Hyppää sisältöön

Importerar du kinesiskt bestruket finpapper? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpnings- och utjämningstull

Utgivningsdatum 4.7.2022 14.05
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpnings- och utjämningstullar av nuvarande storlek borde tas ut vid import av kinesiskt bestruket finpapper även i fortsättningen. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 och ex 4810 99 80 (Taric-nummer 4810 13 00 20, 4810 14 00 20, 4810 19 00 20, 4810 22 00 20, 4810 29 30 20, 4810 29 80 20, 4810 99 10 20 och 4810 99 80 20).

Översynerna beskrivs i detalj i EU:s officiella tidning nr C 248, 30.6.2022 vad både antidumpningstullen och utjämningstullen beträffar. Översynerna kommer att slutföras inom 15 månader efter publiceringen av tillkännagivandena.

Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I tidningen anges tidsfristerna för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas. 

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av antidumpnings- och utjämningstullar med tanke på hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar