Passituksen varamenettely

Passituksen ilmoitukset annetaan sähköisesti joko Tulliselvityspalvelussa tai sanomailmoituksena. Varamenettelyä käytetään, jos joko asiakkaan tai Tullin järjestelmä tai niiden välinen yhteys ei toimi.

 • Tulliselvityspalvelun varamenettely on dokumenttimuotoinen ilmoitus.
 • Sanoma-asioinnin varamenettely on joko Tulliselvityspalvelussa tehty ilmoitus tai  dokumenttimuotoinen ilmoitus.

Tarvitset Tullin luvan varamenettelyn käyttöön, kun käytät varamenettelynä dokumenttimuotoista ilmoitusta.

Valtuutetut toimijat

 • T-passituksen valtuutetun lähettäjän ja T- tai TIR-passituksen valtuutetun vastaanottajan on pyydettävä lupaa varamenettelyn käyttöön verkkolomakkeella: Passituksen varamenettely (webropol-lomake)
 • Jos yritys ei voi käyttää verkkolomaketta, lupaa voi hakea lomakkeella: Pyyntö passituksen varamenettelyyn siirtymiseen (tullilomake nro 289) tai vastaavat tiedot sisältävällä vapaamuotoisella pyynnöllä sähköpostitse: spake.passitus(at)tulli.fi
 • Pyyntö on samalla lupa varamenettelyn käyttöön.

Muut toimijat

 • Silloin kun passitusmenettely aloitetaan lähtötullitoimipaikasta tavanomaisessa T- passitusmenettelyssä tai TIR-menettelyssä, menettelynhaltijan/ilmoituksen antajan on pyydettävä lupaa varamenettelyn käyttöön lähtötoimipaikan tullissa suullisesti. Tulli antaa suostumuksensa hyväksymällä T-passitusilmoituksen tai TIR-carnet'n käsittelyyn ilman sähköistä ilmoitusta.

Suunnitellut käyttökatkot

Tullin ilmoitus suunnitellusta käyttökatkosta on samalla lupa varamenettelyn käyttöön katkon ajan. Tilaa Tullin käyttökatko- ja häiriötiedote, niin saat katkoista tiedon sähköpostiisi. Tulli ilmoittaa käyttökatkosta ennakkotiedotteella vähintään kaksi päivää etukäteen. Kun Tulli tiedottaa käyttökatkon päättymisestä, varamenettelyn käyttö päättyy.

Muut käyttökatkot

Tullin sähköpostitse lähettämä häiriötiedote on samalla lupa varamenettelyn käyttöön. Kun häiriö on ohi, Tulli tiedottaa häiriön päättymisestä. Samalla päättyy varamenettelyn käyttö.

Varamenettelyn päättyminen

Varamenettelyn päättymisestä on ilmoitettava Tullille. Ilmoitus katsotaan annetuksi, kun sähköinen passitusilmoitus seuraavan kerran esitetään hyväksyttäväksi.

Huomioi nämä

Varamenettelyssä voidaan käyttää seuraavia asiakirjoja tavaraluetteloineen:

 • yhtenäinen hallinnollinen asiakirja SAD (lehdet 1, 4 ja 5)
 • passituksen saateasiakirja TAD ilman viivakoodia ja MRN-yleisviitenumeroa
 • TIR-carnet ilman sähköistä ilmoitusta
 • Tarvittaessa SSD-lomake turvatietojen ilmoittamiseen

Lomakkeet on täytettävä ja toimitettava Tulliin kolmena kappaleena.

Yleisvakuustodistusten esittäminen

Kun T-passituksia avataan varamenettelyssä ja käytössä on yleisvakuus, menettelynhaltijan on pyydettäessä esitettävä yleisvakuustodistus TC31 tai TC33 lähtötullitoimipaikassa, jotta voidaan varmistua passitusilmoituksen allekirjoitusoikeudesta.


Jos passitusilmoitus on tehty varamenettelyssä ja viennin tulli-ilmoitus sähköisesti, niin edeltävän viennin menettelyn koodi ja yleisviitenumero MRN ilmoitetaan passitusilmoituksen kohdassa 40. Valtuutetun lähettäjän on lähetettävä passitusilmoituksen lisäksi myös viennin saateasiakirjat päätettäväksi Tornion tulliin. Tavanomaisessa menettelyssä lähtötulli päättää vientimenettelyn passitusta avattaessa.

Turvatietojen ilmoittaminen

Jos tavarat saapuvat unioniin kolmannesta maasta tai poistuvat unionista, on passitettavista tavaroista annettava turvatiedot ennen niiden saapumista tai poistumista.

Unionin ulkopuolelta saapuvat kuljetukset

Jos turvatiedot annetaan osana T-passitusilmoitusta, ei turvatietoja tarvitse ilmoittaa erillisellä ilmoituksella.

Jos turvatietoja ei ole annettu osana T-passitusilmoitusta tai tavarat kuljetetaan TIR-carnet´lla, on turvatiedot annettava erillisellä vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevalla asiakirjalla (SSD-lomake). Jos Tullin saapumisen ja poistumisen ilmoituspalvelussa (AREX) on käyttökatko, turvatiedot annetaan hallinnollisella, kaupallisella tai kuljetukseen liittyvällä asiakirjalla.

Unionista poistuvat kuljetukset

Kun kuljetus saapuu poistumispaikalle ja turvatiedot on annettu osana T-passitusilmoitusta ei turvatietoja tarvitse ilmoittaa muulla erillisellä ilmoituksella. Tavarat esitetään poistumispaikan tullille.

Jos yritys ei voi antaa TIR-kuljetuksesta sähköistä passitusilmoitusta, turvatiedot annetaan erillisellä vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevalla asiakirjalla (SSD-lomake) tai hallinnollisella, kaupallisella tai kuljetukseen liittyvällä asiakirjalla. Täytetty SSD-lomake tai vastaava asiakirja on esitettävä poistumispaikan tullille tai jo lähtöpaikalla, jossa asiakirja leimataan. Leimattu asiakirja on esitettävä myös poistumispaikan tullille.

Jos hyväksytty TIR-carnet esitetään poistumispaikan tullissa ilman turvatiedot sisältävää ja tullin leimallaan vahvistamaa SSD-lomaketta, on tavarasta annettava poistumispaikan tullissa turvatiedot poistumisen yleisilmoituksella. Jos Tullin saapumisen ja poistumisen ilmoituspalvelu (AREX) ei toimi, turvatiedot on annettava SSD-lomakkeella.


Jos valtuutettu lähettäjä on ennen varamenettelyn käyttöönottoa ehtinyt tehdä sähköiset passitusilmoitukset, mutta niiden käsittely on keskeytynyt sähköisessä järjestelmässä ennen menettelyyn luovutusta, on valtuutetun lähettäjän pyydettävä passitusilmoitukselle mitätöintiä

Valtuutettu lähettäjä numeroi itse toiminnan jatkuvuutta koskevassa menettelyssä tekemänsä T-passitusilmoitukset ja pitää aloitetuista T-passituksista päiväkirjaa. Päiväkirjaan on merkittävä seuraavat tiedot:

 • passituksen päivämäärä
 • passitusilmoituksen numero
 • kulkuneuvon tunnistetiedot
 • määrätullitoimipaikka.

SAD-lomakkeen 1-lehti tai TAD -asiakirjat on lähetettävä Tullin sähköiselle palvelukeskukselle skannattuna sähköpostitse (passitusseuranta(at)tulli.fi) vähintään 30 minuuttia ennen tavaroiden kuljetuksen aloittamista.

Valtuutetun lähettäjän on annettava passitusilmoitus tiedoksi Tullin sähköiselle palvelukeskukselle sähköpostitse (passitusseuranta(at)tulli.fi) vähintään 30 minuuttia ennen tavaroiden kuljetuksen aloittamista.

Valtuutettu lähettäjä täyttää passitusilmoituksen voimassa olevien täyttöohjeiden mukaisesti ja lisää:

 • toiminnan jatkuvuutta koskevan menettelyn leiman tai varamenettelyleiman lomakkeen kohtaan A tai kohtaan MRN
 • Tornion tullin osoitteen SAD-lomakkeen 5-lehdelle kohtaan ”Palautuskappale lähetetään” tai saateasiakirjan palautuskappaleeseen
 • lomakkeen kohtaan 50 tekstin ”Vapautettu allekirjoituksesta – 99207”, jos valtuutettu lähettäjä on vapautettu allekirjoituksesta
 • unionin tullikoodeksin täytäntöönpanoasetuksen liitteen 72–04 II osan II luvun mukaisen leiman lomakkeen kohtaan C ”Lähtötoimipaikka”, ellei sitä ole esipainatettu lomakkeisiin
 • tiedot: ”Valtuutettu lähettäjä – 99206”
 • kiinnitetyt sinetit ja määräajan lomakkeen kohtaan D ”Lähtötoimipaikan tarkastus”

Jos T-passitus on jo aloitettu varamenettelyssä, ei valtuutetun vastaanottajan tarvitse hakea erillistä lupaa.

Kun kuljetus saapuu valtuutetun vastaanottajan tiloihin, valtuutettu vastaanottaja merkitsee passituksen saateasiakirjaan tai SAD-lomakkeen 4. lehteen sinettien kunnon ja vastaanottaneen varaston tunnistenumeron. Täydennetty saateasiakirja tai SAD-lomakkeen 4. lehti lähetetään sähköpostitse osoitteeseen spake.passitus(at)tulli.fi.

Jos Tulli ei ole ottanut yhteyttä tai saapunut paikalle 30 minuutin kuluessa saateasiakirjan tai SAD-lomakkeen lähettämisestä, valtuutettu vastaanottaja voi poistaa mahdolliset sinetit ja purkaa tavarat.

Purettuaan tavarat valtuutettu vastaanottaja toimittaa purkaustuloksen, T-asiakirjat ja mahdolliset liitteet osoitteeseen: Tornion tulli, Passitusseuranta, PL 47, FI-95401 Tornio tai sähköpostitse osoitteeseen passitusseuranta(at)tulli.fi.

Purkaustuloksessa on mainittava erityisesti mahdolliset ylimääräiset tavarat, puuttuvat tavarat ja mahdolliset muut säännönvastaisuudet.


Toiminnan jatkuvuutta koskevaa menettelyä on käytetty jo lähtötullitoimipaikassa, eikä sähköistä TIR-passitusilmoitusta ole tehty:

 • Erillistä hakemusta varamenettelyn käyttöön ei tarvita.
 • Merkitse TIR-carnet'n 2. lehden (volet 2) kopioon sinettien kunto ja varaston tunnistenumero (y-tunnus + R-numero).
 • Ilmoita tavaran saapumisesta lähettämällä 2. lehden (volet 2) kopio sähköpostitse Sähköiseen palvelukeskukseen: passitusseuranta(at)tulli.fi  
 • Jos Tulli ei ota yhteyttä tai saavu puolen tunnin kuluessa sähköpostin lähettämisestä tarkastamaan tavaraa, luvanhaltija saa poistaa sinetit ja purkaa tavarat.
 • Purettuaan tavarat valtuutettu vastaanottaja toimittaa TIR-carnet'n ja purkaustuloksen paperilla johonkin asiakaspalvelua tarjoavaan tullitoimipaikkaan, joka palauttaa leimatun TIR-carnet'n tarvittavin merkinnöin sen esittäneelle henkilölle.

Purkaustuloksessa on mainittava mahdolliset ylimääräiset tavarat, puuttuvat ja tilalle tulleet tavarat ja mahdolliset muut säännönvastaisuudet.

Varamenettely toimii seuraavalla tavalla silloin, kun TIR-passitusilmoitus on annettu lähtötullitoimipaikassa sähköisessä passitusjärjestelmässä, mutta Tullin tai valtuutetun vastaanottajan järjestelmä ei toimi

 • Merkitse TIR-kuljetuksen mukana saapuneeseen saateasiakirjaan sinettien kunto ja varaston tunnistenumero (y-tunnus + R numero).
 • Luvanhaltija lähettää saateasiakirjan ja mahdollisen tavaraerittelyn sähköpostitse Tullin sähköiseen palvelukeskukseen passitusseuranta(at)tulli.fi vastaanottosanoman sijasta.
 • Jos Tulli ei ota yhteyttä tai saavu puolen tunnin kuluessa tarkastamaan tavaraa, luvanhaltija saa poistaa sinetit ja purkaa tavarat.
 • Purettuaan tavarat valtuutettu vastaanottaja toimittaa paperilla purkaustuloksen, saateasiakirjan ja mahdolliset liitteet osoitteeseen: Tornion tulli, Passitusseuranta, PL 47, 95401 Tornio tai sähköpostitse osoitteella: passitusseuranta(at)tulli.fi

Purkaustuloksessa on mainittava erityisesti mahdolliset ylimääräiset tavarat, puuttuvat ja tilalle tulleet tavarat ja mahdolliset muut säännönvastaisuudet.

Luvanhaltijan on huolehdittava, että TIR-carnet, saateasiakirja ja purkaustulos esitetään viipymättä missä tahansa avoinna olevassa tullitoimipaikassa, joka palauttaa leimatun TIR-carnet'n tarvittavin merkinnöin sen esittäneelle henkilölle.

Erityisten tavaraluetteloiden käyttö

Tulli voi pyynnöstä hyväksyä passitusilmoituksen, jota on täydennetty tavaraluettelolla, joka eroaa unionin tullikoodeksin täytäntöönpanoasetuksen (TA) liitteen 72–04 II osan III luvussa säädetystä mallista. Tällaista luetteloa voidaan käyttää vain, jos yrityksen kirjanpito perustuu sähköiseen tietojenkäsittelyjärjestelmään ja luettelo on laadittu siten, että tulli voi helposti käyttää sitä sekä jos luettelossa mainitaan liitteen II osan IV luvussa edellytetyt tiedot.