Hyppää sisältöön

Ukrainan sodasta kärsivien hyväksi tuoduista tavaroista voi hakea tullin ja arvonlisäveron vapautusta takautuvasti

Julkaisuajankohta 15.7.2022 11.39 | Julkaistu suomeksi 19.7.2022 klo 9.37
Tiedote

Euroopan komissio on antanut päätöksen 2022/1108, jonka mukaan Ukrainan sotaa pakenevien ja Ukrainassa avun tarpeessa olevien henkilöiden auttamiseksi tuodut tavarat voidaan tietyin edellytyksin vapauttaa tuontitulleista ja maahantuonnin yhteydessä maksettavasta arvonlisäverosta. Päätöstä sovelletaan valtiollisten toimijoiden ja hyväntekeväisyys- ja avustusjärjestöjen tuonteihin. Lue tullittomuuden ja verottomuuden edellytyksistä aiemmasta tiedotteesta.

Vapautusta tuontitulleista ja arvonlisäverosta voi hakea myös takautuvasti tavaroista, jotka on tuotu 24.2.2022 alkaen.

Hae palautusta Tullilta ja Verohallinnolta

Vapautusta haetaan takautuvasti tekemällä Tullin palauttamista koskeva oikaisupyyntö, joka osoitetaan Tullille.

Jos maahantuojana on arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitty toimija, Tulli ei palauta maahantuonnin arvonlisäveroa tullinpalautuspäätöksellä, vaan toimivalta on Verohallinnolla. Arvonlisäverorekisteröityjen toimijoiden pitää ilmoittaa maahantuonnin arvonlisäveroa koskevat tiedot Verohallinnolle oma-aloitteisella veroilmoituksella. Lue lisää oma-aloitteisten verojen ilmoittamisesta Verohallinnon verkkosivulta.

Miten takautuvaa palautusta haetaan?

Tullinpalautusta haetaan oikaisupyynnöllä. Voit tehdä oikaisupyynnön Tulliselvityspalvelussa vapaamuotoinen yhteydenotto -pyynnöllä, vapaamuotoinen yhteydenotto -sanomalla, tullilomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella. Katso ohjeet oikaisupyynnön tekemiseen.

Oikaisupyynnössä on oltava seuraavat tiedot ja liitteet:

 • kopio tullauspäätöksestä tai sen tulli-ilmoituksen MRN-viitenumero, johon haet muutosta
 • asiakirjat, joihin oikaisupyynnössä vedotaan ja joilla voi olla vaikutusta asian ratkaisuun
 • selvitys tavaroiden käyttötarkoituksesta
 • etuuteen oikeutettu loppukäyttäjä
 • selvitys vastaanottajasta, käyttötarkoituksesta sekä käyttö- ja vastaanottajamaasta, jos tavarat on jo siirretty esimerkiksi Ukrainaan
 • kauppalasku tai tilausvahvistus
 • hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestöiltä vaadittavan valtuutusluvan numero ja päivämäärä
  • valtuutuslupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella Tullin lupakeskukselta sähköpostitse lupakeskus(at)tulli.fi
 • tulli- ja veroetuun oikeutetun toimijan allekirjoittama vakuutus siitä, että tavarat menevät tai ovat menneet komission päätöksessä 2022/1108 edellytettyyn käyttötarkoitukseen, jos yksityinen toimija tuo tavarat tulli- ja veroetuun oikeutetun toimijan puolesta
 • palautuksen maksamista varten tilitiedot (IBAN-pankkitilinumero ja BIC-koodi).
  • Jos pyydät palautuksen maksamista edustajan tilille, liitä hakemukseen aina ilmoittajan antama yksilöity valtakirja, jolla ilmoittaja valtuuttaa edustajan vastaanottamaan palautuksen.

Lähetä valmis hakemus Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla. Voit toimittaa hakemuksen myös Tullin kirjaamoon sähköpostitse kirjaamo(at)tulli.fi tai kirjeitse osoitteeseen Tullin kirjaamo, PL 512, 00101 Helsinki. Oikaisupyynnössä on käytävä selkeästi ilmi, että se koskee Ukrainan katastrofin perusteella tuotuja tavaroita (esim. kirjoita otsikkoon ”Ukrainan katastrofi”).

Lisätietoja:

Asiakastiedote 15.7.2022: Ukrainan katastrofin uhrien hyväksi tuotavien tavaroiden maahantuonti

yritysneuvonta(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet Pakotteet