Saapumisen ja väliaikaisen varastoinnin ilmoitukset uudistuvat

EU:n tullilainsäädännön muutosten seurauksena tulli-ilmoittaminen uudistuu vaiheittain vuosina 2020‒2025. 

EU:n ulkopuolelta saapuvan tavaran ilmoitukset nyt

Tullille on annettava Saapumisen ja poistumisen ilmoituspalvelu AREXissa tai sanomalla 

  • saapumisen yleisilmoitus
  • meri-, lento- ja rautatieliikenteessä yhdistetty saapumis- ja esittämisilmoitus.

Jaetun lastitilan kuljetuksissa saapumis- ja esittämisilmoitukset annetaan yleensä erillisinä ilmoituksina. Saapumisen yleisilmoitus ja esittämisilmoitus katsotaan yhdessä yleisilmoitukseksi väliaikaista varastointia varten. Passitusmenettelyssä saapuvasta tavarasta tehdyn passitusilmoituksen tietoja käytetään yleisilmoituksena. Passitusilmoituksella voi antaa myös turvatiedot, jolloin erillistä saapumisen yleisilmoitusta ei tarvita.

Lentoliikenteessä saapuvista postilähetyksistä on annettava saapumisen yleisilmoitus komission tietojärjestelmään (CR). Postilähetyksistä on myös annettava esittämisilmoitus Tullille (UTU), kun postilähetys saapuu Suomeen.

EU:n ulkopuolelta saapuvan tavaran ilmoitusten muutokset

Saapumisen yleisilmoitukset uudistetaan ja annetaan jatkossa komission järjestelmään (CR). Uudet ilmoitukset otetaan käyttöön kuljetusmuodoittain useassa eri vaiheessa. Postiliikenteen ilmoitukset on jo otettu käyttöön vuonna 2021, lentoliikenteen ilmoitukset otetaan käyttöön vuonna 2023 ja muiden kuljetusmuotojen ilmoitukset vuonna 2024.

Lentoliikenteessä otetaan vuonna 2023 käyttöön ilmoitukset, jotka on annettava jo ennen tavaran lastausta. Saapuvasta tavarasta annetaan saapumisilmoitus komission järjestelmään (CR). Lisäksi Suomeen purettavasta tavarasta annetaan erikseen saapumisen esittämisilmoitus Suomen tullille Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla. 

Uudessa saapumisen yleisilmoituksessa pakollisia turvatietoja ovat tiedot ostajasta ja myyjästä sekä tavarankuvaus ja tullinimike vähintään kuuden numeron tarkkuudella.

Passitusmenettelyssä saapuvan tavaran ilmoitukset muuttuvat vuonna 2023 ja turvatietojen ilmoittaminen vielä vuosina 2024–25.

EU:n satamista ja lentokentiltä saapuvan tavaran ilmoitukset nyt

Meritse tai lentäen saapuvasta tavarasta on annettava Tullille joko Saapumisen ja poistumisen ilmoituspalvelu AREXissa tai sanomalla 

  • yleisilmoitus väliaikaista varastointia varten
  • esittämisilmoitus.

Tavaroiden siirrot väliaikaisten varastojen välillä ilmoitetaan kansallisen ohjeen mukaisesti.

EU:n satamista ja lentokentiltä saapuvan tavaran ilmoitusten muutokset

Meritse tai lentäen saapuvasta tavarasta on annettava Tullille joko Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla 5.11.2022 lähtien. 

  • väliaikaisen varastoinnin ilmoitus
  • esittämisilmoitus.

Väliaikaisen varastoinnin ilmoituksessa on ilmoitettava joko tavarankuvaus tai nimike vähintään kuuden numeron tarkkuudella. Nimikkeen ilmoittaminen tulee pakolliseksi myöhemmin. 

Tavaroiden siirroissa väliaikaisten varastojen välillä otetaan 5.11.2022 käyttöön sähköiset ilmoitukset, jotka annetaan Tullille joko Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla. 

Unioniaseman selvitys nyt

Enintään 15 000 euron arvoisten tavaroiden unioniaseman voi todistaa kauppalaskulla tai kuljetusasiakirjalla ilman lähtöpaikan Tullin vahvistusta. Yli 15 000 euron arvoisten tavaroiden unioniaseman todistava asiakirja pitää olla vahvistettu lähtöpaikassa. Asiakirjan voi ilmoittaa AREX-järjestelmään annettavalla saapumisen yleisilmoituksella tai yleisilmoituksella. Jos tavara on otettu suomalaisessa määräsatamassa väliaikaiseen varastoon muuna kuin unionitavarana, unioniaseman todistavan asiakirjan voi toimittaa myös väliaikaisen varaston pitäjälle.

Unioniaseman selvityksen muutokset

Enintään 15 000 euron arvoisten tavaroiden unioniaseman voi edelleen todistaa kauppalaskulla tai kuljetusasiakirjalla ilman lähtöpaikan Tullin vahvistusta. Jatkossa yli 15 000 euron arvoisten tavaroiden unioniaseman voi selvittää sähköisellä ilmoituksella komission PoUS-järjestelmään, joka on suunniteltu otettavan käyttöön vuosina 2024–2025. PoUSiin tehdyn ilmoituksen saama MRN-viitenumero on annettava esittämisilmoituksessa Tullille, kun tavarat saapuvat Suomeen.

Ennen PoUS-järjestelmän käyttöönottoa tavaroiden unionistatuksen voi ilmoittaa Tullille jollain seuraavista tavoista:

  • saapumisen yleisilmoitus tai yleisilmoitus väliaikaista varastointia varten Saapumisen ja poistumisen ilmoituspalvelussa (AREX) tai sanomalla
  • väliaikaisen varastoinnin ilmoitus joko Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla.

Lue lisää: