Hyppää sisältöön

Tuotko maahan marokkolaisia alumiinipyöriä? Nyt on mahdollista esittää komissiolle pyyntö tulla kuulluksi polkumyyntitulliasiassa

Julkaisuajankohta 20.6.2022 11.49
Tiedote

Euroopan komissio on asettanut marokkolaisille alumiinipyörille tuonnin kirjaamisvelvoitteen. Eurooppalainen ajoneuvojen pyörien valmistajia edustava järjestö on esittänyt komissiolle näyttöä polkumyynnistä ja pyytänyt siksi komissiota ryhtymään toimenpiteisiin. Kirjaamisvelvoitteen kohteena ovat nimikkeisiin 8701–8705 kuuluvien moottoriajoneuvojen alumiinipyörät, tarvikkeilla tai renkailla varustetut mukaan luettuina. Pyörät luokitellaan CN-koodeihin ex 8708 70 10 ja ex 8708 70 50 (Taric-koodit 8708 70 10 15, 8708 70 10 50, 8708 70 50 15 ja 8708 70 50 50). 

Kirjaaminen kestää neljä viikkoa. Asiasta kerrotaan tarkemmin 17.6.2022 julkaistussa Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 162. 

Huom.! Tarvittavien edellytysten täyttyessä tullit voidaan periä kirjatun tuonnin osalta takautuvasti, jos polkumyyntitulli otetaan tutkimuksen tulosten perusteella käyttöön. Mahdolliset tulevat tullit määritetään polkumyyntitutkimuksen tulosten perusteella.

Kaikki, joita asia koskee, voivat määräajassa esittää komissiolle pyyntönsä tulla kuulluksi. Tarkista, onko muutoksella vaikutusta yrityksesi toimintaan.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit 
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet