Saapumisen ja väliaikaisen varastoinnin ilmoitukset uudistuvat

EU:n ulkopuolelta saapuvan tavaran ilmoitukset nyt

Suomen tullin kansalliseen AREX-järjestelmään annetaan

  • saapumisen yleisilmoitus
  • meri-, lento- ja rautatieliikenteessä yhdistetty saapumis- ja esittämisilmoitus.

Jaetun lastitilan kuljetuksissa saapumis- ja esittämisilmoitukset annetaan yleensä erillisinä ilmoituksina. Saapumisen yleisilmoitus ja esittämisilmoitus katsotaan yhdessä yleisilmoitukseksi väliaikaista varastointia varten. Passitusmenettelyssä saapuvasta tavarasta tehdyn passitusilmoituksen tietoja käytetään yleisilmoituksena. Passitusilmoituksella voi antaa myös turvatiedot, jolloin erillistä saapumisen yleisilmoitusta ei tarvita.

EU:n ulkopuolelta saapuvan tavaran ilmoitusten muutokset

Saapumisen yleisilmoitukset, jotka annetaan ennakolta ennen tavaran saapumista, uudistetaan. Lisäksi ne annetaan jatkossa EU:n järjestelmään. Lentoliikenteessä otetaan käyttöön ilmoitukset, jotka annetaan jo ennen tavaran lastausta koneeseen. Saapuvasta tavarasta annetaan saapumisilmoitus EU:n järjestelmään. Suomeen purettavasta tavarasta annetaan erikseen esittämisilmoitus Suomen tullin järjestelmään.

Uudet ilmoitukset otetaan käyttöön kuljetusmuodoittain useassa eri vaiheessa. Postiliikenteen ilmoitukset otetaan käyttöön vuonna 2021, lentoliikenteen ilmoitukset vuonna 2023 ja muiden kuljetusmuotojen ilmoitukset vuonna 2024.

Uudessa saapumisen yleisilmoituksessa pakollisia turvatietoja ovat tiedot ostajasta ja myyjästä sekä tavarankuvaus ja tullinimike vähintään kuuden numeron tarkkuudella.

Passitusmenettelyssä saapuvan tavaran ilmoitukset muuttuvat ajanjaksolla 2021–23 ja turvatietojen ilmoittaminen vielä vuosina 2024–25.

EU:n satamista ja lentokentiltä saapuvan tavaran ilmoitukset nyt

Meritse tai lentäen saapuvasta tavarasta annetaan Suomen tullin kansalliseen AREX-järjestelmään

  • yleisilmoitus väliaikaista varastointia varten
  • esittämisilmoitus.

Tavaroiden siirrot väliaikaisten varastojen välillä ilmoitetaan kansallisen ohjeen mukaisesti.

EU:n satamista ja lentokentiltä saapuvan tavaran ilmoitusten muutokset

Meritse tai lentäen saapuvasta tavarasta annetaan Suomen tullin uuteen tulliselvitysjärjestelmään vuoden 2021 loppupuolelta alkaen

  • väliaikaisen varastoinnin ilmoitus
  • esittämisilmoitus.

Väliaikaisen varastoinnin ilmoituksella on ilmoitettava sekä tavarankuvaus että nimike vähintään kuuden numeron tarkkuudella.

Tavaroiden siirroissa väliaikaisten varastojen välillä otetaan käyttöön sähköiset ilmoitukset, jotka annetaan Suomen tullin uuteen tulliselvitysjärjestelmään vuoden 2021 loppupuolelta alkaen.

Unioniaseman selvitys nyt

Enintään 15 000 euron arvoisten tavaroiden unioniaseman voi todistaa kauppalaskulla tai kuljetusasiakirjalla ilman lähtöpaikan Tullin vahvistusta. Yli 15 000 euron arvoisten tavaroiden unioniaseman todistava asiakirja pitää olla vahvistettu lähtöpaikassa. Asiakirjan voi ilmoittaa AREX-järjestelmään annettavalla saapumisen yleisilmoituksella tai yleisilmoituksella. Jos tavara on otettu suomalaisessa määräsatamassa väliaikaiseen varastoon muuna kuin unionitavarana, unioniaseman todistavan asiakirjan voi toimittaa myös väliaikaisen varaston pitäjälle.

Unioniaseman selvityksen muutokset

Enintään 15 000 euron arvoisten tavaroiden unioniaseman voi todistaa kauppalaskulla tai kuljetusasiakirjalla ilman lähtöpaikan Tullin vahvistusta. Muiden tavaroiden unioniaseman voi selvittää sähköisellä ilmoituksella komission PoUS-järjestelmään, joka on suunniteltu otettavaksi käyttöön vuosina 2024–2025. PoUSiin tehdyn ilmoituksen saama viitenumero MRN on annettava esittämisilmoituksella Tullille Suomeen saavuttaessa.

                            

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma–pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta