Uusi kiertämistutkimus, joka koskee Malesiasta lähetettyjen rauta- ja teräskiinnittimien tuontia

29.8.2019 12.52
Tiedote

EU:n virallisen lehden numerossa L 223, 27.8.2019 julkaistun tiedon mukaan komissio aloittaa uudelleen toimenpiteiden kiertämistä koskevan tutkimuksen, joka koskee Malesiasta lähetettyjen tiettyjen rauta- ja teräskiinnittimien tuontia. Kiinnittimien polkumyyntitulli on jo aiemmin kumottu. Tavarat luokitellaan HS-nimikkeeseen 7318. Uudelleenaloittaminen koskee ainoastaan unionin tuomioistuimen asiassa C-644/17 Eurobolt antaman tuomion täytäntöönpanoa. Tulleja ei makseta takaisin tai peruuteta ennen tutkimuksen tulosten julkaisemista.

Tarkista, onko muutoksella vaikutusta yrityksesi toimintaan.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet