Hyppää sisältöön

Myös valtion virastojen pitää antaa kansallinen verorajailmoitus Tullille 1.9.2021 alkaen, kun ne toimittavat tavaraa Ahvenanmaan ja muun Suomen välisen verorajan yli

Julkaisuajankohta 4.8.2021 8.45
Tiedote

Asiakastiedote valtion laitoksille ja niille palveluja tarjoaville yrityksille

Ahvenanmaa kuuluu EU:n erityisiin veroalueisiin, ja tästä syystä Ahvenanmaan ja muun Suomen välillä on veroraja. Tullilainsäädännön mukaisesti muun Suomen ja Ahvenanmaan välillä kuljetettavat tavarat pitää esittää ja ilmoittaa Tullille. Kaikkien toimijoiden on 1.9.2021 alkaen annettava Ahvenanmaan ja muun Suomen välillä kuljetettavasta tavarasta kansallinen verorajailmoitus Tulliselvityspalveluun sähköisesti. Myös julkisyhteisöjen ja valtion virastojen sisäiset tavaratoimitukset pitää tullata tavaroiden arvosta riippumatta.

Tuonnin tulli-ilmoitukset

Valtion laitokset antavat tulli-ilmoitukset Tullin yrityksille antamien ohjeiden mukaisesti kuten muutkin arvonlisäverorekisteröidyt toimijat. Kansallisessa verorajailmoituksessa valtion laitoksen sisäisistä tavaransiirroista ilmoitetaan tuojan tunnisteena laitoksen yritystunnus. Ilmoitus annetaan Tulliselvityspalvelussa. Se voidaan antaa myös sanoma-asiointina suoraan Tullin järjestelmään, jos valtion laitos käyttää Tullin kanssa testattua sanomarajapintaa.

Kansallisessa verorajailmoituksessa tarvitsee ilmoittaa vähemmän tietoja kuin muissa tulli-ilmoituksissa. Toimijatietojen lisäksi pakollisia tietoja ovat ilmoittajan oma viitenumero ja toimitukseen liityvän liiteasiakirjan numero ja saapumispäivä. Myös tavaran arvo on suositeltavaa ilmoittaa, vaikka sen ilmoittaminen tulee pakolliseksi vasta tuonnin tulli-ilmoittamisen uudistusten seuraavassa vaiheessa syksyllä 2022. Arvo pitää joka tapauksessa selvittää arvonlisäveron kirjauksia varten. Arvoon luetaan mukaan kuljetuskustannukset.

Tulli antaa hyväksytylle kansalliselle verorajailmoitukselle luovutuspäätöksen ja tullauspäätöksen. Yrityksen pitää toimittaa tieto luovutuspäätöksestä kuljetusliikkeelle, joka kuljettaa tavaran verorajan yli. Kuljetusliike tarvitsee tiedon, jotta se voi toimittaa lähetyksen vastaanottajalle. 

Postilähetyksissä voidaan käyttää kaksivaiheista ilmoittamista. Tällöin Posti ilmoittaa Tullille lähetykset, jotka on jaettu arvonlisäverorekisteröidyille toimijoille. Tuojan on tehtävä kansallinen verorajailmoitus 10 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Muussa tapauksessa ilmoitus on tehtävä viimeistään verorajan ylityksen yhteydessä ennen kuin tavara toimitetaan vastaanottajalle.

Myös rahtilähetyksissä voidaan käyttää kaksivaiheista ilmoittamista. Tällöin ensimmäisessä vaiheessa tuoja esittää esimerkiksi kuljetusasiakirjan tai muun lähetykseen liittyvän hallinnollisen asiakirjan. Se lähetetään sähköpostitse osoitteeseen atp.skattegrans(at)tulli.fi. Toisessa vaiheessa tuoja antaa kansallisen verorajailmoituksen 10 päivän sisällä tuonnista. 

Kaksivaiheisesta ilmoittamisesta luovutaan syksyllä 2022.

Valmistautuminen tulli-ilmoitusten antamiseen

Tulliselvityspalveluun kirjautuminen vaatii Suomi.fi-tunnistautumisen ja valtuutuksen. Lisätietoa valtuutuksesta voi lukea Tullin verkkosivulta Näin tunnistaudut ja valtuutat. Tulli-ilmoittamisessa tarvittava valtuutus on ”tulliselvittäminen”.

Tulliselvityspalveluun kirjaudutaan Tullin asiointipalveluissa. Kun haluat tehdä kansallisen verorajailmoituksen, valitse ”Yritysasiakkaan Ahvenanmaan verorajailmoitus”. Tulliselvityspalvelun ohjeisiin voi tutustua myös etukäteen. 

Muutoksen taustalla on EU:n tullilainsäädäntö

EU:n jäsenvaltioissa otetaan käyttöön uudistetut tulli-ilmoitukset, ja samalla otetaan käyttöön EU:n tullilainsäädännön mukaisesti uusi kansallinen verorajailmoitus. Suomessa Tulli on uudistanut tuonnin tulli-ilmoitukset yrityksille ja muille arvonlisäverorekisteröidyille tuojille vaiheittain kevään ja kesän 2021 aikana. Ahvenanmaan ja muun Suomen välisen tavaraliikenteen arvonlisäverorekisteröidyille toimijoille on myönnetty siirtymäaika, jonka aikana on siirryttävä käyttämään uudistettuja ilmoituksia. Toistaiseksi on hyväksytty, että Ahvenanmaan ja muun Suomen välillä kuljetettavan tavaran Tullille esittämiseen ja ilmoittamiseen käytetään Postin tai muun kuljetusyrityksen tekemää yksinkertaistettua ilmoitusta. Uusia kansallisia verorajailmoituksia on voinut antaa 19.4.2021 alkaen, ja niitä pitää siirtyä antamaan viimeistään 1.9.2021 alkaen.

Arvonlisäverosta ilmoittaminen

Valtion virastot, laitokset ja talousarvion ulkopuoliset rahastot eivät  tee arvonlisäveroilmoitusta Verohallinnolle, vaan ne vievät kirjanpitoonsa maahantuonnin arvonlisäverotiliöinnit. Verohallinto saa tiedon veron määrästä keskuskirjanpidosta.

Lisätietoa:
Ahvenanmaan verorajakauppa

Verohallinnon ohjeita:
Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotuksessa
Maahantuonnin arvonlisäveromenettelystä 1.1.2018 alkaen
Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus

Uudistuvan lainsäädännön ja tulli-ilmoittamisen tiedotteet