Hyppää sisältöön

Förnyade importtulldeklarationer tas i bruk 19.4.2021

Utgivningsdatum 12.4.2021 11.53
Pressmeddelande

De tulldeklarationer för import som inges av företag för varor som ska övergå till fri omsättning förnyas.  Importdeklaranter börjar använda en ny tullklareringstjänst den 19 april 2021. Den nuvarande importförtullningstjänsten för företag förblir i bruk endast för deklarationer för aktiv förädling, slutanvändning och tillfällig införsel, och tjänsten heter i fortsättningen Importförtullning för företag vid särskilda förfaranden.  

Tullklareringstjänsten finns att använda på Tullens webbplats. Inloggningen i tjänsten sker med Suomi.fi-koder med fullmakten ”Tullklarering”. Elektronisk deklarering förutsätter att både importören och ombudet har ett EORI-nummer.

Meddelandekunderna övergår till att inge de förnyade deklarationerna stegvis enligt en tidtabell som bestäms separat med Tullen. Alla meddelandekunder ska övergå till att använda de förnyade deklarationerna senast 31.5.2021. 

Svara på Tullens begäran om tilläggsutredning i Tullklareringstjänsten eller med ett meddelande

Om Tullen begär tilläggsutredningar eller bifogade dokument för importdeklarationen kan dokumentet skickas och begäran om tilläggsutredning besvaras antingen i Tullklareringstjänsten eller med ett meddelande. Tullen tar inte emot tilläggsutredningar per e-post. I den nya Tullklareringstjänsten kan bilagor inte skickas med tjänsten ”Leverans av bifogade filer”. 

Tullen publicerar ett separat meddelande om hur tulldeklareringen i varutrafiken mellan Åland och övriga Finland förändras den 19 april 2021. 

Mera information: UCC(at)tulli.fi 

Kundmeddelanden:
Ändringar som införs i företagens importdeklarationer i april 2021 (11.3.2021)
Tullen har som mål att ta förnyade importtulldeklarationer i bruk 19.4.2021 (2.3.2021)

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering