Hyppää sisältöön

Provisorisk antidumpningstull på tungt termopapper med ursprung i Republiken Korea fr.o.m. 28.5.2020

Utgivningsdatum 1.6.2020 10.32
Pressmeddelande

Företag som importerar tungt termopapper från Republiken Korea måste förbereda sig på att antidumpningstull tas ut vid import av produkten. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex  4809 90 00, ex 4811 59 00 och ex 4811 90 00 (Taric-nummer 4809 90 00 20, 4811 59 00 20 och 4811 90 00 20). Den tillämpliga provisoriska antidumpningstullen är 22,3 procent. Mera information finns i Europeiska unionens officiella tidning nr L164, 27.5.2020.

I fortsättningen ska importören ställa en säkerhet som är lika stor som den provisoriska antidumpningstullen. Den provisoriska antidumpningstullen gäller i sex månader. Om den provisoriska antidumpningstullen blir en slutgiltig antidumpningstull ska företaget betala de påförda antidumpningstullarna för de produkter som företaget importerat under den tid som den provisoriska antidumpningstullen varit i kraft. I praktiken sköts detta så att Tullen frisläpper de säkerheter som ställts och skickar kunderna ett efteruppbördsbeslut med ett belopp som motsvarar den slutgiltiga antidumpningstullen.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar