Hyppää sisältöön

Muutoksenhaku – yritysasiakkaat

Jos huomaat virheen tulli-ilmoituksessa, jonka Tulli on jo hyväksynyt tullauspäätöksellä, voit tehdä Tullille oikaisupyynnön. Täytä oikaisuhakemus huolellisesti, niin hakemuksesi käsittely nopeutuu. 

Jos olet yritysasiakas, lue ohjeet tuonti-ilmoituksen oikaisemiseen Tuonnin tulli-ilmoituksen korjaaminen -sivulta (ks. ohjeet kohdasta ”Tulli-ilmoituksen tietojen muuttaminen tullauspäätöksen jälkeen”).

Jos olet henkilöasiakas, lue ohjeet oikaisun hakemiseen Tullauspäätöksen korjaus eli oikaisu -sivulta.

Missä tilanteissa voit hakea oikaisua?    

Voit tehdä Tullille oikaisupyynnön näissä tilanteissa: 

 • Tuontitullin määrä on vahvistettu liian suureksi.
 • Tavarat ovat viallisia tai tavarat eivät ole sopimuksen ehtojen mukaisia.
 • Tulli on tehnyt virheen.
 • Tullivelka on syntynyt poikkeuksellisissa olosuhteissa, jotka tietyissä tilanteissa oikeuttavat oikaisuun (ns. kohtuussyyt).
 • Tullivelan määrä on vahvistettu liian pieneksi.
 • Jokin tieto tulli-ilmoituksessa on annettu virheellisesti, vaikka sillä ei ole vaikutusta tulliverotukseen. Tällainen tieto on esimerkiksi kuljetusmuoto tai pakkauslaji. 

Milloin et voi hakea oikaisua?

Kaikkia Tullin tullauspäätöksellä vahvistettuja tulli-ilmoituksen tietoja ei voi oikaista. Näitä tietoja ovat ilmoittaja (tuoja), edustaja (asiamies), edustuksen laatu ja tullimenettely. Myöskään maksamiseen liittyvää FIVER-verkkolaskuosoitetta ei voi oikaista.

Näissä tapauksissa pyydä Tullia mitätöimään tullauspäätös ja anna samalla korvaava tulli-ilmoitus. Mitätöintipyynnössä sinun on ilmoitettava korvaavan ilmoituksen MRN-numero. Lue lisää tuonti-ilmoituksen mitätöimisestä.

Miten haen oikaisua? 

1. Jos olet tehnyt alkuperäisen tulli-ilmoituksen Tulliselvityspalvelussa, voit hakea myös oikaisua samassa palvelussa. 

Jos olet tehnyt alkuperäisen tulli-ilmoituksen Tulliselvityspalvelussa, voit hakea myös oikaisua samassa palvelussa. Tulliselvityspalvelussa voi hakea oikaisua myös sanomalla tehtyyn ilmoitukseen.

Miten oikaisua haetaan?

Tulliselvityspalvelussa voit siirtyä tekemään oikaisupyyntöä kahdella eri tavalla:

 • Valitse palvelun etusivun ilmoituslistauksesta ilmoitus, jota haluat oikaista. Avaa ilmoitus ja paina ”Yhteenveto ja lähettäminen” -sivulla painiketta ”Oikaisuhakemus”.
 • Valitse palvelun etusivun painike ”Ota yhteyttä Tulliin” ja sen jälkeen painike ”Oikaisu”. Palvelu avaa näytön ”Oikaisuhakemus”.

Tämän jälkeen voit valita sivunavigaatiosta tulli-ilmoituksen osion, jonka tietoja haluat muuttaa. Korjaa tiedot ja palaa ”Oikaisuhakemus”-näytölle. Täytä ”Oikaisuhakemus”-näytöllä vaaditut tiedot ja liitä hakemukseen myös tarvittavat liitteet, esimerkiksi kauppalasku. Lähetä oikaisupyyntö painikkeesta ”Lähetä pyyntö”. 

Jos pyydät korjausta ilmoitukseen ennen luovutuspäätöstä, valitse muutostyypiksi ”KOR – Korjaus”. Jos pyydät oikaisua luovutuksen jälkeen, valitse muutostyypiksi jokin seuraavista: ”OIK – Muutokset ilmoitettuihin tietoihin”, ”JAL – Jälkikanto” tai ”PAL – Palautus tai peruutus”. Tämän jälkeen valitaan vielä tarkempi oikaisun syy. Jos muutostyyppi on ”PAL”, hakemuksessa pitää ilmoittaa tiliyhteystiedot.

Jos tilinumeroa ei ilmoiteta, palautuspyyntöä ei voida käsitellä. Vaihtoehtoisesti palautuksen voi saada käteisellä maksuosoituksena, jonka Tulli lähettää pankkiin. Jos haluat palautuksen maksuosoituksena eli rahalähetyksenä, valitse kentän ”Palautusmenetelmä” alasvetovalikosta maksutavaksi ”K – Maksuosoitus/rahalähetys”. Ilmoita palautuksen saavan henkilön nimi kentässä ”Palautuksen saajan nimi” ja osoitetiedoissa henkilön Suomessa oleva osoite, johon pankki voi ilmoittaa maksuosoituksen saapumisesta.

Tulli ilmoittaa sinulle, kun oikaisupyyntösi on rekisteröity. 

Oikaisupyyntö lomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella

Jos sinulla ei ole käytössäsi sanoma-asiointia tai jos et pysty jättämään oikaisupyyntöä Tulliselvityspalvelussa, voit jättää oikaisupyynnön lomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella. Lähetä hakemus liitteineen sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)tulli.fi tai postitse osoitteeseen Tulli, Tuonnin oikaisuhakemukset, PL 512, 00101 Helsinki.

Kerro oikaisupyynnössä

 • oma sähköpostiosoitteesi
 • muutokset, joita haet päätökseen
 • perusteet, joilla vaadit muutosta
 • suomenkielinen tavarankuvaus, jos haet muutosta nimikkeeseen
 • tilinumero (BIC ja IBAN), jos haet rahan palautusta tai peruutusta.

Oikaisupyynnön liitteet

Liitä oikaisupyyntöön

 • kauppalasku tai tilausvahvistus, jos muutos koskee tavaroita ja tullausarvoa
 • muut asiakirjat, joihin vetoat oikaisupyynnössä ja joilla voi olla vaikutusta asian ratkaisuun
 • yksilöity nostovaltakirja, jossa todetaan valtuutetun oikeus rahojen vastaanottamiseen, jos valtuutat asiamiehen vastaanottamaan palautettavat rahat
 • tavaran alkuperään liittyvät asiakirjat, jos haet alkuperäetuutta.

2. Jos olet tehnyt alkuperäisen tulli-ilmoituksen Yritysasiakkaan tuontitullauspalvelussa (ITU), sinun on haettava oikaisua hakemuksella.

Oikaisua voi hakea myös jokin muu taho, esimerkiksi huolintayritys. Tällöin oikaisupyyntö pitää tehdä vapaamuotoisella hakemuksella tai lomakkeella, joka lähetetään Tulliin sähköpostilla tai kirjeellä. Oikaisupyyntöön on liitettävä ilmoittajan valtakirja oikaisun hakemiseen. 

Jos olet tehnyt alkuperäisen tullausilmoituksen Yritysasiakkaan tuontitullauspalvelussa (ITU), laadi oikaisuhakemus näillä ohjeilla.  

Miten oikaisua haetaan?

Tee oikaisuvaatimus kirjallisesti Tullille ensisijaisesti tullien palautusta tai peruutusta koskevalle lomakkeelle:  

Jälkikantoa haetaan jälkikantoon johtavalla muutosilmoituksella:

Voit tehdä myös vapaamuotoisen hakemuksen. Liitä hakemukseen kaikki asian ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot ja asiakirjat. Älä lähetä liitteinä muistitikkuja, CD-levyjä tai muita tallennusvälineitä.

Tulli palauttaa maahantuontiverot suoraan tilillesi, jos palauttamisen edellytykset täyttyvät. Palautus ei kuitenkaan näy välttämättä tililläsi heti päätöksen saatuasi, vaan rahan siirtymiseen voi mennä useita päiviä.

Täytä hakemuksessa nämä tiedot

 • päätös, johon muutosta haetaan
 • muutokset, joita päätökseen haetaan
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan
 • hakijan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • tilinumero (BIC ja IBAN).

Liitteet

 • kopio päätöksestä, johon muutosta haetaan
 • kauppalasku tai tilausvahvistus
 • asiakirjat, joihin vaatimuksessa vedotaan ja joilla voi olla vaikutusta asian ratkaisuun.

Toimita hakemuksen liitteenä päätös, johon haet muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä asiakirjat, joihin vaatimuksissa vedotaan ja joilla voi olla vaikutusta asian ratkaisuun.

Jos haet muutosta tavaran nimikkeeseen, ilmoita myös suomenkielinen tavarankuvaus asian käsittelyn nopeuttamiseksi.

Jos haet muutosta tavaran palauttamisen takia, esitä todiste tavaran palauttamisesta EU:n ulkopuolelle sekä reklamaatiokirjeenvaihto myyjän kanssa.

Jos haet alkuperäetuutta tavaran etuuskohteluun oikeuttavan alkuperän perusteella, toimita todistusmuotoinen alkuperäselvitys (FORM A -, EUR.1- tai ATR-todistus) alkuperäisenä.

Jos valtuutat asiamiehen vastaanottamaan myös palautettavan summan, vaaditaan yksilöity nostovaltakirja, jossa todetaan valtuutetun oikeus rahojen vastaanottamiseen.

Minne oikaisuvaatimus lähetetään?

Lähetä hakemus liitteineen sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)tulli.fi tai postitse osoitteeseen Tulli, Tuonnin oikaisuhakemukset, PL 512, 00101 Helsinki.

Oikaisuhakemukset, jotka liittyvät kolmansien maiden sekä EU-maiden tuontiin Ahvenanmaalle tai Manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliseen verorajatuontiin lähetetään sähköpostiosoitteeseen skattegrans(at)tulli.fi tai postitse osoitteeseen Maarianhaminan tulli, PL 40, 22101 Maarianhamina. 

Kun lähetät Tullille henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja, suosittelemme käyttämään turvallisuuden vuoksi turvasähköpostia.   


Miten kauan hakemuksen käsittely kestää?

Oikaisupyynnöt käsitellään saapumisjärjestyksessä. Kiintiöpyyntöihin liittyvät oikaisupyynnöt käsitellään mahdollisimman pian.

Muiden hakemusten osalta käsittelyajat ja tullinpalautusten maksuajat ovat tällä hetkellä noin 3-4 kuukautta. Huolellisesti täytetty hakemus nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä.

Kun oikaisupyyntö on käsitelty, Tulli lähettää sinulle oikaisusanoman ja päätöstulosteen.

Maahantuontiverot palautetaan suoraan tilillesi, jos palauttamisen edellytykset täyttyvät. Palautus ei kuitenkaan näy välttämättä tililläsi heti, kun olet saanut päätöksen, vaan rahan siirtymiseen voi mennä useita päiviä.

Toimita hakemus Tulliin määräajassa

1 vuoden määräaika  

Jos seuraavat kaksi ehtoa täyttyvät, pyydä oikaisua vuoden kuluessa tullauspäätöksen vahvistamispäivästä.

 1. Tavara ei vastaa sopimusehtoja tai on viallinen.
 2. Tavarat on viety unionin tullialueelta tai viennin sijasta asetettu sisäisen jalostuksen menettelyyn (hävitetty), ulkoiseen passitukseen, tullivarastointimenettelyyn tai vapaa-aluemenettelyyn.

Tavaran hävittämisestä on lisätietoa sivulla tavaran hävittäminen kaupallisessa liikenteessä.

3 vuoden määräaika  

Jos haet tullien palautusta tai peruutusta sen vuoksi, että tullia on kannettu liikaa tai tulli on tehnyt virheen, pyydä oikaisua kolmen vuoden sisällä tullauspäätöksen vahvistamispäivästä. Kolmen vuoden määräaika on voimassa myös silloin, jos teet oikaisupyynnön kohtuussyistä.

Valitus hallinto-oikeuteen

Tullin päätöksestä oikaisuvaatimukseesi voit valittaa suoraan Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on maksullinen.

Osoita valituskirjelmä Helsingin hallinto-oikeudelle. Lähetä se osoitteeseen Helsingin hallinto-oikeus, PL 120, 00521 Helsinki.

Virheelliset valuuttakurssit ja palautukset

Hyvä tietää