Tuotko Egyptistä peräisin olevia jatkuvakuituisia lasikuitutuotteita, joiden tuonti kirjataan ennakkoilmoituskaudelta?

14.2.2020 13.33
Tiedote

Egyptistä peräisin olevien jatkuvakuituisten lasikuitutuotteiden tuonti kirjataan mahdolliselta tuetulta tuonnilta suojautumiseksi. EU:n virallisen lehden numerossa L 42, 14.2.2020 on kerrottu kirjaamisen yksityiskohdat. Tuotteet luokitellaan tällä hetkellä esim. CN-koodiin 70191100. Asetus tulee voimaan 15.2.2020. Tuonnin kirjaamisvelvoite päättyy kolmen viikon kuluttua asetuksen voimaantulopäivästä.

Tasoitustulli voidaan tarvittavien edellytysten täyttyessä periä taannehtivasti. Mahdollinen tuleva tulli määritetään tämän tukien vastaisen tutkimuksen tulosten perusteella.

Komissio tutkii ja käsittelee tasoitustullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet