Hyppää sisältöön

Covid-19-tilanne – Muutoksia viennin ja tuonnin alkuperäselvityksiin

Julkaisuajankohta 15.4.2020 17.35
Tiedote

Poikkeusolojen vuoksi Tulli helpottaa viennin EUR.1-alkuperätodistuksen hakemista ja hyväksyy tuonnin alkuperätodistusten kopiot todisteeksi etuuskohteluun oikeuttavasta alkuperästä. Nämä menettelytavat ovat voimassa poikkeusolojen ajan. Muutokset perustuvat Euroopan komission vaihtoehtoisiin menettelytapasäännöksiin.

Viennin alkuperäselvityksen menettelytavat poikkeusolojen aikana  

Poikkeusolojen ajan suosittelemme, että yritykset todistavat vientilähetyksen alkuperän EUR.1-alkuperätodistusten sijasta ensisijaisesti valtuutetun viejän ja valtuuttamattoman viejän kauppalaskuilmoituksella. Valtuuttamattoman viejän kauppalaskuilmoituksessa on huomioitava alkuperätuotteiden arvorajat viennin kohdemaan mukaisesti.

Yritykset voivat myös edelleen vahvistuttaa EUR.1-alkuperätodistuksia asioimalla  Tullin asiakaspalvelua tarjoavissa toimipaikoissa tai käyttää liikkuvan ryhmän palveluja.

Tämän lisäksi otetaan käyttöön vaihtoehtoinen menettelytapa. Tulli hyväksyy 9.4.2020 alkaen EUR.1-alkuperätodistushakemukset myös kopioina: Yritys täyttää alkuperäisen lomakkeen, myös hakemusosan kääntöpuolen eli ”viejän ilmoituksen”, normaalisti, ja lähettää kappaleiden kopiot Tullille sähköpostitse. Tulli leimaa ja allekirjoittaa kopiot normaalisti ja lähettää ne takaisin sähköpostilla. Kopioita ei hyväksytä silloin, jos asioit Tullin toimipaikassa henkilökohtaisesti.

Jos viejä tarvitsee myöhemmin myös alkuperäisen todistuksen, sen voi toimittaa postitse tai muulla tavoin siihen tullitoimipaikkaan, jossa hakemuskopio on hyväksytty. Jotkut poikkeustilan aikana kopioita hyväksyvät EU:n sopimuskumppanimaat saattavat esimerkiksi vaatia, että alkuperäinen todistus toimitetaan jälkikäteen.

Viejän on myös itse varmistuttava siitä, että tuojamaan viranomaiset hyväksyvät kopiot poikkeustoimien aikana etuuskohteluun oikeuttavina todisteina.

Muilta osin alkuperätodistusten hakemiseen ja myöntämiseen ei tule muutoksia, eikä muiden säännösten noudattamisesta voi poiketa. Jos viejä on toimittanut EUR.1-hakemuksen kopiona, on viejän pyydettäessä lähetettävä Tullille todisteet tuotteiden etuuskohteluun oikeuttavasta alkuperästä sekä säilytettävä vahvistettu kopio.

EUR.1-alkuperätodistukset voi lähettää mihin tahansa Tullin toimipaikkaan vahvistettavaksi. Yksittäisten toimipaikkojen ruuhkautumisen välttämiseksi kuitenkin suosittelemme käyttämään sitä tullitoimipaikkaa, jossa yritys normaalistikin asioi.   

Tuonnin alkuperäselvitykset poikkeusolojen aikana

Tuonnissa voidaan poikkeusolojen aikana hyväksyä asianmukaisesti täytetty ja viejämaan toimivaltaisen viranomaisen vahvistama alkuperätodistuksen kopio. Kopiot voidaan hyväksyä, jos ne on vahvistettu viejämaassa aikaisintaan 1.3.2020.

Tuojan on ilmoitettava myös tulli-ilmoituksella, jos tullietuutta haetaan EUR.1-, EUR-MED- tai Form.A-todistuksen kopiolla. Ilmoitus tehdään sanoman tavaraerätasolla lisätietokoodilla XXX (Muu lisätieto) ja tekstillä ”alkuperäselvityksen kopio, Covid-19”.

Kun poikkeustoimet päättyvät, tuojilta edellytetään, että he hankkivat alkuperäisen todistuksen vientimaasta normaalien todistusasiakirjojen säilyttämistä koskevien sääntöjen mukaisesti. Muilta osin alkuperätodistusten esittämiseen ei tule muutoksia, eikä muiden säännösten noudattamisesta voi poiketa.

Komission julkaisema poikkeustilannetta koskeva opas sekä poikkeustoimet hyväksyneiden kumppanimaiden listat (komissio päivittää säännöllisesti)  

Lisätietoja: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat@tulli.fi

Corona Coronavirus Etuuskohtelutiedotteet Korona