Hyppää sisältöön

Paneurooppa–Välimerialueen rinnakkaisten alkuperäsääntöjen kumulaatioverkosto laajenee

Julkaisuajankohta 22.2.2024 9.43
Tiedote

EU:n ja Paneurooppa–Välimerialueen (PEM) sopimusosapuolten välillä on ollut mahdollisuus soveltaa alkuperän siirtymäsääntöjä 1.9.2021 alkaen, mutta sääntöjä ei vielä ole otettu käyttöön kaikissa PEM-kumulaatioverkoston maissa. Uudet alkuperäsäännöt otetaan käyttöön kaikissa PEM-kumulaatioverkoston maissa 1.1.2025 alkaen. Komissio on nyt päivittänyt listausta siitä, mitkä maat voivat tällä hetkellä soveltaa siirtymäsääntöjen mukaista diagonaalista kumulaatiota keskinäisessä kaupassaan. Asiasta on kerrottu komission ilmoituksessa C/2024/1637

Komission ilmoituksessa on esitelty PEM-sopimusosapuolten kumulaation soveltamistilanne 11.12.2023. Kumulaatioverkosto on laajentunut joulukuussa 2023. Bosnia ja Hertsegovina voi nyt soveltaa kumulaatiota myös EU-maiden kanssa. Ukraina voi soveltaa siirtymäsääntöjen mukaista diagonaalista kumulaatiota EU-maiden sekä Moldovan ja Pohjois-Makedonian kanssa. Georgia voi puolestaan soveltaa kumulaatiota EU- ja EFTA-maiden kanssa. 

PEM-siirtymäsääntöjen päivitetty kumulaatioverkoston matriisitaulukko

Komissio on julkaissut ilmoituksessa kumulaatioverkoston laajentumisesta päivitetyn kumulaation matriisitaulukon (kuva 1). Päivitetyssä matriisitaulukossa on huomioitu kumulaatioverkoston laajeneminen.

Kahden tai useamman eri sopimusosapuolen välisten rivien ja sarakkeiden yhtymäkohdassa oleva merkintä ”X”, tarkoittaa, että kumulaatio näiden sopimusosapuolten välillä on mahdollista. Voit lukea lisää taulukon tulkinnasta ja muista merkinnöistä komission ilmoituksesta sekä Tullin aiemmista asiakastiedotteista kumulaatioverkoston laajentumisesta ”Paneurooppa–Välimerialueen rinnakkaisten alkuperäsääntöjen kumulaatioverkosto laajenee” (asiakastiedote 16.2.2023) ja ”Uusia maita mukaan Paneurooppa-Välimerialueen rinnakkaisiin alkuperäsääntöihin ja kumulaatioverkostoon” (asiakastiedote 6.6.2022).

Yksinkertaistettu yhteenveto siirtymäkauden alkuperäsääntöjen mukaisista diagonaalisen kumulaation mahdollisuuksista Paneurooppa–Välimerivyöhykkeellä 11. päivänä joulukuuta 2023

  EU CH (+LI) IS NO FO JO PS AL BA KO MK RS ME GE MD UA
EU   X X X X X X X X X X X X X X X
CH (+LI) X   X X       X X   X X X X    
IS X X   X       X X   X X X X    
NO X X X         X X   X X X X    
FO X                              
JO X                              
PS X                              
AL X X X X         X X X X X   X  
BA X X X X       X   X X X X   X  
KO X             X X   X X X   X  
MK X X X X       X X X   X X   X X
RS X X X X       X X X X   X   X  
ME X X X X       X X X X X     X  
GE X X X X                        
MD X             X X X X X       X
UA X                   X       X  

Kuva 1. PEM-sopimusverkoston siirtymäsääntöjen kumulaatiotaulukko.

Laajennetun kumulaation soveltaminen tekstiilituotteissa

Komission julkaiseman matriisitaulukon yhteydessä olevassa liitteessä I on luettelo niistä maista, jotka ovat antaneet ilmoituksen kumulaation laajentamisesta HS-ryhmiin 50‒63 kuuluviin tekstiilituotteisiin.

EFTA-maat eli Islanti, Norja, Sveitsi ja Liechtenstein soveltavat laajennettua kumulaatiota ilman rajoituksia kaikista siirtymäsääntöjä soveltavista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin. 

Albania, Montenegro, Pohjois-Makedonia ja Serbia soveltavat laajennettua kumulaatiota rajoitetusti EFTA-maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin. Komission ilmoituksen mukaan myös Moldova sekä EU:n vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvat maat Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Kosovo, Montenegro, Pohjois-Makedonia ja Serbia soveltavat keskinäisessä kaupassaan HS-ryhmiin 50–63 laajennettua kumulaatiota.

Lisätietoja:
Tullin asiakastiedote uusien alkuperäsääntöjen ottamisesta täysmääräiseen käyttöön: Paneurooppa-Välimerialueen yleissopimuksen uudet alkuperäsäännöt käyttöön täysimääräisesti 1.1.2025 (asiakastiedote 15.12.2023) 
Tullin asiakastiedote siirtymäsääntöjen laajentumisesta: Paneurooppa–Välimerialueen rinnakkaisten alkuperäsääntöjen kumulaatioverkosto laajenee (asiakastiedote 16.2.2023)
Tullin asiakastiedote siirtymäsääntöjen kumulaatioverkoston laajentumisesta: Uusia maita mukaan Paneurooppa–Välimerialueen rinnakkaisiin alkuperäsääntöihin ja kumulaatioverkostoon (asiakastiedote 6.6.2022)
Tullin asiakastiedote siirtymäsääntöjen soveltamisesta: Paneurooppa–Välimerialueen uudet rinnakkaiset alkuperäsäännöt (asiakastiedote 27.8.2021)

yritysneuvonta(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet Etuuskohtelutiedotteet