Hyppää sisältöön

Viranomaisten haaste vesilläliikkujille: Tehdään yhdessä turvallinen veneilykesä 2021

Julkaisuajankohta 12.2.2021 10.15
Tiedote
Veneitä

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Poliisi, Rajavartiolaitos ja Tulli haluavat yhteisvoimin parantaa veneilyn ja vesillä liikkumisen turvallisuutta kesällä 2021. Vuosi 2020 toi mukanaan uuden vesiliikennelain ja sen myötä päällikön vastuu nousi entistä tärkeämpään rooliin vesillä liikuttaessa.

Viime kesä meni vielä uuteen totuttelussa ja päällikön vastuu oli viranomaisten kokemuksen mukaan vielä monella vesilläliikkujalla hakusessa. Siksi tämän kesän tavoitteena onkin saada päällikön vastuuta kirkastettua ja sen myötä parantaa vesilläliikkumisen turvallisuutta. 

Kesän 2021 tavoitteet kiteytyvät muutaman keskeisen turvallisuustekijän ympärille. Vesillä liikkujien yleisimpinä kompastuskivinä ovat säätilan ennakoinnin ja asianmukaisen reittisuunnittelun puutteet, pelastusliivien heikko käyttöaste, liialliset nopeudet, väistämissääntöjen huono tuntemus, puutteelliset merimiestaidot sekä alkoholinkäyttö. Ja kun hätätilanne sattuu, ei myöskään Meripelastuksen hätänumero ole tuttu ja tiedossa. Kaikki edellä mainitut asiat pitäisi päälliköllä olla aina hallussa, kun vesille lähdetään.

Ovatko pelastusliivit helposti saatavilla – ja ovatko ne myös päällä?

Vesikulkuneuvon päälliköllä on aina vastuu vesikulkuneuvon kulusta ja turvallisuudesta. Päällikkö on henkilö, joka tosiasiallisesti ohjailee tai hallitsee vesikulkuneuvoa. Päällikkö vastaa muun muassa vesikulkuneuvon kulusta, tarvittavien karttojen mukanaolosta sekä varusteista ja niiden käytöstä. Vesikulkuneuvoa saa kuljettaa, ohjailla tai hallita vain henkilö, jolla on olosuhteisiin nähden tarvittava ikä, kyky ja taito vesikulkuneuvon hallitsemiseksi.

"Uudessa laissa tutut pelastusliivit ja niiden käyttö nostettiin myös päällikön vastuulle. Eli liivien tulee olla helposti saatavilla ja päällikön on huolehdittava myös siitä, että ne on puettuna päälle, mikäli olosuhteet niin edellyttävät," korostaa johtava asiantuntija Kimmo Patrakka Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.

Kuljettajan toimintakyky on turvallisen veneilyn a & o

Alkoholi on vuosittain osallisena moniin veneilykuolemiin. Viime vuonna vesiliikenneonnettomuuksissa menehtyi kaikkiaan 28 henkilöä. Kymmenessä tapauksessa onnettomuuden syyksi merkittiin alkoholi. Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien lisäksi humala aiheuttaa vesillä myös lievempiä onnettomuuksia ja omaisuusvahinkoja. Vesiliikennejuopumuksen raja on 1,0 promillea ja ammattimaisessa vesiliikenteessä 0,5 promillea. 

"On tärkeää, että vesikulkuneuvon kuljettajana toimiva henkilö on kaikin puolin toimintakykyinen ja etenkin niin, että alkoholi ei alenna hänen suorituskykyään," toteaa poliisitarkastaja Timo Ajaste. Siksi veneily vain selvänä on kaikkien turvallisuuden kannalta paras vaihtoehto. 

Tunnetko hyvän merimiestavan ja väistämissäännöt

Aluksella on aina päällikkö, joka on vastuussa kaikesta toiminnasta ja kaikista henkilöistä aluksessa. Päällikön on huolehdittava siitä, että kaikkia vesikulkuneuvossa olevia henkilöitä on ohjeistettu riittävällä tavalla. Päällikön tulee noudattaa hyvää merimiestapaa. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea vesiliikenteen sääntöjen noudattamista, sekä muiden vesilläliikkujien huomioimista ja olosuhteiden ennakointia. 

"Kertaa väistämissäännöt ja hyvä merimiestapa ennen vesille lähtöä", kehottaa Helsingin meripelastuslohkokeskuksen päällikkö Petteri Blomvall. Lisäksi hän neuvoo merelläliikkujia tallentamaan puhelimiinsa meripelastuksen hätänumeron, 0294 1000.

”On hyvä muistaa, että avomerellä sekä kaupunkien ja satamien edustoilla liikkuu kauppa-aluksia, joita veneilijöiden tulee lähtökohtaisesti väistää ja antaa niille vapaa kulku. Tähystämisen merkitys korostuu”, Tullin veneryhmän päällikkö Henrik Wahlroos jatkaa. 

Mikäli koronatilanne kesällä sallii, voivat venereissut suuntautua myös Suomen rajojen ulkopuolelle. ”Haluamme muistuttaa veneilijöitä, että tullimääräysten lisäksi on ulkomaille veneilevän syytä erityisesti kiinnittää huomiota aluksen merikelpoisuuteen, varusteisiin ja meriteiden sääntöjen noudattamiseen”, painottaa Wahlroos.

Vesilläliikkujan muistilista: kesä 2021

 • Pidä vene ja varusteet kunnossa.
 • Aluksella on aina päällikkö, joka on vastuussa kaikesta toiminnasta ja kaikista henkilöistä aluksessa.
 • Selvitä sääennuste ennen merelle lähtöä ja suunnittele reittisi.
 • Varmista ennen merelle lähtöä, että käytössäsi ovat asianmukaiset merikartat.
 • Varmista polttoaineen riittävyys, varaa reservi.
 • Kerro omaisille tai tuttaville suunniteltu reitti, etenkin jos siihen tulee muutoksia.
 • Ylläpidä jatkuva tähystys liikkuessasi vesillä.
 • Muista noudattaa nopeusrajoituksia myös merellä ja valitse olosuhteisiin nähden oikea nopeus.
 • Kiinnitä vene kunnolla laituriin ottaen huomioon sää ja muiden veneiden tuottamat aallot.
 • Jos joudut merihätään, ota yhteyttä meripelastuskeskukseen. Kerro rauhallisesti, mitä on tapahtunut, mitä apua tarvitaan, kuinka monta henkilöä on veneessä ja tarkka sijainti. Ilmoita yhteystiedot ja nimesi. Kuvaus veneestä on myös suotavaa. Jos tilanne muuttuu, tee siitä heti ilmoitus.
 • Ilmoita meripelastuskeskukseen, jos havaitset muita merihädässä.
 • Muista, että Suomen merialueella on hypotermiavaara ympäri vuoden.
 • Ihmisen pelastaminen merihädästä on Suomessa maksutonta. 

Lisätiedot:
Kimmo Patrakka, johtava asiantuntija, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, p. 029 534 6450, kimmo.patrakka(at)traficom.fi
Timo Ajaste, poliisitarkastaja, Poliisihallitus, 0295 481 755, timo.ajaste(at)poliisi.fi
Petteri Blomvall, johtokeskuksen päällikkö, Rajavartiolaitos, 0295 426 901, petteri.blomvall(at)raja.fi
Henrik Wahlroos, veneryhmän päällikkö, Tulli, 040 332 6886, henrik.wahlroos(at)tulli.fi

Mediatiedote