Hyppää sisältöön

Tuotko bahrainilaisia tai egyptiläisiä jatkuvakuituisia lasikuitutuotteita? Nyt voit esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi polkumyyntitulliasiassa.

Julkaisuajankohta 8.5.2019 16.33
Tiedote

Komissio tutkii, pitäisikö bahrainilaisista tai egyptiläisistä jatkuvakuituisista lasikuitutuotteista kantaa polkumyyntitullia. Tutkimuksesta kerrotaan enemmän EU:n virallisen lehden numerossa C 151, 3.5.2019. Kaikki, joita asia koskee, voivat määräajassa esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi. Tavara luokitellaan CN-koodeihin 7019 11 00, ex 7019 12 00 ja 7019 31 00 (Taric-koodit 7019 12 00 22, 7019 12 00 25 7019 12 00 26 ja 7019 12 00 39).

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska se on ainoa tapa vaikuttaa asian käsittelyyn.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet