Hyppää sisältöön

Saapumisen yleisilmoitusten sanomailmoittajat ja ohjelmistokehittäjät: EU on julkaissut uusien ilmoitusten sanomakuvaukset

Julkaisuajankohta 14.6.2022 10.00 | Julkaistu suomeksi 22.6.2022 klo 11.57
Tiedote

EU:n ulkopuolelta tulevista tavaralähetyksistä annettavat saapumisen yleisilmoitukset ja saapumisilmoitukset uudistetaan vaiheittain EU:n määrittämässä aikataulussa. Postiliikenteen uudet ilmoitukset on jo otettu käyttöön maaliskuussa 2022. Lentoliikenteen ilmoitukset uudistetaan 1.3.2023. Muiden kuljetusmuotojen saapumisen ilmoitusten käyttöönotto siirtyy todennäköisesti kevääseen 2025.

Uudet saapumisen yleisilmoitukset ja saapumisilmoitukset

EU:n ulkopuolelta saapuvista tavaroista annettavat saapumisen yleisilmoitukset, jotka annetaan tällä hetkellä Saapumisen ja poistumisen ilmoituspalveluun (AREX), korvataan vaiheittain uusilla ilmoituksilla. Jatkossa saapumisen yleisilmoitukset sekä erilliset saapumisilmoitukset on annettava uuteen EU:n ”Common Repository” eli CR-järjestelmään. Saapumisilmoitus on pakollinen lento-, meri- ja rautatieliikenteessä. Uusia ilmoituksia voi antaa joko EU:n asiointipalvelussa tai sanomilla.

Lisäksi lento-, meri- ja rautatieliikenteessä annetaan Suomen tullille rakenteeltaan ja sisällöltään uudistettu esittämisilmoitus. Maantieliikenteessä annetaan entiseen tapaan vain saapumisen yleisilmoitus. Suomeen ei voi enää antaa yhdistettyä saapumis- ja esittämisilmoitusta.

Suomessa ei jatkossakaan tarvitse antaa EU:n ulkopuolelta tulevista lähetyksistä saapumisen yleisilmoituksen ja esittämisilmoituksen jälkeen enää erillistä väliaikaisen varastoinnin ilmoitusta eli nykyistä yleisilmoitusta. 

Saapumisen yleisilmoitusten tietosisällöt vaihtelevat kuljetusmuodoittain. Myös ilmoitusten tietosisältövaatimukset muuttuvat: saapumisen yleisilmoituksessa lähettäjä ja vastaanottaja ilmoitetaan alatason lähetyserän (”house”) tiedoissa ja tullinimike kuuden numeron tarkkuudella. 

Lentorahdin uusi ilmoitusmalli käyttöön 1.3.2023

1.3.2023 alkaen on mahdollista, että lentoyhtiö voi antaa oman osittaisen saapumisen yleisilmoituksensa. Lentoyhtiö antaa ilmoituksessaan lähetyserän (”master”) tiedot. Vastaanottava huolintaliike antaa puolestaan oman osittaisen saapumisen yleisilmoituksen, jossa on alatason lähetyserän (”house”) tiedot.  

Seuraavassa kuvassa on esimerkkinä kuvattu, mitä saapumisen ilmoituksia lentorahdista pitää antaa.
Kuvassa näkyvät saapumisen yleisilmoitusten kaikki mahdolliset ilmoitusketjut. Lentoyhtiö voi antaa saapumisen yleisilmoituksen täysin tiedoin ennen lastausta, jolloin käytettävä sanoma on F20 tai F28. Lähettäjä tai vastaanottaja voi antaa ennen lastausta oman osittaisen saapumisen yleisilmoituksen, jolloin vaihtoehtona on neljä eri sanomaa. Näiden jälkeen lentoyhtiö antaa oman osittaisen sanomansa, joko F21, F27 tai F29. Lisäksi on mahdollista, että vastaanottava huolintaliike antaa oman osittaisen saapumisen yleisilmoituksen sanoman F22 lentoyhtiön antaman sanoman F21 jälkeen. Saapumisen yleisilmoitusten jälkeen lentoyhtiön on aina annettava saapumisilmoitus. Kaikki saapumisen yleisilmoitukset ja saapumisilmoitukset annetaan komission CR-järjestelmään. Lopuksi lentoyhtiön on annettava esittämisilmoitus Tulliselvitysjärjestelmään (UTU).

Saapumisen sanomien numerointi, tietosisältövaatimukset ja ilmoitusten antotapa muuttuu

EU:n komissio on jo julkaissut myös myöhemmin käyttöön otettavien sanomien sanomakuvaukset verkkosivuillaan. Saapumisen ilmoittamiseen tulee uusia sanomia, ja vanhojen sanomien tietosisällöt muuttuvat.

Sanomat on numeroitu sen mukaan, mikä on niiden käyttötarkoitus. IE3F-alkuiset sanomat ovat EU:n komissiolle lähetettäviä eri tietosisältöisiä saapumisen yleisilmoituksia, jotka sanomailmoittaja lähettää CR-järjestelmään. Esimerkiksi lentorahdin saapumisen yleisilmoituksille on käytössä numerot IE3F20−IE3F29. Tulli julkaisee myöhemmin lisätietoa sanomien numeroinnista verkkosivuillaan.

Kevään 2022 aikana kuvauksiin on lisätty myös muuten kuin lentäen saapuvista tavaroista annettavien saapumisen yleisilmoitusten tietosisällöt. Kuvauksiin on myös päivitetty lentoliikenteen ilmoitusten tietosisältöjä ja sanomien teknisiä määrityksiä.  

Tutustu uusiin ja päivitettyihin sanomakuvauksiin EU:n Circabc-verkkosivulla. Sanomien tietosisältökuvaukset ovat ladattavissa kansiosta ”ICS2 Common Functional System Specifications”.

Sanomailmoittajien testattava uudet sanomat 

Sanomailmoittajan pitää testata komissiolle lähetettävät ilmoitukset komission testitapauksilla komission CR-järjestelmässä. Ilmoitusten testaamisessa auttaa EORIn myöntäneen jäsenvaltion tulli. Ilmoitukset testataan vain kerran, vaikka lähetyksiä saapuisi useaan eri jäsenvaltioon. Suomen tullin järjestelmässä testataan vain esittämisilmoitus (FI332A). Tulli on julkaissut esittämisilmoituksen sanomakuvaukset sivustolla ”Sanomakuvaukset – saapuminen 1+”.

Yleisilmoituksen sijaan toisesta EU-maasta saapuvista tavaroista väliaikaisen varastoinnin ilmoitus 5.11.2022 alkaen

EU:n lentokentiltä ja satamista Suomeen saapuvista tavaralähetyksistä pitää antaa Suomen tullille väliaikaisen varastoinnin ilmoitus 5.11.2022 alkaen. Käytännössä joidenkin kuljetusliikkeiden pitää varautua antamaan ilmoituksia kahteen eri Tullin järjestelmään, sekä Tulliselvitysjärjestelmään (UTU) että Saapumisen ja poistumisen ilmoitusjärjestelmään (AREX). 

Lisätietoja:

Tiedote päivitetty 22.6.2022 – korjattu lentorahdin uuden ilmoitusmallin käyttöönottopäiväksi 1.3.2023

Asiakastiedotteet Uudistuvan lainsäädännön ja tulli-ilmoittamisen tiedotteet