Hyppää sisältöön

Kommissionens genomförandeförordning om upphävande av förordning om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

8.12.2017 11.53 | Publicerad på svenska 8.12.2017 kl. 12.53
Pressmeddelande

Klassificering enligt kombinerade nomenklaturen

Kommissionen utfärdade den 8 november 2017 förordning (EU) 2017/2243 (EUT L 324, 8.12.2017, sidorna 1-2) om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 1212/2014 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 28 december 2017 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period på tre månader från den dag då förordningen träder i kraft fortfarande åberopas i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013.

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder