Hyppää sisältöön

Ghanan alkuperäkumulaation soveltaminen

Julkaisuajankohta 30.1.2023 10.48
Tiedote

EU:n komissio on julkaissut ilmoituksessaan 2023/C 29/02 luettelon tuotteista, joihin voidaan soveltaa kumulaatiota EU:n ja Ghanan välisen talouskumppanuussopimuksen mukaisesti. Tuotteista on kerrottu HS-nimikkeistön mukainen tullinimike. 

EU:n ja Ghanan talouskumppanuussopimuksessa 1 pöytäkirjan 6 artiklassa on säädetty, että kumulaatiota voi soveltaa sellaisiin aineksiin, jotka EU:hun tuotaessa ovat tullittomia yhteisen tullitariffin mukaista MFN-suosituimmuustullijärjestelmän sopimustullia soveltaen. Edellytyksenä kumulaation soveltamiselle on, että aineksia on käytetty Ghanassa tuotetun tuotteen valmistuksessa ja niille Ghanassa tehty valmistus tai käsittely ylittää talouskumppanuussopimuksen 5 artiklan 1 kohdan riittämättömät toimet. 

Kumulaatiota hyödynnettäessä Ghanan EUR.1-tavaratodistuksissa (7 kohta) tai alkuperäilmoituksissa on oltava maininta: ”Application of Article 6(1) of Protocol No. 1 to the Ghana-EU EPA”.

Huomioi, että 6 artiklan mukaista kumulaatiota ei voi soveltaa aineksiin, joista EU:hun tuotaessa kannetaan polkumyynti- tai tasoitustulleja. Komission ilmoituksen luettelossa on merkitty alaviitteiden numeroilla 1–26 sellaiset tuotteet, joihin sovelletaan tällä hetkellä polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä.

Tuojien on itse seurattava polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteiden mahdollisia muutoksia, koska Tulli ei tiedota erikseen Ghanan kumulaatioon vaikuttavista uusista polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteistä. 

Komission ilmoitus ja luettelo aineksista, joihin kumulaatiota voidaan soveltaa, on julkaistu EU:n virallisen lehden numerossa C 29 / 02 / 26.1.2023.

Lisätietoja:
Komission sivusto Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioihin sovellettavista talouskumppanuussopimusten alkuperäsäännöistä (englanniksi)
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet Etuuskohtelutiedotteet