Hyppää sisältöön

Vastuullisuusraportti tekee näkyväksi vastuullisuustekojemme vaikutukset

Julkaisuajankohta 12.5.2022 15.37
Tiedote

Olemme julkaisseet Tullin vastuullisuusraportin vuodelta 2021, jossa kerromme tarkemmin toimintamme vastuullisuudesta ja teoistamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Vastuullisuusraportti on yksi tapa tehdä näkyväksi Tullin yhteiskunnallista roolia ja vastuullisuustekojemme vaikutusta.

Tullitarkastaja tutkii rekkaa.
Vastuullisuusraportti on yksi tapa tehdä näkyväksi Tullin yhteiskunnallista roolia ja vastuullisuustekojemme vaikutusta. Kuva: Aku Häyrynen / Tulli.

Yhteiskuntavastuu on tunnistettu Tullin strategian yhdeksi kärkiteemaksi, jonka mukaisesti toteutamme tehtävämme monikulttuurisessa toimintaympäristössä vastuullisesti ja vaikuttavasti. 

Tullin keskeiset tehtävät liittyvät yhteiskunnallisen vastuullisuuden toteuttamiseen. Kun valvomme rajan yli kulkevaa tavaraliikennettä ja poimimme sieltä sivuun terveydelle tai ympäristölle haitallisia tuotteita, suojaamme yhteiskuntaa käytännön teoin. Kun hoidamme tulliselvitys- ja valvontatehtävät niin, että tavaraliikennettä ei haitata tarpeettomasti, kannamme vastuuta yhteiskunnan toimintojen, kuten yritystoiminnan, sujumisesta ja kansalaisten hyvinvoinnin lisääntymisestä.

Haluamme lisätä Tullin yhteiskunnallista vaikuttavuutta, noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan. Toteutamme toiminnassamme myös tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja työelämän monimuotoisuutta. Pyrimme olemaan esimerkillinen toimija vastuullisuuskysymyksissä kaikilla rintamilla. Tullin visiona on myös toimia julkishallinnon edelläkävijänä ympäristövastuullisuudessa. 

Vastuullisuusraportin viitekehyksenä toimii Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) kestävän kehityksen toimintaohjelma. Olemme tunnistaneet kuusi kestävän kehityksen tavoitetta, joihin vaikutamme toiminnallamme eniten. Raportissa kuvaamme toimintamme vaikutuksia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi sekä huomioimme toiminnastamme aiheutuvan ympäristökuorman. 

Vastuullisuustyöstä Tullissa vastaa työryhmä, jota alkaa vetää täysipäiväinen vastuullisuusasiantuntija. Virka tulee hakuun toukokuun 2022 aikana.

Vastuullisuuteen Tullissa ja raporttiin voi tutustua tarkemmin PDF-tiedossa.

Uutinen