Hyppää sisältöön

Muutoksia eräiden tariffikiintiöiden määriin

Julkaisuajankohta 9.1.2024 14.24
Tiedote

Euroopan komissio on antanut delegoidun asetuksen (EU) 2023/2908 (Euroopan unionin virallinen lehti, L 22.12.2023) muutoksista neuvoston asetukseen 32/2000. Muutokset koskevat eräiden elintarvikevalmisteiden, Pandalus borealis -lajin jalostettujen katkarapujen sekä tietyn havupuulajeista valmistetun vanerin tariffikiintiöiden määriä. Asetusta sovelletaan sen julkaisupäivästä alkaen. 

Asetuksella 2023/2908 supistetaan kiintiön 09.0013 käytettävissä olevaa määrää ja korotetaan kiintiöiden 09.0047, 09.0088 ja 09.0096 käytettävissä olevia määriä.

Asetuksen voimaantulopäivänä meneillään olevan tariffikiintiökauden loppuaikana käytettävissä oleva määrä on uuden määrän ja aikaisemmin jaettujen määrien välinen erotus. 

Jos kiintiön määrää korotetaan ja kiintiökaudella aiemmin käytettävissä ollut määrä on käytetty loppuun, uuden ja edellisen määrän erotus jaetaan toimijoille vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevan tulli-ilmoituksen hyväksymispäivän mukaisessa aikajärjestyksessä. Toimijat, jotka ovat tuoneet tavaransa kiintiön ulkopuolella ennen tämän asetuksen voimaantuloa, voivat hakea palautusta jo maksettuun tulliin. 
Jos taas kiintiön määrää supistetaan, kun kiintiökausi on alkanut ennen asetuksen voimaantuloa ja uutta määrää suurempi määrä on jo luovutettu vapaaseen liikkeeseen, toimijoiden ei tarvitse maksaa lisätullia tuoduista kiintiömääristä, jotka ylittävät uudet käytettävissä olevat määrät. 

Lisätietoja
Tariffikiintiöt
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet Etuuskohtelutiedotteet