Hyppää sisältöön

Användningen av Förtullningssystemet vid import (ITU) upphör i slutet av året

Utgivningsdatum 6.6.2022 8.00 | Publicerad på svenska 6.6.2022 kl. 8.08
Pressmeddelande

Efter 31.12.2022 kan nya deklarationer inte längre inges till ITU-systemet. Om du vill göra ändringar i en importdeklaration som ingetts till ITU så ska du lämna en skriftlig begäran om omprövning till Tullen. För att snabba upp handläggningen ska du snarast möjligt begära omprövning av deklarationer som ingetts till ITU. Gör begäran om omprövning med blanketten för återbetalning eller eftergift av tullar (tullblankett 643r). Du kan också formulera ansökan fritt.

Ändring av deklarationer som ingetts till det nya tullklareringssystemet (UTU)

Det blir lättare att söka ändring av deklarationer framöver efter att meddelandedeklaranterna har uppdaterat sina programvaror så att de motsvarar de nya meddelandebeskrivningarna som införs 5.11.2022 och när meddelandet för begäran om ändring har tagits i bruk. Vi publicerar senare anvisningar om hur man begär ändring av tulldeklarationer i Tullklareringstjänsten.

Mera information: UCC(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering