Hyppää sisältöön

Vartiuksen rajanylityspaikan kehittämistyöt valmistuvat

Julkaisuajankohta 18.8.2021 13.25
Tiedote

Vuonna 2019 aloitettu Kuhmon Vartiuksen rajanylityspaikan kehittämishanke on valmistumisvaiheessa. Hankkeessa parannettiin rautatieliikenteen välityskykyä ja kehitettiin tieliikenteen olosuhteita nykytarpeita vastaavaksi. Myös rajanylityspaikan tulli- ja raja-asemarakennus uudistettiin.

Ajokaistoja Vartiuksen rajanylityspaikalla, taustalla rakennuksia

– Vartiuksen rajanylityspaikan tie- ja rataurakat etenivät suunnitelmien mukaisesti. Kehittämishankkeen myötä rajan ylittäminen helpottuu ja valvonta tehostuu, kun infrastruktuurin ja rajavalvonta-asemien fasiliteetit on rakennettu ajantasaisiksi. Nopeampi ja joustavampi rajanylitys palvelee kaikkea rajaliikennettä, kertoo projektipäällikkö Terhi Haapaniemi Väylävirastosta.

Parempi infra jouduttaa rajaliikennettä

Tieliikenteen välityskykyä parannettiin lisäämällä lähtevän ja saapuvan liikenteen kaistoja sekä ajoneuvojen tarkastusaluetta laajentamalla.

Liikenteenohjauksen parantamisen lisäksi urakassa aidattiin myös rajanylityspaikan alue ja rakennettiin kaksi uutta liukuporttia, yksi maantielle ja toinen rautatielle. Myös alueen valaistus uusittiin. Hankkeen yhteydessä uudistettiin lisäksi Tullin valvontatekniikkaa sekä tarkastustoiminnassa käytettävä ajoneuvovaaka. 

Tarkastusaluetta levennettiin yli 25 metriä ja rakennettiin kaapeliputkituksia ja -kaivoja sekä portin rakennekerroksia. Kesällä 2021 alue sai lopullisen päällysteensä sekä tiemerkinnät.

– Koronasta johtuvat rajaliikenteen rajoitukset vähensivät rajanylityspaikan liikennettä merkittävästi. Vähentynyt liikenne toimi urakan eduksi, koska pääosa töistä tehtiin liikennöidyillä alueilla, kertoo Haapaniemi töiden etenemistä.

Rataliikenne sujuvammaksi Vartiuksessa ja Ypykkävaarassa

Työt Vartiuksen ja Ypykkävaaran liikennepaikoilla käynnistyivät elokuussa 2020. Vartiuksen liikennepaikalla jatkettiin raiteita ja vaihdekujan siirtämiseen liittyen tehtiin ratapenkereen alle massanvaihtoa. 

– Ypykkävaaran liikennepaikalla tehtiin vaihdealueiden ja raiteen massanvaihtotyöt ja routasuojaukset. Ypykkävaarassa rakennettiin myös yksityistien osuus, joka mahdollisti tasoristeyksen poiston ratapihan itäpäästä, kertoo rakennuttajakonsultin projektipäällikkö Jukka Ylönen Welado Oy:stä.

– Tehdyt toimenpiteet parantavat rautatieliikenteen välityskykyä. Myös häiriöherkkyys vähenee vaihdekujien muutoksilla ja raiteiden hyötypituuden lisäämisellä, sanoo projektipäällikkö Haapaniemi Väylävirastosta.

Jatketut raiteistot otetaan käyttöön vaiheittain syyskuussa. Käyttöönotoista aiheutuu kaksi noin 3 vuorokauden mittaista junaliikenteen katkoa. Kummankin ratapihan jatkamiseen liittyvät radan päällysrakenne- sekä sähkö- ja turvalaitetyöt valmistuvat loka-marraskuussa 2021. Lisäksi Vartiuksessa otetaan käyttöön myös Tullin uusi junantunnistusjärjestelmä, joka tehostaa raiteilla kulkevan tavaraliikenteen valvontaa.

Tullin ja Rajavartiolaitoksen tilat nykyaikaistettiin

Senaatti-kiinteistöt uudisti Vartiuksen rajanylityspaikan tilat vastaamaan paremmin Rajavartiolaitoksen ja Tullin tarpeita. 

– Perusparannuksessa uudistettiin toimisto- ja asiakastilat. Rakennuksen toisen kerroksen vapaaseen aulatilaan rakennettiin uudet kokoustilat, kertoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttaja-päällikkö Juha Keränen

Lähtevän liikenteen tarkastus- ja odotustilaan tehtiin 30 neliömetrin laajennus ja tulevan liikenteen tilojen yhteyteen rakennettiin uusi sisääntulokatos. Perusparannuksen yhteydessä tehtiin myös tarvittavat LVIS-muutostyöt. Remontoitu rakennus on kooltaan 705 neliömetriä ja se on valmistunut vuonna 1995.

– Senaatin osalta hanke toteutui suunnitellussa aikataulussa ja budjetissa. Hanke valmistui sisäpuolisten töiden osalta jo tammikuussa 2021 ja ulkopuoliset työt valmistuivat heinäkuussa 2021, kertoo Keränen.
 

Hankkeesta lisää Väyläviraston sivuilla

vayla.fi/rajanylityspaikat/vartius

Rajanylityspaikkojen kehittämishankkeet

Väylävirasto koordinoi kuutta Euroopan unionin ja Suomen rahoittamaa hanketta, joissa kehitetään Raja-Joosepin, Vartiuksen, Parikkalan, Imatran, Vainikkalan ja Vaalimaan rajanylityspaikkojen infrastruktuuria. Työt toteutetaan vuosina 2019–2022. Väylävirasto koordinoi hankkeisiin sitoutuneiden partnerien ryhmää, jossa ovat mukana Tulli, Rajavartiolaitos, Säteilyturvakeskus, Senaatti-kiinteistöt, alueiden ELY-keskukset, ITMF Oy ja Finrail Oy ja venäläinen Pietarin ja Leningradin alueen liikenteen kehittämislaitos. Hankkeet ovat osa Euroopan naapuruusinstrumenttiin kuuluvaa rajat ylittävän yhteistyön (ENI CBC) -ohjelmakokonaisuutta.

Liitteet

vartius_liikenteenjakaja_082021.jpg
vartius_portaali_082021.jpg
vartius_portaali_varjo_082021.jpg

Verkkouutinen