Hyppää sisältöön

Verkkokauppatoimija yritti hyödyntää Ahvenanmaan verotuksellista erityisasemaa – esitutkinnan kohteena yli 7 miljoonaa euroa veroja

Julkaisuajankohta 27.7.2023 8.07
Tiedote

Tulli epäilee ruotsalaisen verkkokauppatoimijan suomalaista tytäryhtiötä mittavista taloudellisista väärinkäytöksistä Suomessa 2011–2016. Yhtiö jätti maksamatta veroja Suomeen, väärensi kirjanpitoaan ja laiminlöi palautustavaroiden vienti-ilmoittamisen Tullille.

Yhtiö päätti kierrättää Suomeen tilatut tuotteet Ahvenanmaan kautta sen sijaan, että olisi toimittanut ne suoraan Ruotsista Suomeen. Toiminnalla epäillään halutun välttää myynnin arvonlisäveroa. Heinäkuuhun 2021 asti Ahvenanmaalta sai myydä enintään 22 euron arvoisia tavaroita verotta. Esitutkinnan mukaan kyseessä on kuitenkin ollut verollinen kaukomyynti, jolloin verottomuussääntö ei päde vaan verot olisi pitänyt maksaa Suomeen.

Esitutkinnan perusteella tavarat myytiin asiakkaille verollisina, vaikka Tullille ja Verohallinnolle oli ilmoitettu kyseessä olevan veroton myynti Ahvenanmaalta. Yhtiö jätti maksamatta noin 2,6 miljoonaa euroa myynnin arvonlisäveroja Suomeen.

Yritys oli kirjannut kirjanpitoonsa verollisesta myynnistä syntyneen arvonlisäveron tavalliseen tapaan arvonlisäverovelaksi mutta myöhemmin muuttanut sen tuloksi sen sijaan, että asiakkailta jo peritty myynnin arvonlisävero olisi maksettu Verohallinnolle.

– Toiminnalla epäillään pyrityn hyödyntämään silloista Ahvenanmaan erityisasemaa verottomasta myynnistä. Lisäksi yhtiön, joka toimi asiakkaiden puolesta asiamiehenä Ahvenanmaalla, epäillään antaneen väärää tietoa Tullille lähetysten tullausarvosta ja näin toimimalla epäillään vältetyn myös maahantuonnin arvonlisäveroja noin 177 000 euroa. Kun yritys toimii asiamiehenä, hoitaa se asiakkaidensa puolesta tulli-ilmoittamisen ja verojen tilittämisen silloin kun lähetyksen arvon perusteella veroja on tullut maksettavaksi, kertoo tulliylitarkastaja Johanna Mickelsson.

Yrityksen epäillään tehneen myös perusteettomia maahantuonnin arvonlisäveron vähennyksiä noin 4,6 miljoonaa euron arvosta. Vero ei ole ollut enää yritykselle vähennyskelpoista, koska yritys oli jo myynyt tuotteet asiakkailleen ennen niiden maahantuontia Ahvenanmaalle. Verovähennys olisi ollut mahdollista, jos yrityksellä olisi ollut myyntiä varten varasto Ahvenanmaalla ja niiden kuljetus asiakkaalle olisi alkanut vasta sieltä.

Myös asiakaspalautusten tullauksissa virheellisyyksiä

Tulli on tutkinut törkeänä tulliselvitysrikoksena menettelyä, jossa yhtiö ilmoitti Tullille asiakaspalautustavarat Ahvenanmaan verorajalla, vaikka se kuljettikin tavarat suoraan Manner-Suomesta Ruotsiin. Myöhemmin toimintatapaa muutettiin niin, että tavarat toimitettiin Manner-Suomesta Ahvenanmaan kautta Ruotsiin, mutta ne ilmoitettiin vain verorajalistoilla. Toimituksista olisi pitänyt tehdä vienti-ilmoitukset myös silloin, kun ne vietiin Ahvenanmaalta Ruotsiin. Yrityksen Tullille ilmoittamatta jättämät tavarat ovat olleet yhteisarvoltaan huomattavat, noin 526 000 euroa.

Tulli epäilee ruotsalaisen konsernin suomalaisen tytäryhtiön vastuuhenkilöitä ja ahvenanmaalaisen sopimuskumppanin nimissä toiminutta henkilöä törkeästä veropetoksesta, törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä tulliselvitysrikoksesta. Esitutkinta siirtyy syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjäalueelle.

Lyhyesti Ahvenanmaan erityisalueesta

  • Ahvenanmaa sijaitsee EU:n tullialueella mutta EU:n veroalueen ulkopuolella.
  • Ahvenanmaa kuuluu EU:n erityisiin veroalueisiin, jonka erottaa EU:n arvonlisävero- ja valmisteveroalueesta niin sanottu veroraja. Suomen lainsäädännön mukaan Ahvenanmaalle tuotavista tavaroista kannetaan valmiste- ja arvonlisävero.
  • Vuoden 2021 heinäkuusta alkaen kaikki Ahvenanmaan kautta kulkevat tavarat ovat muuttuneet kokonaan verollisiksi riippumatta niiden tullausarvosta.
  • Lähetyksistä pitää maksaa arvonlisävero.
  • Ahvenanmaalle saapuvat lähetykset tullataan lähes samojen ohjeiden mukaan kuin EU:n ulkopuolelta Suomeen saapuvat lähetykset.
Mediatiedote