Hoppa till innehåll

Autonoma tullbefrielser 1.7.2020

Utgivningsdatum 30.6.2020 10.02
Pressmeddelande

Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter. Förordning (EU) 2020/874 finns publicerad EUT L 204/26.6.2020.

Bilagan till förordning (EU) nr 1387/2013 ändras genom den nu publicerade förordningen på följande sätt:

  1. Alla asterisker (*) och den tillhörande slutnoten med texten ”En nyligen införd åtgärd eller en åtgärd med ändrade villkor” ska utgå.
  2. Posterna med löpnummer 0.2706, 0.2972, 0.3650, 0.3886, 0.3894, 0.3895, 0.4004, 0.4039, 0.4177, 0.4647, 0.4648, 0.4751, 0.5504, 0.5615, 0.5929, 0.6601, 0.6745, 0.7784 och 0.7803 ska utgå.
  3. Posterna enligt bilagan till den nu publicerade förordningen ska ersätta posterna med samma löpnummer.


Förordningen tillämpas från och med den 1 juli 2020.

Mera information: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling