Hyppää sisältöön

Muutoksenhaku

Voit hakea oikaisua Tullilta saamaasi tullauspäätökseen. Täytä hakemus huolellisesti, niin hakemuksesi käsittely nopeutuu. Tullin päätöksestä oikaisuvaatimukseen voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Missä tilanteissa voit hakea oikaisua?    

Voit tehdä Tullille oikaisupyynnön, jos

 • tuonti- tai vientitullin määrä on vahvistettu liian suureksi
 • tavarat ovat viallisia tai tavarat eivät ole sopimuksen ehtojen mukaisia
 • Tulli on tehnyt virheen tai
 • tullivelka on syntynyt poikkeuksellisissa olosuhteissa, jotka tietyissä tilanteissa oikeuttavat oikaisuun (ns. kohtuussyyt). 

Miten haen oikaisua? 

1. Jos olet tehnyt alkuperäisen tulli-ilmoituksen Tulliselvityspalvelussa, voit hakea myös oikaisua samassa palvelussa. 

Jos olet tehnyt alkuperäisen tullausilmoituksen Tulliselvityspalvelussa, voit hakea myös oikaisua samassa palvelussa.  

Miten oikaisua haetaan?

Voit pyytää oikaisua 

 • vapaamuotoisella yhteydenottosanomalla FI439A tai 
 • Tulliselvityspalvelussa yhteydenotolla, jonka syykoodi on ”001 oikaisupyyntö”. 

Tulli ilmoittaa sinulle, kun oikaisupyyntösi on rekisteröity. 

Huom.! Jos sinulla ei ole käytössäsi sanoma-asiointia tai jos et pysty jättämään vapaamuotoista yhteydenottopyyntöä Tulliselvityspalvelussa, voit jättää oikaisupyynnön lomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella. Lähetä oikaisupyyntö Tulliin sähköpostilla tai kirjeenä. 

Oikaisupyynnön sisältö

Kerro oikaisupyynnössä

 • oma sähköpostiosoitteesi
 • muutokset, joita haet päätökseen
 • perusteet, joilla vaadit muutosta
 • suomenkielinen tavarankuvaus, jos haet muutosta nimikkeeseen
 • tilinumero (BIC ja IBAN), jos haet rahan palautusta tai peruutusta.

Oikaisupyynnön liitteet

Liitä oikaisupyyntöön

 • kauppalasku tai tilausvahvistus, jos muutos koskee tavaroita ja tullausarvoa
 • muut asiakirjat, joihin vetoat oikaisupyynnössä ja joilla voi olla vaikutusta asian ratkaisuun
 • yksilöity nostovaltakirja, jossa todetaan valtuutetun oikeus rahojen vastaanottamiseen, jos valtuutat asiamiehen vastaanottamaan palautettavat rahat
 • tavaran alkuperään liittyvät asiakirjat, jos haet alkuperäetuutta.

2. Jos olet tehnyt alkuperäisen tulli-ilmoituksen Yritysasiakkaan tuontitullauspalvelussa (ITU), sinun on haettava oikaisua hakemuksella.

Oikaisua voi hakea myös jokin muu taho, esimerkiksi huolintayritys. Tällöin oikaisupyyntö pitää tehdä vapaamuotoisella hakemuksella tai lomakkeella, joka lähetetään Tulliin sähköpostilla tai kirjeellä. Oikaisupyyntöön on liitettävä ilmoittajan valtakirja oikaisun hakemiseen. 

Jos olet tehnyt alkuperäisen tullausilmoituksen Yritysasiakkaan tuontitullauspalvelussa (ITU), laadi oikaisuhakemus näillä ohjeilla.  

Miten oikaisua haetaan

Tee oikaisuvaatimus kirjallisesti Tullille ensisijaisesti tullien palautusta tai peruutusta koskevalle lomakkeelle:  

Jälkikantoa haetaan jälkikantoon johtavalla muutosilmoituksella:

Voit tehdä myös vapaamuotoisen hakemuksen. Liitä hakemukseen kaikki asian ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot ja asiakirjat. Älä lähetä liitteinä muistitikkuja, CD-levyjä tai muita tallennusvälineitä.

Tulli palauttaa maahantuontiverot suoraan tilillesi, jos palauttamisen edellytykset täyttyvät. Palautus ei kuitenkaan näy välttämättä tililläsi heti päätöksen saatuasi, vaan rahan siirtymiseen voi mennä useita päiviä.

Täytä hakemuksessa nämä tiedot

 • päätös, johon muutosta haetaan
 • muutokset, joita päätökseen haetaan
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan
 • hakijan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • tilinumero (BIC ja IBAN).

Liitteet

 • kopio päätöksestä, johon muutosta haetaan
 • kauppalasku tai tilausvahvistus
 • asiakirjat, joihin vaatimuksessa vedotaan ja joilla voi olla vaikutusta asian ratkaisuun.

Toimita hakemuksen liitteenä päätös, johon haet muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä asiakirjat, joihin vaatimuksissa vedotaan ja joilla voi olla vaikutusta asian ratkaisuun.

Jos haet muutosta tavaran nimikkeeseen, ilmoita myös suomenkielinen tavarankuvaus asian käsittelyn nopeuttamiseksi.

Jos haet muutosta tavaran palauttamisen takia, esitä todiste tavaran palauttamisesta EU:n ulkopuolelle sekä reklamaatiokirjeenvaihto myyjän kanssa.

Jos haet alkuperäetuutta tavaran etuuskohteluun oikeuttavan alkuperän perusteella, toimita todistusmuotoinen alkuperäselvitys (FORM A -, EUR.1- tai ATR-todistus) alkuperäisenä.

Jos valtuutat asiamiehen vastaanottamaan myös palautettavan summan, vaaditaan yksilöity nostovaltakirja, jossa todetaan valtuutetun oikeus rahojen vastaanottamiseen.

Minne oikaisuvaatimus lähetetään

Lähetä hakemus liitteineen sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)tulli.fi tai postitse osoitteeseen Tulli, Tuonnin oikaisuhakemukset, PL 512, 00101 Helsinki.

Oikaisuhakemukset, jotka liittyvät kolmansien maiden sekä EU-maiden tuontiin Ahvenanmaalle tai Manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliseen verorajatuontiin lähetetään sähköpostiosoitteeseen atp.skattegrans(at)tulli.fi tai postitse osoitteeseen Maarianhaminan tulli, PL 40, 22101 Maarianhamina. 

Pikaoikaisu

Pikaoikaisun voi tehdä ennen tullauspäätöksessä määrättyjen verojen eräpäivää, jos veroja ei ole vielä maksettu. Pikaoikaisun ohjeet


Miten kauan hakemuksen käsittely kestää?

Keskimääräinen käsittelyaika on noin kolme–neljä kuukautta. Oikaisupyynnöt käsitellään Tullissa saapumisjärjestyksessä. Kiintiöpyynnöt ja tavaran varastosta luovuttamiseen liittyvät oikaisupyynnöt käsitellään mahdollisimman pian. Huolellisesti täytetty hakemus nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä.

Kun oikaisupyyntö on käsitelty, Tulli lähettää sinulle oikaisusanoman ja päätöstulosteen.

Maahantuontiverot palautetaan suoraan tilillesi, jos palauttamisen edellytykset täyttyvät. Palautus ei kuitenkaan näy välttämättä tililläsi heti, kun olet saanut päätöksen, vaan rahan siirtymiseen voi mennä useita päiviä.

Käsittelyajat nyt tavallista pidemmät 

Jos pyydät oikaisua 19.4.2021 jälkeen Henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelussa, Tulliselvityspalvelussa  tai sanoma-asiointina annetun ilmoituksen tullauspäätökseen, on oikaisuhakemuksen käsittelyaika tavallista pidempi.  

Tullinpalautuksia aletaan maksaa asiakkaille syyskuun lopusta 2021 lähtien. Pahoittelemme asiakkaillemme mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Toimita hakemus Tulliin määräajassa

1 vuoden määräaika  

Jos seuraavat kaksi ehtoa täyttyvät, pyydä oikaisua vuoden kuluessa tullauspäätöksen vahvistamispäivästä.

 1. Tavara ei vastaa sopimusehtoja tai on viallinen.
 2. Tavarat on viety unionin tullialueelta tai viennin sijasta asetettu sisäisen jalostuksen menettelyyn (hävitetty), ulkoiseen passitukseen, tullivarastointimenettelyyn tai vapaa-aluemenettelyyn.

Tavaran hävittämisestä on lisätietoa sivulla tavaran hävittäminen kaupallisessa liikenteessä.

3 vuoden määräaika  

Jos haet tullien palautusta tai peruutusta sen vuoksi, että tullia on kannettu liikaa tai tulli on tehnyt virheen, pyydä oikaisua kolmen vuoden sisällä tullauspäätöksen vahvistamispäivästä. Kolmen vuoden määräaika on voimassa myös silloin, jos teet oikaisupyynnön kohtuussyistä.

Valitus hallinto-oikeuteen

Tullin päätöksestä oikaisuvaatimukseesi voit valittaa suoraan Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on maksullinen.

Osoita valituskirjelmä Helsingin hallinto-oikeudelle. Lähetä se osoitteeseen Helsingin hallinto-oikeus, PL 120, 00521 Helsinki.

Katso valitusohjeet oikeus.fi:stä.
Katso tuomioistuinten maksut oikeus.fi:stä

Sovellettava lainsäädäntö

Tullien palauttamisesta ja peruuttamisesta sekä tullien kantamisesta jälkikäteen säädetään

Virheelliset valuuttakurssit ja palautukset