Hyppää sisältöön

Autonomiset tullisuspensiot 1.7.2020

Julkaisuajankohta 30.6.2020 10.02
Tiedote

Euroopan unionin neuvosto on antanut asetuksen tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta. Asetus (EU) 2020/874 on julkaistu EUVL L 204/26.6.2020.
Nyt julkaistulla asetuksella muutetaan asetuksen (EU) N:o 1387/2013 liite seuraavasti:

  1. poistetaan kaikki asteriskit ( * ) ja niihin liittyvä loppualaviite, jossa on teksti ”Uusi, muutettu tai voimassaololtaan jatkettu nimike. Jos yhden toimenpiteen kohdalla on useampia CN-koodeja, asteriski koskee koko toimenpidettä.”;
  2. poistetaan merkinnät, joiden järjestysnumerot ovat 0.2706, 0.2972, 0.3650, 0.3886, 0.3894, 0.3895, 0.4004, 0.4039, 0.4177, 0.4647, 0.4648, 0.4751, 0.5504, 0.5615, 0.5929, 0.6601, 0.6745, 0.7784, 0.7803;
  3. korvataan merkinnät, joilla on samat järjestysnumerot, nyt julkaistun asetuksen liitteen mukaisesti.

Asetusta sovelletaan 1.7.2020 alkaen.
    
Lisätietoja:
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Etuuskohtelutiedotteet