Hyppää sisältöön

Sanoma-asiakas: siirry uusien passitusilmoitusten käyttöön sovittuna aikana

Julkaisuajankohta 29.11.2023 13.00
Tiedote

Uusi passitusilmoitussanoma (FI015) ja sen muutossanoma (FI013) otettiin Suomessa käyttöön 18.11.2023. Tulli sopii jokaisen passitusilmoituksen testanneen sanoma-asiakkaan kanssa testauksen valmistumisen yhteydessä päivämäärän, jolloin yritys siirtyy uusien sanomien käyttöön. Jos yritys sai testauksen valmiiksi ennen 18.11., siirtymispäivämääräksi on oletettu 18.11., ellei yritys ole sopinut muuta asiakastestaajan kanssa.

Jos sanoma-asiakkaalle tulee sovitun käyttöönottopäivämäärän jälkeen perusteltu tarve palata vanhojen sanomien käyttöön, sanoma-asiakas voi pyytää muutosta sovittuun käyttöönottoaikaan.  

Näin pyydät muutosta yrityksellesi sovittuun käyttöönottopäivään

Ilmoita muutostarpeesta osoitteeseen UCC(at)tulli.fi. Kerro ehdotuksesi uudesta käyttöönottopäivämäärästä sekä perustelut sille. Uuden käyttöönottopäivämäärän on oltava yrityksille annetun yleisen siirtymäajan mukaisesti viimeistään 18.12.2023. Perusteluna voidaan hyväksyä esimerkiksi yrityksen oman ohjelmiston asennusaikataulu tai sen käyttöönoton yhteydessä ilmenneet odottamattomat toimintaongelmat. Yksilöi pyynnössäsi kaikki ne toimenpiteet, jotka on tarkoitus tehdä ennen uutta ehdotettua käyttöönottopäivämäärää. Tulli vastaa pyyntöösi sähköpostitse UCC-sähköpostiosoitteesta.

Jos olet sanomailmoittaja, joka käyttää sanomanvälityksessä IT-palveluntarjoajaa, sinun on aloitettava uusien passitusilmoitusten käyttö päivänä, jonka Tulli on sopinut palveluntarjoajan kanssa aloituspäivämääräksi. Voit pyytää myös tähän päivämäärään perustelluista syistä muutosta vapaamuotoisesti osoitteesta UCC(at)tulli.fi.

Lisätietoa:
Ohjelmistokehittäjät ja sanomailmoittajat: Uuden passitussanoman FI015 käyttöönotolla on kuukauden siirtymäaika (asiakastiedote 27.7.2023) 
UCC(at)tulli.fi

Uudistuvan lainsäädännön ja tulli-ilmoittamisen tiedotteet