Saapumisen ja väliaikaisen varastoinnin ilmoitukset uudistuvat

EU:n tullilainsäädännön muutosten seurauksena tulli-ilmoittaminen uudistuu vaiheittain vuosina 2020‒2025. 

EU:n ulkopuolelta saapuvan tavaran ilmoitukset nyt

Tullille on annettava Saapumisen ja poistumisen ilmoituspalvelussa (AREX) tai sanomalla 

 • saapumisen yleisilmoitus
 • meri-, lento- ja rautatieliikenteessä yhdistetty saapumis- ja esittämisilmoitus.

Jaetun lastitilan kuljetuksissa saapumis- ja esittämisilmoitukset annetaan yleensä erillisinä ilmoituksina. Saapumisen yleisilmoitus ja esittämisilmoitus katsotaan yhdessä yleisilmoitukseksi väliaikaista varastointia varten. 

Passitusmenettelyssä saapuvasta tavarasta tehdyn passitusilmoituksen tietoja käytetään yleisilmoituksena. Passitusilmoituksella voi antaa myös turvatiedot, jolloin erillistä saapumisen yleisilmoitusta ei tarvita.

Lentoliikenteessä saapuvista postilähetyksistä on annettava saapumisen yleisilmoitus komission tietojärjestelmään (CR). Postilähetyksistä on myös annettava esittämisilmoitus Tullille (UTU), kun postilähetys saapuu Suomeen.

EU:n ulkopuolelta saapuvan tavaran ilmoitusten muutokset

Saapumisen yleisilmoitus uudistetaan ja annetaan jatkossa komission ICS2-järjestelmään. Uudet ilmoitukset otetaan käyttöön eri kuljetusmuodoissa useassa eri vaiheessa. Postiliikenteen ilmoitukset on jo otettu käyttöön vuonna 2021, lentoliikenteen ilmoitukset otetaan käyttöön 1.3.2023 alkaen ja muiden kuljetusmuotojen ilmoitukset vuonna 2024. 

Saapumisilmoitus otetaan käyttöön uutena esittämisilmoituksesta erillisenä ilmoituksena. Se annetaan saapumisen yleisilmoituksen jälkeen komission ICS2-järjestelmään, kun tavara saapuu lento-, meri- ja rautatieliikenteessä. Näitä ilmoituksia ei voi antaa Suomen tullin järjestelmään. 

Uusia ilmoituksia voi antaa joko EU:n asiointipalvelussa tai sanomilla. Sanomailmoittajien on testattava sanomat komission testauspalvelussa. Jos sanomailmoittaja käyttää sanomien teknisessä lähettämisessä IT-palveluntarjoajaa, IT-palveluntarjoaja testaa sanomaliikenteen. 

Saapumisen yleisilmoituksen ja saapumisilmoituksen lisäksi Suomeen purettavasta tavarasta annetaan saapumisen esittämisilmoitus, joka annetaan Suomen tullille Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla. Tämä ilmoitus testataan Suomen tullin kanssa. 

Suomessa ei jatkossakaan tarvitse antaa EU:n ulkopuolelta tulevista lähetyksistä saapumisen yleisilmoituksen ja esittämisilmoituksen jälkeen enää erillistä väliaikaisen varastoinnin ilmoitusta, jos ensimmäinen lähetyksen saapumispaikka EU:ssa on Suomessa. 

Lentoliikenteessä saapumisen yleisilmoitukset on annettava jo ennen tavaran lastausta. Jos kuljetusyhtiöllä ei ole ennen lastausta käytettävissään kaikkia saapumisen yleisilmoituksella vaadittavia tietoja, tavaran lähettäjä tai huolintaliike voi antaa ennen lastausta vaadittavat turvatiedot saapumisen yleisilmoituksella, jossa on vain osa tiedoista ja tieto kuljetusyhtiön päälentorahtikirjan (MAWB) numerosta. Kuljetusyhtiö antaa tällöin oman saapumisen yleisilmoituksensa osittaisilla tiedoilla lastauksen jälkeen, ennen tavaran saapumista.

Myös meriliikenteessä voidaan antaa saapumisen yleisilmoituksia osittaisin tiedoin.

Uudessa saapumisen yleisilmoituksessa pakollisia turvatietoja ovat tiedot ostajasta ja myyjästä sekä tavarankuvaus ja tullinimike vähintään kuuden numeron tarkkuudella.

Passitusilmoitukset uudistetaan syyskuussa 2023. Passitusilmoituksella voi jatkossakin antaa myös turvatiedot, jolloin erillistä saapumisen yleisilmoitusta ei tarvita, kun käytetään passitusta. 

EU:n komissio on julkaissut käyttöön otettavien sanomien sanomakuvaukset Circabc-verkkosivuilla. Saapumisen ilmoittamiseen tulee uusia sanomia, ja vanhojen sanomien tietosisällöt muuttuvat.

Sanomien lyhenteet

Sanomat on numeroitu sen mukaan, mikä on niiden käyttötarkoitus. IE3F-alkuiset sanomat ovat saapumisen yleisilmoituksia, jotka sanomailmoittaja lähettää EU:n ICS2-järjestelmään. Saapumisen yleisilmoituksille on määritetty erilainen tietosisältö riippuen siitä, mitä kuljetusmuotoa käytetään, kuka antaa ilmoituksia ja annetaanko ilmoituksella kaikki tiedot vai vain osa tiedoista. Esimerkiksi sanomat IE3F10−IE3F17 ovat meriliikenteen saapumisen yleisilmoituksia ja sanomat IE3F20−IE3F29 lentorahdin saapumisen yleisilmoituksia.

Uusien sanomailmoitusten numerointi on seuraavanlainen:

 • IE3A-alkuiset sanomat ovat sanomailmoittajan lähettämiä muutospyyntösanomia.
  • Esimerkiksi IE3F20-sanoman tietoihin pyydetään muutosta sanomalla IE3A20. 
 • IE3Q-alkuisilla sanomilla pyydetään esimerkiksi ilmoittajalta lisätietoa (IE3Q02) tai ilmoittaja voi pyytää ilmoituksen mitätöintiä (IE3Q04).  
 • IE3R-alkuiset sanomat ovat vastaussanomia.
  • IE3R01 on ilmoittajalle lähetettävä vastaussanoma, jossa kerrotaan saapumisen yleisilmoituksen rekisteröitymisestä ja sen saamasta MRN-viitenumerosta.
 • IE3N-alkuiset sanomat ovat erilaisia tiedotussanomia.
  • IE3N06 on sanoma-asiakkaan lähettämä ilmoitus tavaran saapumisesta eli saapumisilmoitus.
  • IE3N08 on ilmoitus asiakkaalle tarkastuksesta.

Mistä sanomakuvaukset löytyvät?

Tutustu ICS2R2-vaiheen eli lentoliikenteen sanomakuvauksiin ja asiakastestaukseen EU:n Circabc-verkkosivuilla julkisessa ryhmässä “ICS2 Release 2: air cargo general, postal and express pre-arrival”.

Sanomien tietosisältökuvaukset ovat ladattavissa kansiosta ”ICS2 Common Functional System Specifications”. Avaa kansion ”ICS2-HTI” uusin versio (ICS2-HTI-v2.01.zip), lataa se ja valitse kansio ”ICS-HTI-IE”. Alakansion ”HTI-IEs" alla voit valita, katsotko tietosisältöjä tekstimuodossa (RTF) vai taulukkomuodossa (XLS).

Jokaisen sanoman tietosisältö on omana tiedostonaan. Tiedostonimenä on käytetty sanoman lyhennettä. eri kuljetusmuodoissa käytettävien ilmoitussanomien lyhenteet ja sanomien nimet julkaistaan myöhemmin tällä verkkosivulla.

Tutustu ICS2R3-vaiheen eli meri-, rautatie- ja maantieliikenteen uusiin ja päivitettyihin sanomakuvauksiin EU:n Circabc-verkkosivulla julkisessa ryhmässä ” ICS2 Release 3: maritime, road, rail and postal and express goods transported via those modes”.


1.3.2023 lentoliikenteessä otetaan käyttöön

 • uudet lentoyhtiöiden ilmoitukset
 • uudet pikarahtiyhtiöiden ilmoitukset.

1.7.2023 lentoliikenteessä otetaan käyttöön

 • päivitetyt postitoimijoiden ilmoitukset
 • uudet turvatietoilmoitukset alatason rahtikirjan tiedoista.

Jos yrityksesi aikoo lentoliikenteen sanomailmoittajaksi, mutta ei pysty ottamaan sanomia käyttöön vaadittuna ajankohtana, yrityksesi voi hakea siirtymäaikaa.

Alatason rahtikirjan tiedoista turvatietoilmoituksia antava toimija

Alatason rahtikirjan (”House”) tiedoista turvatietoilmoituksia antavilla toimijoilla tarkoitetaan esimerkiksi EU:n ulkopuolelle sijoittautuneita lähettäjiä tai EU:ssa olevaa tuojaa edustavia huolintaliikkeitä, jotka eivät pysty toimittamaan lentoyhtiöille tarvittavia tietoja, jotta lentoyhtiöt voisivat antaa saapumisen yleisilmoituksen täydellisin tiedoin. Toimijat voivat sopia lentoyhtiön kanssa siitä, että he antavat itse tarvittavat alatason rahtikirjan tiedot omalla saapumisen yleisilmoituksella komission CR-järjestelmään. Tällaisista toimijoista käytetään EU:n englanninkielisessä materiaalissa nimeä ”house level filer”.

Kuka voi hakea siirtymäaikaa?

Siirtymäaikaa voi hakea ilmoituksesta vastuullinen yritys. Näiden ilmoittajien sanomia lähettävät edustajat tai sanomanvälityksestä vastaavat palveluntarjoajat eivät voi hakea siirtymäaikaa itselleen, mutta he voivat hakea siirtymäaikaa ilmoittajan puolesta.

Voit hakea siirtymäaikaa Suomen tullilta, jos yritykselläsi on Suomesta myönnetty EORI-numero. Jos esimerkiksi lentoyhtiöllä tai EU:n ulkopuolelle sijoittautuneella lähettäjällä on toisesta EU-maasta myönnetty EORI-numero, tämän on haettava lisäaikaa EORI-rekisteröinnin tehneestä EU-maasta.

Miten siirtymäaikaa haetaan?

Hae siirtymäaikaa viimeistään 1.2.2023. Kerro hakemuksessa seuraavat tiedot:

 • Yrityksesi nimi ja EORI-numero
 • Jokin seuraavista rooleista, jossa annat ilmoituksia:
  • lentoyhtiö
  • pikarahtiyhtiö
  • postitoimija
  • alatason rahtikirjan tiedoista turvatietoilmoituksia antava toimija
 • Ilmoitussanomat, joita yrityksesi aikoo antaa
 • Perustelut siirtymäajalle
  • Kerro esimerkiksi toimijaketjussa olevien osittaisten ilmoitustietojen antajien kanssa suunniteltu yhteinen aikataulutus.
 • Hakemasi siirtymäajan kesto
  • siirtymäajan alku- ja loppupäivämäärä
   • Lentoyhtiöt: siirtymäaikaa voi saada 1.3.–30.6.2023 väliselle ajalle.
   • Pikarahtiyhtiöt: siirtymäaikaa voi saada 1.3.–1.10.2023 väliselle ajalle.
   • Postitoimijat ja alatason rahtikirjan tiedoista turvatietoilmoituksia antavat toimijat: siirtymäaikaa voi saada 1.7.–1.10.2023 väliselle ajalle.
  • päivä, jolloin aiot ottaa uudet ilmoitukset käyttöön.

Lähetä hakemus sähköpostitse osoitteeseen ucc(at)tulli.fi.


EU:n satamista ja lentokentiltä saapuvan tavaran ilmoitukset nyt

Meritse tai lentäen saapuvasta tavarasta on annettava Tullille joko Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla 

 • väliaikaisen varastoinnin ilmoitus
 • esittämisilmoitus.

Väliaikaisen varastoinnin ilmoituksessa on ilmoitettava joko tavarankuvaus tai nimike vähintään kuuden numeron tarkkuudella. 

Tavaroiden siirroissa väliaikaisten varastojen välillä voidaan käyttää sähköisiä ilmoituksia, kun tavarasta on annettu 5.11.2022 jälkeen käyttöön otettu väliaikaisen varastoinnin ilmoitus. Sähköisiä siirtoilmoituksia on käytettävä viimeistään 1.3.2023 alkaen.  

EU:n satamista ja lentokentiltä saapuvan tavaran ilmoitusten muutokset

Tullinimike on ilmoitettava pakollisena tietona väliaikaisen varastoinnin ilmoituksella viimeistään silloin, kun kuljetusliikkeet ovat ottaneet käyttöön uusimuotoiset saapumisen yleisilmoitukset. Tämä vaihtelee kuljetusmuodon mukaan. Lentoliikenteessä uudet saapumisen yleisilmoitukset otetaan käyttöön 1.3.2023 ja kuljetusyhtiöillä on siirtymäaikaa uusien ilmoitusten käyttöönottoon 1.6.2023 asti. Muissa kuljetusmuodoissa uudet saapumisen yleisilmoitukset on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2025.

Unioniaseman selvitys nyt

Enintään 15 000 euron arvoisten tavaroiden unioniaseman voi todistaa kauppalaskulla tai kuljetusasiakirjalla ilman lähtöpaikan Tullin vahvistusta. Yli 15 000 euron arvoisten tavaroiden unioniaseman todistava asiakirja pitää olla vahvistettu lähtöpaikassa. 

Tavaroiden unioniaseman eli tullistatuksen voi ilmoittaa Tullille jollain seuraavista tavoista:

 • saapumisen yleisilmoitus Saapumisen ja poistumisen ilmoituspalvelussa (AREX) tai sanomalla
 • väliaikaisen varastoinnin ilmoitus joko Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla.

Jos tavara on otettu suomalaisessa määräsatamassa väliaikaiseen varastoon muuna kuin unionitavarana, unioniaseman todistavan asiakirjan voi toimittaa myös väliaikaisen varaston pitäjälle.

Unioniaseman selvityksen muutokset

Enintään 15 000 euron arvoisten tavaroiden unioniaseman voi edelleen todistaa kauppalaskulla tai kuljetusasiakirjalla ilman lähtöpaikan Tullin vahvistusta. Jatkossa yli 15 000 euron arvoisten tavaroiden unioniaseman voi selvittää sähköisellä ilmoituksella komission PoUS-järjestelmään, joka on suunniteltu otettavan käyttöön vuosina 2024–2025. PoUSiin tehdyn ilmoituksen saama MRN-viitenumero on annettava esittämisilmoituksessa Tullille, kun tavarat saapuvat Suomeen.