Passituksen päättäminen

Passitus päätetään joko Tullissa tai valtuutetulla vastaanottajalla. Passitusmenettelyn haltijan on päätettävä passitus annetussa määräajassa ja huolehdittava siitä, että kiinnitetyt sinetit ovat säilyneet ehjinä kuljetuksen ajan.

Jos tavaroita puuttuu tai niitä on vaihdettu, passitusmenettelyn haltijan on annettava niistä selvitys Tullille. Passitusmenettelyn haltija voi joutua maksamaan verot ja maksut, jos tavaroita katoaa kuljetuksen aikana. Tavanomaisessa menettelyssä kaikki toimenpiteet passituksen päättämiseksi tehdään Tullissa. Yleensä määrätoimipaikassa esittämisen yhteydessä tavaroille osoitetaan myös joku muu tullimenettely (esimerkiksi luovutus vapaaseen liikkeeseen tai varastointi).

Purkausluvan pyytäminen T-passitukselle tavanomaisessa menettelyssä

Purkauslupaa voi pyytää, kun tavarat ovat Suomen alueella. Kun passitetut tavarat halutaan purkaa väliaikaiseen varastoon, ilmoitetaan Tullille, mihin väliaikaiseen varastoon tavarat puretaan. Passitusilmoitus toimii tuolloin väliaikaisen varastoinnin ilmoituksena.

Purkauslupaa voi pyytää

 • lähettämällä vastaanottoilmoituksen Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla
  • Purkaustulosilmoitus on toimitettava sen asiointikanavan kautta, josta vastaanottoilmoitus lähetettiin.
 • mistä tahansa avoinna olevasta ja asiakaspalvelua tarjoavasta tullitoimipaikasta
  • Purkaustulosilmoitus on toimitettava sähköpostilla Tullille osoitteeseen spake.passitus(at)tulli.fi.
 • sähköpostitse Tullin sähköisestä palvelukeskuksesta spake.passitus(at)tulli.fi
  • Purkaustulosilmoitus on toimitettava sähköpostitse samaan osoitteeseen.

Purkausluvan saamisen edellytyksenä ovat seuraavat ehdot:

 • Tavarat aiotaan purkaa Tullin hyväksymään väliaikaiseen varastoon tai tullivarastoon tai tavarat toimitetaan alustoimituksena.
 • Tavaroille osoitetaan seuraava tullimenettely välittömästi purkausluvan pyytämisen jälkeen tai tulli-ilmoitus on annettu ennakkoon (D-ilmoitus). Tavarat saa ottaa käyttöön, kun luovutuspäätös on saatu Tullista.
 • Tavarat poistuvat unionista. Kun tavarat poistuvat unionista muun kuin säännöllisen liikenteen aluksella, on tavaroita koskeva aluksen manifestin konossementti tai muu vastaava tieto toimitettava purkaustuloksena. Purkaustuloksena hyväksytään vain lopullinen manifestitieto, ei esimerkiksi ennakkomanifestia.

Sähköpostitse lähetetyssä pyynnössä on oltava seuraavat tiedot:

 • passituksen MRN-viitenumero
 • pyyntö purkaa tavarat
 • tieto aiotusta purkauspaikasta varastotunnisteineen (FI1234567-800101)
 • tieto mahdollisten tullisinettien olemassaolosta ja kunnosta.

Jos passitus on lähtötoimipaikassa aloitettu varamenettelyssä, on purkauslupapyynnön liitteenä lähetettävä tavaraa koskeva saateasiakirja liitteineen skannattuna. Varamenettelyn käyttö ilmenee passituksen saateasiakirjan kohtaan (MRN) tehdystä punaisesta varamenettelyleimasta.

Purkaustulos on toimitettava viimeistään seuraavana päivänä

Purkaustulos on toimitettava välittömästi purkauksen jälkeen tai viimeistään purkausluvan antamista seuraavana päivänä. Tulli päättää passitusmenettelyn hyväksyttävää purkaustulosta tai seuraavan menettelyn tulli-ilmoitusta vastaan.

Sähköpostitse annetun purkaustuloksen sisältö

Purkaustuloksessa on oltava seuraavat tiedot:

 • passituksen MRN-viitenumero
 • mahdolliset eroavaisuudet
 • varastonpitäjän (tai aluksen edustajan) allekirjoitus, nimenselvennys ja varaston (aluksen) nimi.

Purkaustuloksen voi ilmoittaa myös erillisellä asiakirjalla. Jos puretut tavarat eroavat passitusilmoituksen purkausluvan tiedoista, ilmoitetaan eroavaisuudet purkaustuloksessa. Eroavaisuuksia ovat ylilukuiset, vaihtuneet tai puuttuneet tavarat.

Vastuu puretuista tavaroista

Vastuu purkaustuloksessa ilmoitettavista tavaroista siirtyy varastonpitäjälle sen jälkeen, kun tavarat on kirjattu varaston kirjanpitoon ja Tulli on hyväksynyt annetun purkaustuloksen.

Valtuutettu vastaanottaja

Valtuutettu vastaanottaja on saanut Tullilta luvan ottaa vastaan passitettuja tavaroita esittämättä niitä Tullissa.

Huomioi nämä

Valitse purkaustuloskoodi

 • ”A2 – Ilmoituksen mukainen”, kun purkamasi tavarat ovat sekä laadullisesti että määrällisesti vastanneet passitusilmoituksella ilmoitettua.
  • Kun tarkastustulos on A2, pääset lähettämään ilmoituksen painamalla ”Siirry lähettämään”.
 • ”A5 – Vähäisiä eroavaisuuksia/Ylipuretut erät”, kun on havaittu pieniä eroavuuksia, jotka eivät vaikuta passituksen päättämiseen tai tullivelkaan (esim. vähäisenä pidettävä poikkeavuus painossa, pakkauslajissa tai –merkinnöissä). Tällä koodilla ilmoitetaan myös kokonaan ilmoittamattomat eli ylipuretut tavarat.
  • Kun tarkastustulos on A5, paina ”Lisää ja/tai muokkaa ilmoituksen tietoja” -painiketta, jolloin pääset ilmoittamaan eroavaisuuksista.
 • ”B1 –Puuttuvat erät ”, kun tavaroita on puuttunut (kokonaan tai osittain), tavarat ovat vaihtuneet ilmoitettuihin verrattuna (tavaran laji ja paljous) tai on todettu kokonaan ilmoittamatonta tavaraa. Jos lähetyksessä on sekä puuttuvia että ylipurettua tavaroita, valitse tämä koodi.
  • Kun tarkastustulos on B1, paina ”Lisää ja/tai muokkaa ilmoituksen tietoja” -painiketta, jolloin pääset ilmoittamaan eroavaisuuksista.

Et saa valita purkaustulokseksi ”A1 – Tarkastustulos vastaa ilmoitusta”, koska koodi on vain Tullin käytössä. Sillä koodilla Tulli ilmoittaa, että Tulli on tarkastanut tavarat sekä tiedot ja että todetut tavarat ja määrät ovat ilmoitetun mukaisia.


Ilmoita purkaustulos seuraavasti:

 • Ilmoita ”A2 – Ilmoituksen mukainen”, kun purkamasi tavarat ovat sekä laadullisesti että määrällisesti vastanneet passitusilmoituksella ilmoitettua.
 • Ilmoita ”A5 –Vähäisiä eroavaisuuksia/Ylipuretut erät”, kun on havaittu pieniä eroavuuksia, jotka eivät vaikuta passituksen päättämiseen tai tullivelkaan (esim. vähäisenä pidettävä poikkeavuus painossa, pakkauslajissa tai –merkinnöissä)
  • Kun tarkastustulos on A5, ilmoita todetut määrät purkaustulosilmoituksella.
 • Ilmoita ”B1 – Puuttuvat erät ”, kun tavaroita on puuttunut (kokonaan tai osittain), tavarat ovat vaihtuneet ilmoitettuihin verrattuna (tavaran laji ja paljous) tai on todettu kokonaan ilmoittamatonta tavaraa.
  • Kun tarkastustulos on B1, ilmoita todetut määrät purkaustulosilmoituksella.

Et saa ilmoittaa tarkastustulokseksi ”A1 – Tarkastustulos vastaa ilmoitusta”, koska koodi on vain Tullin käytössä. Sillä koodilla Tulli ilmoittaa, että Tulli on tarkastanut tavarat ja tiedot ja että todetut tavarat ja määrät ovat ilmoitetun mukaisia.


T-passituksella lähetetyt tavarat voidaan esittää Tullille passitukselle annetun määräajan jälkeen, jos tavarat ovat edelleen Tullin tarkastettavissa. Jos tavarat eivät enää ole Tullin tarkastettavissa, passitusta ei hyväksytä Tullille esitetyksi, eikä passitukselle anneta purkauslupaa.

Jälkikäteisen esittämisen hyväksyminen

Passitus katsotaan esitetyksi määräajassa, jos määräajan ylittyminen ei johdu passituksesta vastaavan toiminnasta. Hyväksyttäviä syitä määräajan ylittymiselle voivat olla esimerkiksi seuraavat:

 • matkan aikana tapahtunut onnettomuus (poliisin merkinnät saateasiakirjassa tai muussa dokumentissa)
 • kuljettaja on joutunut turvautumaan lääkärinhoitoon (lääkärintodistus)
 • ajoneuvon vaurioituminen ja sitä seurannut korjaus (tosite hinaus- ja korjauspalvelusta)
 • lakko, lumivyöry tai muu hyväksyttävä ja todistettava viivästys.

Määrätullitoimipaikka arvioi saadun selvityksen perusteella, voidaanko tavaroiden esittäminen hyväksyä jälkikäteen.


TIR carnet -passitukselle purkauslupaa on pyydettävä Tullista jo raja- tai saapumistoimipaikassa, jos määränpäässä ei ole enää Tullin asiakaspalvelua tarjoavaa toimipaikkaa.


Lisää aiheesta