Hyppää sisältöön

Passituksen asiointitavat 2.9.2023 alkaen

Julkaisuajankohta 2.5.2023 10.00
Tiedote

Kaikki passituksen ilmoitukset annetaan jatkossa Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla. Muita asiointitapoja voi käyttää vain varamenettelytilanteissa. Muutos tulee voimaan 2.9.2023.

Asiointitavat passitusmenettelyyn asettamisessa

Passitusmenettelyyn asettamisessa käytettävä valtuutetun lähettäjän lupa ei jatkossa enää edellytä sanoma-asioinnin rekisteröintipäätöstä. Valtuutetulla lähettäjällä pitää kuitenkin olla kuljetustietojen hallintajärjestelmä, jota valtuutetun lähettäjän luvan myöntäminen edellyttää. Valtuutettu lähettäjä voi jatkossa antaa passitusilmoituksen sanomilla tai Tulliselvityspalvelussa.
Asiointi sanomilla on yhä mahdollista myös toimijalle, jolla ei ole passituksen valtuutetun lähettäjän lupaa.

Asiointitavat passitusta päätettäessä 

Passitetun tavaran esittäminen määrätullitoimipaikalle valtuutettuna vastaanottajana ei jatkossa enää edellytä sanoma-asioinnin rekisteröintipäätöstä. Valtuutettu vastaanottaja voi antaa vastaanottoilmoituksen ja purkaustulosilmoituksen sanomilla tai Tulliselvityspalvelussa. Tulliselvityspalvelua käytettäessä on varauduttava pidempiin käsittelyaikoihin kuin sanoma-asioinnissa.

Vastaanottoilmoituksia ja purkaustulosilmoituksia voi antaa sanomilla vain, jos toimijalla on valtuutetun vastaanottajan lupa.

Lisätietoa
Passituksen varamenettely
Miten yksinkertaistan passitusta?
Passituksen päättäminen

UCC(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet Uudistuvan lainsäädännön ja tulli-ilmoittamisen tiedotteet