Hyppää sisältöön

Uusi sanomarajapinta passitusvakuuksia käyttäville asiakkaille

Julkaisuajankohta 4.5.2023 10.00 | Julkaistu suomeksi 11.5.2023 klo 16.04
Tiedote

EU:n tullilainsäädännön muutosten myötä tulli-ilmoittaminen uudistuu vaiheittain vuosina 2019‒2025. Suomessa uudistetut passitusilmoitukset otetaan käyttöön syyskuussa 2023. Passitusvakuuksia käyttäville asiakkaille on tavoitteena tarjota 1.12.2023 alkaen vakuussanomien sanomarajapinta, jonka kautta Tullille voi lähettää uusia vakuussanomia.

Uusi passitusvakuuksien sanomarajapinta 

Passitusvakuuden haltija voi lähettää Tullille jatkossa sanomalla kysymyksiä passituksen vakuuksien varaustilanteesta tai muita pyyntöjä passitusvakuudesta. Vakuussanomia voi käyttää silloin, kun kyseessä on passituksen yleisvakuus tai yksittäisvakuus takausasiakirjalla (vakuustyypit 0, 1 ja 2). Uusien vakuussanomien käyttö on vapaaehtoista, eli näiden kysely- ja pyyntösanomien käyttöönotto ei ole pakollista. Vakuussanomia lähetettäessä ei voi käyttää edustajaa, mutta sanomat voi välittää Tullille IT-palveluntarjoajan välityksellä.

Kyselyitä ja pyyntöjä ei voi tehdä asiointipalvelussa. Toimijat voivat edelleen olla yhteydessä passitusvakuuden varauksista myös nykyisen mallin mukaisesti sähköpostitse Tulliin.

Passituksen varaustilanteen kyselyt

Vakuudenhaltija eli passitusmenettelystä vastaava voi jatkossa kysyä vakuuden varaustilannetta vakuuskyselysanomalla (FI034). Kyselyn voi kohdistaa johonkin seuraavista:

  • varauskohtaiset tiedot (kyselyn laajuus = 1)
  • varausten kokonaistilanne (kyselyn laajuus = 2)
  • varauskohtaiset tiedot ja kokonaistilanne (kyselyn laajuus = 3)
  • vain tämänhetkiset varaukset ja niiden kokonaistilanne (kyselyn laajuus = 9)
  • vain yleinen tieto vakuudesta (kyselyn laajuus = 4).

Vakuudenhaltijan tunnuskoodipyynnöt

Tulli lähettää vakuudenhaltijan Master-koodin henkilölle, joka on yleisvakuuslupahakemuksessa ilmoitettu tulliasioista vastaavaksi. Master-koodin avulla vakuudenhaltija voi pyytää Vakuuden tunnuskoodi -sanomalla (FI226), että Tulli lisää, poistaa tai muuttaa yleisvakuuteen liittyviä tunnuskoodeja. Sanomalla voi esimerkiksi pyytää lisättäväksi uuden tunnuskoodin. Jatkossa tunnuskoodeja voi olla voimassa yhtäaikaisesti enintään kymmenen kappaletta. Sanomalla voi myös pyytää tiedot voimassa olevista tunnuskoodeista. 

Tunnuskoodipyyntöä voi käyttää vain passituksen yleisvakuuksista (vakuustyypit 0 ja 1). 

Miten vakuussanomien sanoma-asiakkaaksi haetaan?

Vakuussanomien sanomakuvaukset on julkaistu Tullin sanomakuvausten verkkosivulla.  

Jos haluat vakuussanomien sanoma-asiakkaaksi, hae sanoma-asioinnin rekisteröintipäätöstä Luvat ja päätökset -palvelussa. Jos yrityksesi antaa jo nyt sanomalla tulli-ilmoituksia Tulliselvitysjärjestelmään (UTU) tai on hakenut syyskuussa 2023 uusittavien passitusilmoitusten sanoma-asiakkaaksi, hae sanoma-asioinnin rekisteröintipäätöksen muutosta Luvat ja päätökset -palvelussa. Voit hakea vakuussanomien sanoma-asiakkaaksi vasta alkusyksyllä 2023.

Tulli tiedottaa kesän aikana, milloin muutoshakemuksen voi lähettää ja kuinka näiden vapaaehtoisten sanomien asiakastestaus järjestetään.

Lisätietoja:
Uusien passituksen ilmoitusten ja vakuuskyselysanomien käyttöönotto 2023 (asiakastiedote 21.2.2023)
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet Uudistuvan lainsäädännön ja tulli-ilmoittamisen tiedotteet