Hyppää sisältöön

Ändringar i de förklarande anmärkningarna till den kombinerade nomenklaturen (KN)

Utgivningsdatum 15.6.2016 15.20 | Publicerad på svenska 29.12.2016 kl. 9.35
Pressmeddelande

46/2016, IOL

Kommissionen publicerade den 15 juni 2016 bifogade meddelanden (2016/C 214/5–2016/C 214/9) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 214 (EUVL C 214, 15.6.2016 s, 22 - 25 ). Meddelandena innehåller ändringar i de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s. 1).

TMD