyse verollisesta vai verottomasta tuonnista. Tuontiin liittyy myös asuinpaikka-, aika- ja matkustustaparajoituksia.

Savukkeet, sikarit, kääre- ja piipputupakka, nikotiinineste ja poltettavaksi tarkoitetut kasviperäiset tuotteet

Voit tuoda maahan verollisena

1. tupakkatuotteita, joiden pakkauksessa ei ole vaadittavia suomen- ja ruotsinkielisiä sekä kuvallisia varoitusmerkintöjä, enintään 

 • 200 savuketta
 • 50 sikaria
 • 100 pikkusikaria
 • 250 grammaa kääre- tai piipputupakkaa 

2. nikotiininestettä sähkösavukkeessa tai täyttösäiliössä, jonka pakkauksessa ei ole vaadittavia suomen- ja ruotsinkielisiä varoitusmerkintöjä, enintään 10 millilitraa 

3. poltettavaksi tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita, joiden pakkauksessa ei ole vaadittavia suomen- ja ruotsinkielisiä varoitusmerkintöjä, enintään 200 kappaletta valmiiksi käärittyinä ja 250 grammaa irtonaisena.

Voit tuoda maahan verottomasti

 • 200 savuketta TAI
 • 50 sikaria TAI
 • 100 pikkusikaria (enint. 3 g/kpl) TAI
 • 250 g kääre- tai piipputupakkaa.

Verotta saa tuoda useampaa kuin yhtä edellä tarkoitettua tupakkatuotetta, jos niiden prosentuaaliset osuudet verottomista enimmäismääristä ovat yhteensä enintään 100 prosenttia (esimerkiksi 100 savuketta ja 50 pikkusikaria).

Verottomien tupakkatuotteiden lisäksi tuoduista tupakkatuotteista on maksettava tuontiverot.

Saat tuoda näitä tuotteita verottomasti vain omaan käyttöösi eli itsellesi, perheellesi tai lahjaksi. 

Voit tuoda maahan verottomasti myös

1. nikotiininestettä sähkösavukkeessa tai täyttösäiliössä, jonka myyntipakkauksessa ei ole vaadittavia suomen- ja ruotsinkielisiä varoitusmerkintöjä, enintään 10 millilitraa

2. poltettavaksi tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita, joiden myyntipakkauksessa ei ole vaadittavia suomen- ja ruotsinkielisiä varoitusmerkintöjä, enintään 200 kappaletta valmiiksi käärittyinä ja 250 grammaa irtonaisena.

Näiden tuotteiden arvo saa olla enintään 300 euroa, kun saavut Suomeen maanteitse. Kun saavut ilma- tai meriteitse, arvo saa olla enintään 430 euroa.

Saat tuoda näitä tuotteita verottomasti vain omaan käyttöösi eli itsellesi, perheellesi tai lahjaksi. 

Purutupakka, nenänuuska ja suussa käytettäväksi tarkoitettu tupakka (nuuska) sekä nikotiininesteet

Voit tuoda maahan verottomasti

1. yhden kalenterivuorokauden aikana yhteensä enintään 1 000 grammaa

 • purutupakkaa
 • nenänuuskaa
 • suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa eli nuuskaa

2. enintään 10 millilitraa sähkösavukkeen avulla höyrystettäväksi tarkoitettua nikotiinia sisältävää nestettä, jonka nikotiinipitoisuus on yli 20 milligrammaa millilitrassa tai jolla on lääkelain mukainen käyttötarkoitus.

Saat tuoda näitä tuotteita vain omaan käyttöösi. Omalla käytöllä tarkoitetaan näiden tuotteiden kohdalla vain henkilökohtaista käyttöä; tuotteita ei saa tuoda perheen käyttöön tai lahjaksi.

Aikarajoitukset

 • Jos asut Suomessa, saavut Suomeen Euroopan talousalueen (Eta) ulkopuolelta muulla tavalla kuin lentokoneella ja matkasi on kestänyt enintään 24 tuntia, et saa tuoda Suomeen tupakkatuotteita tai nikotiininesteitä.
  Poikkeus: Saat tuoda Suomeen tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä, jos on ilmeistä, että olet hankkinut ne jo ennen Suomesta lähtöäsi.
 • Jos asut Euroopan talousalueen (Eta) ulkopuolella, saavut Suomeen muulla tavalla kuin lentokoneella ja viivyt Suomessa muussa kuin kauttakulkutarkoituksessa enintään kolme vuorokautta, et saa tuoda Suomeen tupakkatuotteita tai nikotiininesteitä.
  Poikkeus: Saat tuoda Suomeen tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä, jos on ilmeistä, että tuotteet on tarkoitettu omaan käyttöösi Suomessa oleskelun ajaksi.

Nämä aikarajoitukset koskevat myös purutupakkaa, nenänuuskaa ja suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa.

Postilähetykset EU:n ulkopuolelta (ns. kolmansista maista)

On kiellettyä tilata, hankkia tai vastaanottaa tupakkatuotteita ulkomailta Suomeen postipakettina tai muulla vastaavalla tavalla. Et saa tilata, hankkia tai vastaanottaa elinkeinonharjoittajalta eli tupakkatuotteiden myyjältä lähetystä, jossa on

 • purutupakkaa
 • nenänuuskaa
 • suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa TAI
 • sähkösavukkeen avulla höyrystettäväksi tarkoitettua nikotiinia sisältävää nestettä, jonka nikotiinipitoisuus on yli 20 milligrammaa millilitrassa tai jolla on lääkelain mukainen käyttötarkoitus.

Lue myös: Tupakkatuotteet lahjana

Takaisin ylös

Ahvenanmaa on osa EU:n tullialuetta, mutta se ei kuulu EU:n veroalueeseen. Se kuuluu unionin niin sanottuihin erityisiin veroalueisiin.

Savukkeet, sikarit, kääre- ja piipputupakka, nikotiinineste ja poltettavaksi tarkoitetut kasviperäiset tuotteet

Voit tuoda Ahvenanmaalle verollisena

1. tupakkatuotteita, joiden myyntipakkauksessa ei ole vaadittavia suomen- ja ruotsinkielisiä sekä kuvallisia varoitusmerkintöjä, enintään 

 • 200 savuketta
 • 50 sikaria
 • 100 pikkusikaria
 • 250 grammaa kääre- tai piipputupakkaa 

2. nikotiininestettä sähkösavukkeessa tai täyttösäiliössä, jonka myyntipakkauksessa ei ole vaadittavia suomen- ja ruotsinkielisiä varoitusmerkintöjä, enintään 10 millilitraa 

3. poltettavaksi tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita, joiden pakkauksessa ei ole vaadittavia suomen- ja ruotsinkielisiä varoitusmerkintöjä, enintään 200 kappaletta valmiiksi käärittyinä ja 250 grammaa irtonaisena.

Voit tuoda Ahvenanmaalle verottomasti

 • 200 savuketta TAI
 • 50 sikaria TAI
 • 100 pikkusikaria (enint. 3 g/kpl) TAI
 • 250 g kääre- tai piipputupakkaa.

Verotta saa tuoda useampaa kuin yhtä edellä tarkoitettua tupakkatuotetta, jos niiden prosentuaaliset osuudet verottomista enimmäismääristä ovat yhteensä enintään 100 prosenttia (esim. 100 savuketta ja 50 pikkusikaria).

Saat tuoda näitä tuotteita verottomasti vain omaan käyttöösi eli itsellesi, perheellesi tai lahjaksi. 

Voit tuoda Ahvenanmaalle verottomasti myös

1. nikotiininestettä sähkösavukkeessa tai täyttösäiliössä, jonka pakkauksessa ei ole vaadittavia suomen- ja ruotsinkielisiä varoitusmerkintöjä, enintään 10 millilitraa

2. poltettavaksi tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita, joiden pakkauksessa ei ole vaadittavia suomen- ja ruotsinkielisiä varoitusmerkintöjä, enintään 200 kappaletta valmiiksi käärittyinä ja 250 grammaa irtonaisena.

Näiden tuotteiden arvo saa olla enintään 300 euroa, kun saavut Ahvenanmaalle huvikäytössä olevalla ilma- tai vesialuksella. Kun saavut ilma- tai meriteitse muulla kuin huvikäytössä olevalla ilma- tai vesialuksella arvo saa olla enintään 430 euroa.

 

Purutupakka, nenänuuska ja suussa käytettäväksi tarkoitettu tupakka (nuuska) sekä nikotiininesteet

Voit tuoda Ahvenanmaalle verottomasti

1. yhden kalenterivuorokauden aikana yhteensä enintään 1 000 grammaa

 • purutupakkaa
 • nenänuuskaa
 • suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa eli nuuskaa

2. enintään 10 millilitraa sähkösavukkeen avulla höyrystettäväksi tarkoitettua nikotiinia sisältävää nestettä, jonka nikotiinipitoisuus on yli 20 milligrammaa millilitrassa tai jolla on lääkelain mukainen käyttötarkoitus.

​Saat tuoda näitä tuotteita vain omaan käyttöösi. Omalla käytöllä tarkoitetaan näiden tuotteiden kohdalla vain henkilökohtaista käyttöä; tuotteita ei saa tuoda perheen käyttöön tai lahjaksi.

Aikarajoitukset

 • Jos asut Suomessa, saavut Suomeen Euroopan talousalueen (Eta) ulkopuolelta muulla tavalla kuin lentokoneella ja matkasi on kestänyt enintään 24 tuntia, et saa tuoda Suomeen tupakkatuotteita tai nikotiininesteitä.
  Poikkeus: Saat tuoda Suomeen tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä, jos on ilmeistä, että olet hankkinut ne jo ennen Suomesta lähtöäsi.
 • Jos asut Euroopan talousalueen ulkopuolella, saavut Suomeen muulla tavalla kuin lentokoneella ja viivyt Suomessa muussa kuin kauttakulkutarkoituksessa enintään kolme vuorokautta, et saa tuoda Suomeen tupakkatuotteita tai nikotiininesteitä.
  Poikkeus: Saat tuoda Suomeen tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä, jos on ilmeistä, että tuotteet on tarkoitettu omaan käyttöösi Suomessa oleskelun ajaksi.

Nämä aikarajoitukset koskevat myös purutupakkaa, nenänuuskaa ja suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa.

 

Postilähetykset Ahvenanmaalle

On kiellettyä tilata, hankkia tai vastaanottaa tupakkatuotteita ulkomailta Suomeen postipakettina tai muulla vastaavalla tavalla. Et saa tilata, hankkia tai vastaanottaa elinkeinonharjoittajalta eli tupakkatuotteiden myyjältä lähetystä, jossa on

 • purutupakkaa
 • nenänuuskaa
 • suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa tai
 • sähkösavukkeen avulla höyrystettäväksi tarkoitettua nikotiinia sisältävää nestettä, jonka nikotiinipitoisuus on yli 20 milligrammaa millilitrassa tai jolla on lääkelain mukainen käyttötarkoitus.

Lue myös: Tupakkatuotteet lahjana

Takaisin ylös

Ahvenanmaa on osa EU:n tullialuetta, mutta se ei kuulu EU:n veroalueeseen. Se kuuluu unionin niin sanottuihin erityisiin veroalueisiin.

Savukkeet, sikarit, kääre- ja piipputupakka, nikotiinineste ja poltettavaksi tarkoitetut kasviperäiset tuotteet

Voit tuoda Ahvenanmaalta Manner-Suomeen verottomasti

 • 200 savuketta TAI
 • 50 sikaria TAI
 • 100 pikkusikaria (maks. 3 g/kpl) TAI
 • 250 g kääre- tai piipputupakkaa.

Verotta saa tuoda useampaa kuin yhtä edellä tarkoitettua tupakkatuotetta, jos niiden prosentuaaliset osuudet verottomista enimmäismääristä ovat yhteensä enintään 100 prosenttia (esim. 100 savuketta ja 50 pikkusikaria).

Verottomien tupakkatuotteiden lisäksi tuoduista tupakkatuotteista on maksettava tuontiverot.

Saat tuoda näitä tuotteita verottomasti vain omaan käyttöösi: itsellesi, perheellesi tai lahjaksi.

Purutupakka, nenänuuska ja suussa käytettäväksi tarkoitettu tupakka (nuuska)

Voit tuoda Ahvenanmaalta verottomasti myös

1. Yhden kalenterivuorokauden aikana yhteensä enintään 1 000 grammaa

 • purutupakkaa
 • nenänuuskaa
 • suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa eli nuuskaa.

Näiden tuotteiden arvo saa olla enintään 300 euroa, kun saavut Ahvenanmaalta huvikäytössä olevalla ilma- tai vesialuksella. Kun saavut ilma- tai meriteitse muulla kuin huvikäytössä olevalla ilma- tai vesialuksella arvo saa olla enintään 430 euroa.

Saat tuoda näitä tuotteita vain omaan käyttöösi. Omalla käytöllä tarkoitetaan näiden tuotteiden kohdalla vain henkilökohtaista käyttöä; tuotteita ei saa tuoda perheen käyttöön tai lahjaksi.

Postilähetykset Ahvenanmaalta

On kiellettyä tilata, hankkia tai vastaanottaa tupakkatuotteita Ahvenanmaalta Manner-Suomeen postipakettina tai muulla vastaavalla tavalla. Et saa tilata, hankkia tai vastaanottaa elinkeinonharjoittajalta eli tupakkatuotteiden myyjältä lähetystä, jossa on

 • purutupakkaa
 • nenänuuskaa
 • suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa tai
 • sähkösavukkeen avulla höyrystettäväksi tarkoitettua nikotiinia sisältävää nestettä, jonka nikotiinipitoisuus on yli 20 milligrammaa millilitrassa tai jolla on lääkelain mukainen käyttötarkoitus.

Lue myös: Tupakkatuotteet lahjana

Takaisin ylös

Lisää tärkeää tietoa

Tupakkatuotteiden tuonti matkalta

Kuumennettava tupakkatuote on tupakkalain määritelmän mukaan tupakkatuote. Kuumennettavien tupakkatuotteiden tuontia rajoittavat alaikäisiä koskeva maahantuontikielto, kielto tuoda maahan etäviestimen välityksellä hankittuja tuotteita ja matkustajatuonnin aikarajat.

Alle 18-vuotias ei saa tuoda maahan tupakkatuotetta. 

Yksityishenkilö ei saa hankkia tai vastaanottaa elinkeinonharjoittajalta etäviestimellä tilattuja tupakkatuotteita postitse, tavarankuljetuksena tai muulla vastaavalla tavalla Suomen ulkopuolelta.

Suomessa asuva henkilö, jonka Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle suuntautunut maa- tai meriteitse tapahtuva matka on kestänyt korkeintaan 24 tuntia, ei saa tuoda maahan tupakkatuotteita. Maahantuontikielto ei kuitenkaan koske sellaisia tuotteita, jotka on ostettu Suomessa ennen matkalle lähtöä. Myöskään ETA-alueen ulkopuolella asuva henkilö, joka saapuu Suomeen maa- tai meriteitse ETA-alueen ulkopuolelta ja jonka muu kuin kauttakulkuun liittyvä oleskelu Suomessa kestää korkeintaan kolme vuorokautta, ei saa tuoda maahan tupakkatuotteita. Maahantuontikielto ei kuitenkaan koske henkilön maassa oleskelun ajaksi omaan käyttöön tarkoitettuja tuotteita.

Verotuksellisesti kuumennettavia tupakkatuotteita kohdellaan piippu- ja savuketupakkana, joten tuotteiden maahantuontia koskevat valmisteverotuslaissa säädetyt verottomien tuotteiden enimmäismäärät.  Näin ollen EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta voi tuoda verottomasti maahan kuumennettavia tupakkatuotteita 250 g. 

Laitteille, joilla kuumennettavia tupakkatuotteita käytetään, ei lähtökohtaisesti ole maahantuontirajoituksia.


Kyllä voit, mutta rajoitetusti. 

•    Kun tilaat netistä: Voit tilata nikotiinipusseja Eta-alueelta enintään kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän. Eta-alueen ulkopuolelta et voi tilata nikotiinipusseja. Lue lisää lääkkeiden tilaamisesta verkosta Fimean verkkosivuilta.

•    Kun tuot matkalta: Voit tuoda nikotiinipusseja Eta-maasta 12 kuukauden tarvetta ja Eta-alueen ulkopuolelta kolmen kuukauden tarvetta vastaavan määrän. 

Nikotiininuuska eli nikotiinia sisältävä annospussi luokitellaan Suomessa nikotiinipitoisuuden perusteella joko luvallisesti markkinoilla olevaksi itsehoitolääkkeeksi tai reseptilääkkeeksi. Maahantuonnin enimmäismäärät lasketaan itsehoitovalmisteessa pakkaukseen merkitystä annosmäärästä ja reseptilääkkeissä lääkemääräyksen tai käyttöohjeen perusteella. 

Nikotiinipussi luokitellaan itsehoitolääkkeeksi, jos sen nikotiinipitoisuus on enintään 4 mg (päiväannos enintään 96 mg eli yksi 4 mg:n annospussi kerran tunnissa otettuna). Yli 4 mg:n nikotiinipitoisuuden ylittävät nikotiinipussit vaativat reseptin.   

Muista, että lääkkeiden maahantuonti on aina henkilökohtaista. Yksityishenkilönä et voi tuoda tai lähettää lääkevalmisteita toiselle yksityishenkilölle.


Tupakkalain mukaan 

 • Tupakkatuote on kulutukseen sopiva, tupakasta (nicotiana) kokonaan tai osittain koostuva tuote. Sähkösavukkeissa käytettävä nikotiinineste ei ole tupakkatuote, vaan erityissäännöksen mukaisesti nikotiinineste.
 • Savuton tupakkatuote on purutupakkaa, nenänuuskaa, suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa tai muuta sellaista tupakkatuotetta, jota ei polteta.
 • Poltettavaksi tarkoitettu tupakkatuote tarkoittaa kaikkia muita kuin savuttomia tupakkatuotteita. Poltettavaksi tarkoitettuja tupakkatuotteita ovat esimerkiksi savukkeet, sikarit ja kääretupakka. Tupakkatuotedirektiivin mukaisesti myös vesipiipputupakka on poltettavaksi tarkoitettu tupakkatuote.
 • Tupakointiväline on tupakoinnissa tai sen valmistelussa pääasiassa käytettäväksi tarkoitettu väline tai tarvike. Tupakointivälineitä ovat esimerkiksi savukepaperit ja piiput.
 • Savuke on tupakkaverosta annetun lain (1470/1994) 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu tupakkakäärö.
 • Sikari on tupakkaverosta annetun lain 3 §:n 1 momentissa tarkoitettu tupakkakäärö.
 • Pikkusikari on sikari, joka painaa enintään kolme grammaa.
 • Kääretupakka on tupakkaa, jota kuluttajat tai vähittäismyyntiliikkeet voivat käyttää savukkeiden tekemiseen. Sellainen tupakka, jota voidaan käyttää sekä kääretupakkana että vesipiipuissa, on kääretupakkaa.
 • Piipputupakka on poltettavaksi tarkoitettua tupakkaa, joka on tarkoitettu käytettäväksi vain piipussa.
 • Vesipiipputupakka on tupakkatuote, jota voi käyttää tupakointiin vain vesipiipun avulla.
 • Purutupakka on savuton tupakkatuote, joka on tarkoitettu yksinomaan pureskeltavaksi.
 • Nenänuuska on nenän kautta käytettäväksi tarkoitettu savuton tupakkatuote.
 • Suussa käytettäväksi tarkoitettu tupakka on suussa käytettäväksi tarkoitettu ja kokonaan tai osittain tupakasta valmistettu tupakkatuote, joka on jauheena, pieninä paloina tai näiden yhdistelmänä, mutta ei ole hengittäväksi tai pureskeltavaksi tarkoitettu.
 • Poltettavaksi tarkoitettu kasviperäinen tuote on kasveista valmistettu tupakan vastike, joka on tarkoitettu poltettavaksi. Tuote ei sisällä tupakkakasvia vaan muita kasveja, kuten yrttejä tai hedelmiä. Esimerkiksi niin sanotut yrttisavukkeet sekä vesipiipuissa poltettavaksi tarkoitetut tupakattomat yrttiseokset ovat poltettavaksi tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita.
 • Sähkösavuke on tuote, jonka avulla voidaan hengittää sisään nikotiinipitoista höyryä suukappaleen kautta. Sähkösavukkeella tarkoitetaan myös tämän tuotteen osia.
 • Nikotiinineste on nikotiinia sisältävää nestettä, joka on tarkoitettu höyrystettäväksi sähkösavukkeen avulla ja jonka nikotiinipitoisuus on enintään 20 milligrammaa millilitrassa ja jolla ei ole lääkelain (395/1987) 3 §:n 1 momentin mukaista käyttötarkoitusta.
 • Höyrystettäväksi tarkoitettu nikotiiniton neste on sähkösavukkeen avulla tai muulla vastaavalla tavalla höyrystettäväksi tarkoitettua muuta nestettä kuin nikotiininestettä.
 • Täyttösäiliö on nikotiininestettä sisältävä astia, jota voidaan käyttää sähkösavukkeen täyttämiseen.

Tulli valvoo ja tarkastaa maahan saapuvaa ja maasta lähtevää tavara- ja matkustajaliikennettä. Tulli valvoo tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden maahantuonnin aikarajojen noudattamista muun valvonnan yhteydessä eri liikennemuotoihin kohdistuvilla kulkuneuvo- ja matkustajavirtojen valvontatoimenpiteillä.

Tupakkalain 66 §:ssä säädetään aikarajoista tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden matkustajatuonnille Euroopan talousalueen ulkopuolisista maista. Aikarajojen avulla torjutaan tupakkatuotteiden laitonta kauppaa ja ehkäistään sellaisten tupakkatuotteiden päätymistä Suomen markkinoille, jotka eivät ole tupakkatuotedirektiivin mukaisia.

Lue lisää: Tupakkatuotteiden tuonti matkalta


Yksityishenkilö saa omaa henkilökohtaista käyttöään varten tuoda mukanaan maahan yhteensä enintään 1 000 grammaa purutupakkaa, nenänuuskaa ja suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa (nuuskaa) kalenterivuorokaudessa. Lahjaksi edellä mainittuja tuotteita ei saa tuoda. 

Alle 18-vuotias ei saa tuoda maahan tupakkatuotteita.

Katso lisätietoa: Tupakkatuotteiden tuonti matkalta


Tupakkalain mukaan yksityishenkilö saa omaa henkilökohtaista käyttöään varten tuoda mukanaan Ahvenanmaalta Manner-Suomeen yhteensä enintään 1 000 grammaa purutupakkaa, nenänuuskaa ja suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa (nuuskaa) kalenterivuorokaudessa. Lahjaksi edellä mainittuja tuotteita ei saa tuoda.

Lue lisää: Tupakkatuotteiden tuonti matkalta


Savukepaperi luokitellaan tupakointivälineeksi. Tupakkalaki ei rajoita tupakointivälineiden maahantuontia. Laissa asetetut aikarajat ja määrälliset rajoitukset eivät siis koske tupakointivälineiden maahantuontia.

Tupakkaverolain mukaan savukepaperi on kuitenkin valmisteveron alainen tuote. Lue lisää savukepaperin valmisteverotuksesta Verohallinnon sivuilta.

Savukepaperin matkustajatuonti

Matkustajana voit tuoda savukepaperia maahan mukanasi omaan käyttöösi EU:n tulli- ja veroalueelta (EU:sta) ilman aika- ja määrällisiä rajoituksia. Verohallinto vastaa valmisteverotuksesta ja sen neuvonnasta.

EU:n tulli- ja veroalueen (EU:n) ulkopuolelta tai EU:n tullialueelta mutta veroalueen ulkopuolelta (esimerkiksi Kanariansaarilta) saapuva matkustaja saa tuoda savukepaperia omaan käyttöönsä 300 €:n arvosta maanteitse ja 430 €:n arvosta ilma- tai meriteitse.

Lue lisää matkustajatuomisista.

Savukepaperin tilaaminen

Voit tilata savukepaperia EU:n tulli- ja veroalueelta omaan käyttöösi ilman määrällisiä rajoituksia. Tupakkaverolain mukaan savukepaperi on kuitenkin valmisteveron alainen tuote. Verohallinto vastaa valmisteverotuksesta ja sen neuvonnasta.

Jos tilaat savukepaperia EU:n tullialueelta mutta veroalueen ulkopuolelta, lähetys tulliselvitetään ja siitä kannetaan yleensä valmisteveroa ja arvonlisäveroa.

Jos tilaat savukepaperia EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta, lähetys tulliselvitetään ja savukepaperista kannetaan maahantuontiverot normaalisti, eli yleensä tullia, valmisteveroa ja arvonlisäveroa.

Lue lisää netistä tilaamisesta.

Lainsäädäntöä

 • arvonlisäverolaki 95 d §
 • tupakkalaki (549/2016) 2 § 16 kohta
 • laki tupakkaverosta 2§
 • valmisteverotuslaki  72 §

Tupakkatuotteiden varoitusmerkintöjä on lähes mahdotonta tehdä itse.

Tupakkatuotedirektiivi edellyttää, että kaikkien poltettavaksi tarkoitettujen tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkauksissa on terveysvaroitus, jossa on sekä varoitusteksti että siihen liittyvä värivalokuva. Varoitusmerkintävaatimukset koskevat myös sähkösavukkeissa tai täyttösäiliöissä olevien nikotiininesteiden ja poltettavaksi tarkoitettujen kasviperäisten tuotteiden vähittäismyyntipakkauksia.

Yksityishenkilö saa tuoda maahan vain tietyn määrän tuotteita, joista puuttuvat suomen- ja ruotsinkieliset varoitusmerkinnät tuotteen aiheuttamista terveyshaitoista sekä tupakkatuotteista lisäksi kuvalliset varoitukset.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut tarkempia säännöksiä merkintöjen tekstistä, kuvista, kirjasinlajista ja -koosta, väristä, kehystämisestä, pinta-alasta, sijoittelusta, vuorottelemisesta, kiinnittämisestä ja rikkoutumattomuudesta ja muusta määrittelystä. Terveysvaroitukset on pääsäännön mukaan painettava pysyvästi, niiden on oltava täysin näkyvissä, eivätkä ne saa rikkoutua vähittäismyyntipakkausta avattaessa. Terveysvaroitukset eivät saa millään tavoin peittää vähittäismyyntipakkauksen veromerkkejä, hintamerkintöjä, paikannus- ja jäljitysmerkintöjä tai turvaominaisuuksia eivätkä häiritä niiden lukemista. Kaikkia edellä mainittuja vaatimuksia on lähes mahdotonta täyttää esimerkiksi liimaamalla tuotteisiin varoitusmerkinnät itse.

Lue lisää: Tupakkatuotteiden tuonti matkalta


Vesipiipuissa poltettavaksi tarkoitetut, tupakattomat yrttiseokset ovat tupakkalain mukaan poltettavaksi tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita. Niitä saa tuoda Suomeen EU-maasta ja EU:n ulkopuolelta määrärajojen puitteissa.

Voit tuoda maahan

 • poltettavaksi tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita, joiden pakkauksessa ei ole vaadittavia suomen- ja ruotsinkielisiä varoitusmerkintöjä, enintään 200 yksikköä valmiiksi käärittyinä ja 250 grammaa irtonaisena.

Määrärajat eivät koske poltettavaksi tarkoitettujen kasviperäisten tuotteiden matkustajatuontia Ahvenanmaalta Manner-Suomeen. Tuotteita voi myös tilata verkkokaupasta; tupakkalaissa ei rajoiteta tällaisten tuotteiden hankkimista tai vastaanottamista postitse, tavarankuljetuksena tai muulla vastaavalla tavalla Suomen ulkopuolelta.

Vesipiipputupakan matkustajatuonnissa verottomuuden ja tullittomuuden määräraja on 250 grammaa, kun vesipiipputupakkaa tuodaan EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta sekä EU:n tullialueelta veroalueen ulkopuolelta Suomeen. Tähän ei vaikuta se, sisältääkö piipussa poltettava seos nikotiinia vai ei. Samaa pätee myös tuontiin Ahvenanmaan maakunnasta Manner-Suomeen sekä tuontiin Ahvenanmaan maakuntaan toisista EU-jäsenvaltioista ja Manner-Suomesta.


Et voi tilata tupakkaa sisältävää vesipiipputupakkaa netin kautta ulkomailta. Yksityishenkilö ei saa hankkia tai vastaanottaa elinkeinonharjoittajalta etäviestimellä tilattuja tupakkatuotteita, sähkösavukkeita tai nikotiininesteitä postitse, tavarankuljetuksena tai muulla vastaavalla tavalla Suomen ulkopuolelta.

Tupakkalaissa vesipiipputupakalla tarkoitetaan tupakkatuotetta, jota voi käyttää tupakointiin yksinomaan vesipiipun avulla.

Vesipiipputupakkaa saa tuoda Suomeen matkustajatuontina. Matkustajatuonnissa Euroopan talousalueen (Eta) ulkopuolelta on kuitenkin aikarajoituksia. Lisätietoa aikarajoituksista on tämän sivun tuonti EU:n ulkopuolelta -kohdassa.

Vesipiipputupakan matkustajatuonnissa verottomuuden ja tullittomuuden määräraja on 250 grammaa, kun vesipiipputupakkaa tuodaan EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta sekä EU:n tullialueelta veroalueen ulkopuolelta Suomeen. Tähän ei vaikuta se, sisältääkö piipussa poltettava seos nikotiinia vai ei. Samaa pätee myös tuontiin Ahvenanmaalta Manner-Suomeen sekä tuontiin Ahvenanmaalle toisista EU-jäsenvaltioista ja Manner-Suomesta.

Alle 18-vuotias ei saa tuoda maahan tupakkatuotteita.

Lue lisää: Tupakkatuotteiden tuonti matkalta


Voit. Maustettuja tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä voi tuoda matkustajatuontina Suomeen, koska niiden maahantuontia ei ole tupakkalaissa erikseen kielletty. Ota kuitenkin huomioon tupakkalain matkustajatuonnin määrälliset rajoitukset sekä aikarajat.

Alle 18-vuotias ei saa tuoda maahan tupakkatuotetta tai nikotiininestettä.

Lue lisää: Tupakkalain maahantuontirajoitukset ja -kiellot
 


Jos tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkauksissa ei ole vaadittavia suomen- ja ruotsinkielisiä sekä kuvallisia varoitusmerkintöjä, et saa tuoda edes verot maksamalla savukkeita enempää kuin 200 kappaletta.

Katso lisätietoa: Tupakkatuotteiden tuonti matkalta


Jos asut Suomessa, saavut Suomeen Euroopan talousalueen (Eta) ulkopuolelta muulla tavalla kuin lentoliikenteessä ja matkasi on kestänyt enintään 24 tuntia, et saa tuoda Suomeen tupakkatuotteita tai nikotiininesteitä.

Poikkeus: Saat tuoda Suomeen tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä, jos on ilmeistä, että olet hankkinut ne jo ennen Suomesta lähtöäsi. Esimerkiksi suomen- ja ruotsinkieliset varoitusmerkinnät voivat olla osoitus siitä, että tuote on hankittu Suomesta.

Alle 18-vuotias ei saa tuoda maahan tupakkatuotteita tai nikotiininesteitä.

Katso lisää: Tupakkatuotteiden tuonti matkalta


Tupakkalain kokonaisuudistuksella pantiin täytäntöön tupakkatuotedirektiivi (2014/40/EU).

Tupakkalain (549/2016) valmisteli sosiaali- ja terveysministeriö, jolle on säädetty tupakkalain yleinen johto ja ohjaus. Tulli on säädetty laissa toimeenpanevaksi viranomaiseksi, jonka tehtävänä on valvoa tupakkalaissa säädettyjen maahantuontikieltojen ja -rajoitusten noudattamista. Tullin tehtäviin kuuluvat tarkastus ja valvonta myös sisäliikenteessä ja myös tuonnissa Ahvenanmaalta muualle Suomeen.


Kun tuot matkalta mukanasi tuotteita omaan käyttöösi tai lahjaksi, tuonti on matkustajatuonnin määrä- ja arvorajojen puitteissa tullitonta ja verotonta, jos se on satunnaista.

Jos tuot tietyn tuotteen matkalta kerran tai pari, kyseessä on satunnainen matkustajatuonti. Jos tuot samaa tavaraa toistuvasti matkoiltasi, tuontia ei enää luokitella lainsäädännössä välttämättä satunnaiseksi, ja joudut maksamaan tuotteista tullia.

Tuonnin satunnaisuus tai toistuvuus arvioidaan tapauskohtaisesti. Tällöin Tulli arvioi muun muassa tavaroiden laatua ja määrää sekä tuontikertojen määrää.


Tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden ja sähkösavukkeissa käytettävien nesteiden maahantuonnista säädetään tupakkalaissa. Myös poltettavaksi tarkoitetut kasviperäiset tuotteet kuuluvat tupakkalain sääntelyn piiriin. Ahvenanmaalla ovat voimassa vastaavat tuontirajoitukset ja -kiellot kuin Manner-Suomessa.

Alle 18-vuotias ei saa tuoda maahan tupakkatuotetta tai nikotiininestettä.


Kysyttävää?

Kysy tullineuvonnasta ma–pe 8–16.15

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin.

Postipakettien saapumiseen, sisältöön ja käsittelymaksuun liittyvissä kysymyksissä ota yhteys Postiin.

Tullineuvonta