Hyppää sisältöön

Kan meddelandedeklareringen göras smidigare?

Utgivningsdatum 7.4.2021 12.04
Pressmeddelande

Vi tror att det går. Men vad är allra viktigast för er, våra kunder? På vad ska vi satsa våra resurser av vilka en stor del redan går åt till förnyandet av det nya tullklareringssystemet, den dagliga kundservicen och skyddandet av samhället?

Tack till er 75 meddelandekunder som igen orkade svara på vår enkät och berätta vad ni anser om hur smidigt man kan sköta tullärenden, och tack för era idéer för hur vi kan förbättra våra tjänster! Vad var då er åsikt? 

Ni tycker att tullklareringen går smidigt: 3,97 (på skalan 1-5). Yesss! Det här är en väldigt viktig sak för oss och vi satsar mycket på det här!

Då vi frågade vad som fungerade mindre smidigt med tullklareringen, skrev ni ner t.o.m. 40 svar till oss. Yesss! Vi har noggrant läst igenom alla era svar. Nu vet vi vad ni tycker att vi ännu borde göra. 

Här är våra åtgärder som vi tror och hoppas att gör tullklareringen smidigare för er: 

Vi snabbar upp handläggningen av tulldeklarationerna och gör den smidigare

Vi utvidgar användningen av det nya tullklareringssystemet, (UTU), vilket förbättrar handläggningen av importdeklarationerna samt minskar behovet av manuell handläggning. De nya systemen stöder handläggaren bättre än tidigare och bl.a. det sätt på vilket bilagor till deklarationer skickas in förnyas. Vi fortsätter också att rekrytera till Spake.

Vi preciserar våra anvisningar, satsar på kunnande och en god kundservice

Vi fortsätter med en enhetlig skolning av ny personal och satsar på aktuella interna anvisningar samt tillgänglighet, så att principerna för handläggning av deklarationerna och anvisningar vi ger till kunderna är högklassiga och korrekta. Företagsrådgivningens kompetens gällande meddelandedeklarering växer också i och med ibruktagandet av UTU. 

Vi genomför kundrådgivningens kundenkät med en textmeddelandekampanj, då vi tagit vårt nya kontakthanteringssystem i bruk.

Vi tydliggör anvisningarna för företagskunderna på webbplatsen Tulli.fi och lyfter fram den redan existerande Fintaric-instruktionsvideon till en bättre plats. 

Vi fortsätter utveckla gränssnitten (inkl. API) , sökningar av koder och kodlistor i Fintaric samt statusförfrågningar baserade på tulldeklarationens MRN-nummer.

Vi kommer också framöver att fråga oftare och på olika sätt om era erfarenheter, behov, idéer och åsikter. Ni svarar väl också på följande enkät? 

Önskar för Tullens kundtjänster 

Ivi Maunuksela-Malinen, utvecklare av bättre kundupplevelser

Kundmeddelande