Hyppää sisältöön

EU:n asiointipalvelu lentoyhtiöiden turvatietoilmoitusten antamiseksi on avattu

Julkaisuajankohta 1.3.2023 14.00 | Julkaistu suomeksi 6.3.2023 klo 16.30
Tiedote

EU on avannut 1.3.2023 ICS2-palvelun (STI-STP), jossa lentoyhtiöt tai näiden edustajat voivat antaa uusittuja turvatietoilmoituksia eli saapumisen yleisilmoituksia ja saapumisilmoituksia tavaroista, jotka saapuvat EU:n ulkopuolelta lentoteitse. Lentoliikenteen turvatietoilmoitukset annetaan pääosin sanomilla, ja valtaosa lentoyhtiöistä aloittaa uusittujen ilmoitusten antamisen ICS2-järjestelmään sanomaliikenteessä alkukesällä 2023. Muutoksella ei ole suoraan vaikutusta tuontitullaukseen.

Lentoyhtiöt siirtyvät ICS2-ilmoituksiin pääosin vasta kesällä 2023

Tähän asti lentoliikenteen turvatietoilmoitukset on annettu sen EU-maan kansalliseen järjestelmään, johon tavarat saapuvat ensimmäisenä. Nyt ilmoituksia aletaan antaa keskitetysti yhteen ainoaan EU:n ylläpitämään keskitettyyn järjestelmään sanomilla tai ICS2-palvelun (STI-STP) kautta. Suomessa ilmoituksia ei siis jatkossa enää anneta Suomen tullin Saapumisen ja poistumisen ilmoituspalveluun (AREX). Komission ICTS2-asiointipalveluun (STI-STP) kirjaudutaan EU:n asiointiportaalin kautta.

Lisäksi jatkossa lentoyhtiö voi sopia tavaran lähettäjän kanssa, että samasta lähetyksestä annetaan kaksi toistaan täydentävää turvatietoilmoitusta: lentoyhtiön saapumisen yleisilmoitus päälentorahtikirjan tiedoilla sekä tavaran lähettäjän tai muun toimijan saapumisen yleisilmoitus alalentorahtikirjan tiedoilla.

Lentoyhtiöt siirtyvät käyttämään uusittuja ilmoituksia aikataulussa, joka on sovittu yritysten kanssa erikseen. Tulli arvioi, että uudet ilmoitukset otetaan käyttöön kesän 2023 alussa tai viimeistään 1.7.2023, kun sanoma-asiakkaat siirtyvät käyttämään uusittuja ilmoituksia.

Huomioi, että turvatietoilmoituksia ei anneta Sveitsistä ja Norjasta lentoteitse tuotavista tavaroita. Sveitsi ja Norja kuuluvat EU:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti samaan turva-alueeseen. Näistä maista saapuvista tavaroista annetaan saapumisen yhteydessä väliaikaisen varastoinnin ilmoitus.

Meri-, maantie- ja rautatieliikenteen turvatietoilmoitukset uusitaan maaliskuussa 2024.

Muutos näkyy tuontitullauksessa vain välillisesti

Muutos ei varsinaisesti vaikuta lentoteitse tuodun tavaran tuontitullaukseen. Jos tuonnin tulli-ilmoitusta edeltävä ilmoitus on lentoliikenteen saapumisen yleisilmoitus, tulli-ilmoituksessa on yksilöitävä edeltävän ilmoituksen MRN-viitenumeron ja tavaraerän numeron lisäksi alatason kuljetusasiakirjan (house) viitenumero. Periaate on sama kuin tulli-ilmoituksissa, jotka annetaan EU:n lentokentiltä ja satamista Suomeen tuoduista ja täällä tullattavista tavaroista. Näistä annetaan saapumisvaiheessa vuoden 2022 lopulla käyttöön otettu väliaikaisen varastoinnin ilmoitus, joka korvasi aiemmin käytetyn yleisilmoituksen.

Uusituissa saapumisen yleisilmoituksissa on annettava tuotavan tavaran tullinimike kuuden numeron tarkkuudella ja lisäksi muun muassa vastaanottajan tiedot. Tavaroiden lähettäjät, jotka solmivat kuljetussopimuksia lentoyhtiöiden kanssa, saattavat siksi pyytää suomalaisilta tuojilta näiden EORI-tunnistenumeroita. Kun saapumisen yleisilmoituksella käytetään vastaanottajan EORI-numeroa, ilmoitukselle ei tarvitse syöttää vastaanottajan nimi- ja osoitetietoja.

Lisätietoja

Asiakastiedotteet Uudistuvan lainsäädännön ja tulli-ilmoittamisen tiedotteet