Hyppää sisältöön

Tuotko maahan kiinalaista erikoislujaa polyesterilankaa? Nyt voit esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi yhtä yritystä koskevassa polkumyyntiasiassa

Julkaisuajankohta 4.7.2022 15.24
Tiedote

Komissio on aloittanut osittaisen välivaiheen tarkastelun, joka koskee kiinalaista erikoislujaa polyesterilankaa. Siinä tutkitaan yhden kiinalaisen viejän, Zhejiang Hailide New Material Co. Ltd:n, oikeutta nykyisen suuruiseen sitä koskevaan polkumyyntitulliin (0 %). Tuote luokitellaan CN-koodiin ex 5402 20 00 (Taric-koodi 5402 2000 10). Yrityksen Taric-lisäkoodi on A976.

Tarkastelun yksityiskohdat on kerrottu EU:n virallisen lehden numerossa C 248, 30.6.2022. Tarkastelu päättyy 14 kuukauden kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Kaikki, joita asia koskee, voivat esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi asiassa. Lehdessä ilmoitetaan määräajat, johon mennessä tutkimuksia ja tarkasteluja voi kommentoida, sekä komission osoite, johon kommentit lähetetään. 

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan.

Lisätietoja:

Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit (pdf) 
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset (pdf)
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet