Hyppää sisältöön

Viennin ja tuonnin alkuperäselvitysmenettelyiden covid-19-poikkeustoimet keskeytetään 1.5.2024

Julkaisuajankohta 23.2.2024 15.03
Tiedote

Covid-19-poikkeusolojen vuoksi Euroopan komissio antoi 31.3.2020 jäsenmaiden viranomaisille ”Information note 1” -suosituksen tilapäisistä joustavista menettelytavoista alkuperätodistusten hakemisessa ja esittämisessä. Muutokset perustuivat Euroopan komission vaihtoehtoisiin menettelytapasäännöksiin. Nyt komissio on todennut, että poikkeustoimille ei ole tällä hetkellä enää perusteita. Siksi ”Information Note 1” -suosituksen soveltaminen viennin ja tuonnin alkuperäselvitysprosesseissa keskeytetään komission antamalla ilmoituksella (englanniksi) 1.5.2024 alkaen. 

Viennissä keskeytyvät poikkeustoimet

Komission suosituksen mukaisesti Tulli kehotti viennissä yrityksiä todistamaan pandemian aikana vientilähetystensä alkuperän ensisijaisesti valtuutetun viejän tai valtuuttamattoman viejän alkuperäilmoituksilla. Tämän lisäksi EUR.1-tavaratodistus voitiin poikkeuksellisesti hakea EUR.1-hakemuslomakkeen kopiolla, ja tarvittaessa alkuperäinen todistus voitiin toimittaa Tullille postitse jälkikäteen leimattavaksi. Tulli kuitenkin kehotti viejiä huomioimaan, että tuojamaiden viranomaiset eivät välttämättä sovella poikkeustoimia samalla tavalla. Siksi oli syytä varautua mahdollisiin jälkikäteisiin alkuperäisten alkuperätodistusten pyyntöihin.

Kun poikkeustoimet päättyvät, kaikki EUR.1-tavaratodistukset on 1.5.2024 alkaen vahvistettava tullitoimipaikoissa asioimalla. Viimeistään nyt viejien on myös syytä varautua mahdollisiin jälkikäteisiin tuojamaiden asiakirjapyyntöihin. Tulli kehottaa kuitenkin viejiä hakemaan alkuperäisiin kappaleisiin leimaukset tullitoimipaikoista ainoastaan todellisen tarpeen vaatiessa. Mahdollisen alkuperäisen EUR.1-lomakkeen vahvistamiseksi viejän on asioitava siinä tullitoimipaikassa, joka on vahvistanut tavaratodistuksen ja jolla on hallussaan asiakirjan kopio liitteineen.

Tuonnissa keskeytyvät poikkeustoimet

Poikkeustoimien aikana tuonnissa Suomeen on voitu hyväksyä asianmukaisesti täytetty ja viejämaan toimivaltaisen viranomaisen vahvistama alkuperätodistuksen kopio. Pelkästään tavaratodistuksen kopioon perustuvasta etuuskohteluvaatimuksesta on pitänyt ilmoittaa myös tulli-ilmoituksen lisätiedoissa Tullin poikkeustoimia koskevan asiakastiedotteen mukaisesti. Tulli on lisäksi edellyttänyt, että tuojat hankkivat alkuperäisen etuuskohteluun oikeuttavan tavaratodistuksen vientimaasta ja säilyttävät sen normaalisti alkuperäselvitysten säilyttämistä koskevien sääntöjen mukaisesti. 

Kun poikkeustoimet päättyvät, tuoja ei voi enää 1.5.2024 alkaen vaatia etuuskohtelua, jos hänellä ei ole hallussaan alkuperäistä vientimaassa laadittua EUR.1-tavaratodistusta. Tulli ei vaadi, että poikkeustoimien aikana käytetyistä kopioista esitetään alkuperäiset tavaratodistukset. Tulli voi kuitenkin vaatia alkuperäisen tavaratodistuksen esittämistä esimerkiksi yritykseen kohdistuvan tarkastuksen yhteydessä.
 
Lisätietoja:
Tullin asiakastiedote Covid-19-poikkeustoimista 15.4.2020: Covid-19-tilanne – Muutoksia viennin ja tuonnin alkuperäselvityksiin
Euroopan komission Covid-19-poikkeustoimia koskevien ohjeiden verkkosivu: COVID-19: Customs guidance for trade - European Commission (europa.eu)
yritysneuvonta(at)tulli.fi 

Asiakastiedotteet Etuuskohtelutiedotteet