Hyppää sisältöön

Autonomiset tariffikiintiöt kalastustuotteille

24.11.2020 11.09
Tiedote

Euroopan neuvosto on antanut asetuksen tiettyjä kalastustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista vuosina 2021–2023 (N:o 2020/1706; julkaistu EUVL L 385/17.11.2020). Asetusta sovelletaan 1.1.2021–31.12.2023.
Asetuksen liitteessä määritellään tuotteet, joiden tuontitullit suspendoidaan tai alennetaan tariffikiintiöissä, sekä niiden kiintiötullit ja kiintiömäärät.

Tariffikiintiöitä hallinnoidaan vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevien tulli-ilmoitusten hyväksymispäivien mukaisessa järjestyksessä. 

Tariffikiintiöihin sovelletaan tietyn käyttötarkoituksen menettelyn tullivalvontaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 254 artiklan mukaisesti. 

Tuontitullien suspensio tai alentaminen koskee ainoastaan ihmisravinnoksi tarkoitettuja tuotteita. Tariffikiintiöt eivät kuitenkaan ole käytettävissä sellaisille tuotteille, joita jalostetaan vähittäismyynti- tai ateriapalvelutasolla. 

Tariffikiintiöt eivät ole käytettävissä sellaisille tuotteille, joille on tarkoitus tehdä pelkästään yksi tai useampi seuraavista toimista: 
a) puhdistaminen tai sisälmysten, pyrstön ja pään poisto; 
b) paloittelu; 
c) jäädytettyjen, yksittäispakastettujen fileiden uudelleen pakkaaminen; 
d) näytteenotto ja lajittelu; 
e) etiketöinti; 
f) pakkaaminen; 
g) jäähdyttäminen; 
h) jäädyttäminen; 
i) pakastaminen; 
j) sulattaminen (defrosting); 
k) jäällä kuorruttaminen; 
l) sulattaminen (thawing); ja 
m) erottaminen. 

Tariffikiintiöt ovat käytettävissä sellaisille tuotteille, joille on tarkoitus tehdä yksi tai useampi seuraavista toimista: 
a) kuutioiminen; 
b) CN-koodeihin 0307 43 91, 0307 43 92 ja 0307 43 99 kuuluvien tuotteiden leikkaaminen renkaiksi ja suikaleiksi; 
c) fileeraus; 
d) perhosfileiden leikkaaminen; 
e) jäätyneiden harkkojen paloittelu; 
f) limittäin olevien jäätyneiden fileeharkkojen halkaiseminen yksittäisiksi fileiksi; 
g) CN-koodeihin ex 0303 66 11, ex 0303 66 12, ex 0303 66 13, ex 0303 66 19, ex 0303 89 70 ja ex 0303 89 90 kuuluvien tuotteiden viipalointi; 
h) CN-koodeihin 0306 16 99 (Taric-alanimikkeet 20 ja 30), 0306 17 92 (Taric-alanimike 20), 0306 17 99 (Taric-alanimike 10), 0306 35 90 (Taric-alanimikkeet 12, 14, 92 ja 93), 0306 36 90 (Taric-alanimikkeet 20 ja 30), 1605 21 90 (Taric-alanimikkeet 45, 55 ja 62) ja 1605 29 00 (Taric-alanimikkeet 50, 55 ja 60) kuuluvien tuotteiden käsittely pakkauskaasuilla, sellaisena kuin se määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä I; ja 
i) jäädytetyn tuotteen halkaiseminen tai jäädytetyn tuotteen lämpökäsittely sen sisältä tulevan perkausjätteen poistamiseksi seuraaviin CN-koodeihin kuuluvan materiaalin osalta: 0306 11 10 (Taric-alanimike 10), 0306 11 90 (Taric-alanimike 20) ja 0306 31 00 (Taric-alanimike 10). 

Lisätietoja:
Tariffikiintiöt
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Etuuskohtelutiedotteet